Nhật Ký Ngày Trở Về [5]

Đăng lúc: 27-09-2014 09:43:17 PM - Đã xem: 144 - Phản hồi: 0

-

Ban tổ chức đã hoàn toàn đúng khi đưa vào chương trình Hội Ngộ lần 2 việc thăm viếng nghĩa trang giáo sĩ giáo phận Huế. Đây không chỉ là bổn phận mà còn là nghĩa vụ của con thảo đối với những người cha tinh thần đã an nghỉ nghìn thu.

Thư mời: Họp Mặt Đồng Hương Tổng Giáo Phận Huế

Đăng lúc: 22-10-2014 10:04:53 AM - Đã xem: 139 - Phản hồi: 0

-

Trân trọng kính mời quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, quý bà con đồng hương đang sinh sống, làm ăn, học tập ở Sàigòn và các vùng phụ cận, tham dự Ngày Họp Mặt Đồng Hương TGP Huế lần thứ 4 tại nhà thờ Đaminh Ba Chuông, ngày 15-11-2014.

Chúa nhật 30 TN. Nền tảng cho đời sống an hòa

Đăng lúc: 22-10-2014 06:58:42 AM - Đã xem: 36 - Phản hồi: 0

-

Giới răn yêu thương là trung tâm của mọi giới răn, vì tất cả các giới răn khác đều quy hướng về giới răn nầy; đồng thời đây cũng là giới răn tối thượng bao gồm hết mọi giới răn khác.

NGƯỜI TÔI TỚ - Chiêu Hạ. Người khôn và người ngu

Đăng lúc: 24-10-2014 10:25:38 PM - Đã xem: 0 - Phản hồi: 0

-

Trên đời này có những người đặc biệt, lâu lâu Chúa cho có một người như thế. Đó là lập luận của Cha Phanxicô Xaviê nói với tôi. Ngài chỉ ra cho tôi thấy hai người đặc biệt đó là ...

Độc đáo nhà thờ giấy chứa trên 700 người

Đăng lúc: 24-10-2014 10:16:49 PM - Đã xem: 1 - Phản hồi: 0

-

Nhà thờ giấy là công trình được xây dựng bằng 98 ống bìa các tông với những cửa sổ bằng kính tam giác màu sắc sặc sỡ để dành tặng cho cộng đồng gặp thảm họa sau trận động đất tàn khốc trong năm 2011.

"Người ta khuyên tôi bỏ con nhưng cháu là...điều kỳ diệu"

Đăng lúc: 21-10-2014 02:49:28 PM - Đã xem: 40 - Phản hồi: 0

-

“Người ta khuyên tôi bỏ con nhưng cháu là… một điều kỳ diệu” là tiêu đề bài báo được đăng tải trên trang Tấm Gương của Anh khi viết về câu chuyện của một cặp vợ chồng trẻ người Mỹ không may có con bị dị tật bẩm sinh.

Cải thiện chứng chóng mặt ở người cao tuổi

Đăng lúc: 24-10-2014 07:10:59 AM - Đã xem: 24 - Phản hồi: 0

-

Chóng mặt là cảm giác chủ quan của người bệnh. Cơn chóng mặt xảy ra đột ngột nhưng chấm dứt cũng rất nhanh, chỉ trong mấy giây đồng hồ để rồi xuất hiện trở lại. Bệnh có thể gặp ở người từ 20 - 80 tuổi, hay gặp nhất ở độ tuổi 50 - 60.

Một linh mục Việt Nam tình nguyện giúp bệnh nhân Ebola ở Libêria

Đăng lúc: 22-10-2014 03:38:56 PM - Đã xem: 73 - Phản hồi: 0

-

Cha Gioan Baotixita Phương Đình Toại, dòng Camêlô, chuyên mục vụ cho những người bị nhiễm HIV/AIDS giai đoạn cuối tại Tp HCM. Cha Toại vừa từ Libêria trở về Roma, nơi cha đang được cử đi du học.

Câu cá trộm

Đăng lúc: 14-10-2014 09:55:12 PM - Đã xem: 118 - Phản hồi: 0

-

Một cậu bé bị nhân viên bảo vệ bắt giữ vì câu cá trộm ở một khu vực cấm câu cá với hai giỏ cá đầy.

 

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 2014

The family is where we are formed as people. Every family is a brick in the building of society.
Gia đình là nơi chúng ta hình thành nhân cách của mình. Mỗi gia đình là một viên gạch xây dựng xã hội.. — Pope Francis (@Pontifex) October 23, 2014
If faith is to be strong and healthy, it must be constantly nourished by the Word of God.
Để đức tin được khỏe mạnh thì phải được thường xuyên nuôi dưỡng bằng Lời Chúa. — Pope Francis (@Pontifex) October 21, 2014
To change the world we must be good to those who cannot repay us.
Để biến đổi thế giới, chúng ta cần làm điều tốt cho người không có khả năng đáp trả chúng ta. — Pope Francis (@Pontifex) October 18, 2014
A Christian is merciful by nature; this is heart of the Gospel.
Người Kitô hữu phải biết xót thương; đó là trái tim của Tin Mừng. — Pope Francis (@Pontifex) October 16, 2014
O Lord, comfort all those who suffer, especially the sick, the poor and the unemployed.
Lạy Chúa, xin ủi an tất cả những ai đau khổ, đặc biệt những bệnh nhân, kẻ nghèo khó và người thất nghiệp. — Pope Francis (@Pontifex) October 14, 2014
The spiritual power of the Sacraments is boundless. With grace, we can overcome every obstacle.
Sức mạnh thiêng liêng của các bí tích là vô biên. Với ân sủng, chúng ta có thể vượt qua mọi trở ngại. — Pope Francis (@Pontifex) October 11, 2014
Dear young people, Christ is counting on you to be his friends and witnesses to his infinite love.
Hỡi các bạn trẻ, Đức Kitô xem các bạn là bạn hữu và những nhân chứng tình cho yêu vô biên của Ngài. — Pope Francis (@Pontifex) October 10, 2014
Let us ask the Lord for the grace not to speak badly of others, not to criticize, not to gossip, but rather to love everyone.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho chúng ta đừng nói xấu người khác, đừng phê phán, đừng ngồi lê đôi mách, nhưng yêu thương hết mọi người. — Pope Francis (@Pontifex) October 7, 2014
Come, Holy Spirit. Bestow upon us your gifts during the Synod.
Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến. Xin ban xuống trên chúng con các ơn của Ngài trong thời gian diễn ra Thượng Hội Đồng. — Pope Francis (@Pontifex) October 6, 2014
As we begin the Synod on the Family, let us ask the Lord to show us the way forward.
Đây là lúc khởi đầu Thượng hội đồng Giám mục, chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng cho chúng ta con đường phía trước.. — Pope Francis (@Pontifex) October 5, 2014
As Jesus told Martha in the Gospel, one thing is necessary: prayer.
Như Chúa Giêsu đã nói với bà Marta trong Tin Mừng, chỉ có một điều cần thiết thôi: đó là cầu nguyện. — Pope Francis (@Pontifex) October 4, 2014
Happy families are essential for the Church and for society.
Gia đình hạnh phúc là nền tảng thiết yếu của Giáo hội và xã hội. — Pope Francis (@Pontifex) October 3, 2014
A Synod means walking together but also praying together. I ask all the faithful to participate.
Thượng Hội đồng có nghĩa là cùng nhau bước đi, nhưng cũng có nghĩa là cùng nhau cầu nguyện. Tôi kêu mời tất cả anh chị em tín hữu cùng tham gia. — Pope Francis (@Pontifex) October 2, 2014
Division within a Christian community is a very grave sin; it is the work of the devil.
Sự chia rẽ trong một cộng đoàn Kitô hữu là một tội rất lớn, đó là việc làm của ma quỷ. — Pope Francis (@Pontifex) September 30, 2014
There is the tendency to place ourselves and our ambitions at the center of our lives. This is very human, but it is not Christian.
Chúng ta có xu hướng đặt cái tôi và tham vọng cá nhân vào trung tâm cuộc sống. Nhân sinh là vậy, nhưng đó không phải là tinh thần Kitô giáo. — Pope Francis (@Pontifex) September 27, 2014
Jesus understands our weaknesses and sins; and he forgives us if we allow ourselves to be forgiven.
Đức Giêsu biết chúng ta yếu đuối và tội lỗi; và Ngài tha thứ cho chúng ta nếu chúng ta để cho Ngài tha thứ. — Pope Francis (@Pontifex) September 25, 2014
When a society lacks God, even prosperity is joined by a terrible spiritual poverty.
Khi một xã hội vắng bóng Thiên Chúa, ngay cả sự giàu có cũng hàm chứa sự nghèo nàn khủng khiếp về tinh thần. — Pope Francis (@Pontifex) September 23, 2014
Dear young people, listen within: Christ is knocking at the door of your heart.
Hỡi các bạn trẻ, hãy lắng nghe nơi cõi lòng mình: Đức Kitô đang gõ cửa trái tim bạn. — Pope Francis (@Pontifex) September 20, 2014
Mary, give us the grace of being joyful as we walk in the freedom of the children of God.
Lạy Mẹ Maria, xin ban cho chúng con ơn vui tươi khi sống trong sự tự do của con cái Chúa. — Pope Francis (@Pontifex) September 18, 2014
The Lord is always there waiting to give us his love: it is an amazing thing, one which never ceases to surprise us!
Chúa luôn chờ đợi để đón nhận chúng ta trong tình yêu của Ngài: Đó là điều tuyệt vời khiến chúng ta không ngớt kinh ngạc! — Pope Francis (@Pontifex) September 16, 2014
Despite our sins, we can say with Peter: Lord, you know everything, you know that I love you.
Dù chúng ta tội lỗi, hãy nói như thánh Phêrô: Lạy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. — Pope Francis (@Pontifex) September 13, 2014
We cannot trust in our own strength, but only in Jesus and in his mercy.
Chúng ta không thể đặt niềm tin nơi sức lực riêng của chúng ta, nhưng là nơi Đức Giêsu và lòng từ ái của Ngài. — Pope Francis (@Pontifex) September 11, 2014
God’s faithfulness is stronger than our unfaithfulness and our infidelities.
Lòng thành tín của Chúa mạnh hơn sự bất trung và phản bội của chúng ta. — Pope Francis (@Pontifex) September 9, 2014
Jesus is the Good Shepherd. He seeks us out and he stays near us even though we are sinners, indeed because we are sinners.
Chúa Giêsu là Đấng Chăn chiên nhân lành. Ngài đi tìm và ở với chúng ta, ngay cả khi chúng ta là tội nhân, nhất là vì chúng ta là tội nhân. — Pope Francis (@Pontifex) September 6, 2014
I pray every day for all who are suffering in Iraq. Please join me.
Tôi hằng cầu nguyện mỗi ngày cho tất cả nạn nhân ở Irak. Xin hãy cùng cầu nguyện với tôi. — Pope Francis (@Pontifex) September 5, 2014
Our Christian witness is authentic when it is faithful and unconditional.
Chứng tá Kitô giáo của chúng ta là thứ chính hiệu khi nó trung thực và vô điều kiện. — Pope Francis (@Pontifex) September 4, 2014
The Christian who does not feel that the Virgin Mary is his or her mother is an orphan.
Người Kitô hữu mà không cảm nhận được Đức Trinh nữ Maria là Mẹ mình thì đó là người mồ côi. — Pope Francis (@Pontifex) September 2, 2014
The Lord always forgives us and walks at our side. We have to let him do that.
Thiên Chúa luôn tha thứ và đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy để cho Ngài làm điều đó. — Pope Francis (@Pontifex) August 30, 2014
From the cross, Christ teaches us to love even those who do not love us.
Chúa Kitô trên thập giá dạy chúng ta yêu thương ngay cả người không yêu thương mình. — Pope Francis (@Pontifex) August 28, 2014
God’s love is unbounded: it has no limits!
Tình yêu của Thiên Chúa không cân đo được: đó là một tình yêu không có giới hạn! — Pope Francis (@Pontifex) August 26, 2014
Christians knows how to give. Their lives are filled with generous acts – often hidden – towards their neighbour.
Kitô hữu là người biết cách cho. Đời sống của họ có nhiều hoạt động hào phóng mà kín đáo đối với người thân cận. — Pope Francis (@Pontifex) August 23, 2014
Let us ask the Lord for this grace: that our hearts become free and filled with light, so that we can rejoice as children of God.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn: cho tâm hồn chúng ta được thanh thản và tỏa sáng để cảm nhận niềm vui làm con cái Chúa. — Pope Francis (@Pontifex) August 21, 2014
Thank you, my friends in Korea. God willing, I will be back in Asia very soon. 한국의 친구들이여, 고맙습니다. 하느님의 뜻에 따라 저는 곧 아시아에 다시 올 것입니다.
Cám ơn các bạn Hàn quốc. Với ơn Chúa giúp, tôi sẽ sớm thăm lại Châu Á. — Pope Francis (@Pontifex) August 19, 2014
So many innocent people have been driven from their homes in Iraq. Lord, we pray they may go back soon.
Nhiều người dân vô tội bị xua đuổi khỏi nhà cửa tại Iraq. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa cho họ được nhanh chóng trở về nhà. — Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2014
Trust in the power of Christ’s Cross! Receive his reconciling grace and share it!
Hãy tin tưởng vào sức mạnh thập giá Đức Kitô! Hãy đón nhận ơn giao hòa và sẻ chia với tha nhân! — Pope Francis (@Pontifex) August 18, 2014
Lord, with so much violence in Iraq, may we persevere in our prayer and generosity.
Lạy Chúa, trước vô vàn bạo lực ở Iraq, xin cho chúng con biết kiên trì cầu nguyện và quảng đại. — Pope Francis (@Pontifex) August 17, 2014
It is by God’s mercy that we are saved. May we never tire of spreading this joyful message to the world.
Chính nhờ lòng nhân hậu của Thiên Chúa mà chúng ta được cứu rỗi. Chúng ta hãy hăng say truyền bá tin vui này cho thế giới. — Pope Francis (@Pontifex) August 17, 2014
Let us pray that the Church be holier and more humble, loving God by serving the poor, the lonely and the sick.
Chúng ta hãy cầu cho Giáo Hội nên thánh thiện và khiêm tốn hơn, biết yêu mến Thiên Chúa qua việc phục vụ người nghèo khổ, cô thân và bệnh tật. — Pope Francis (@Pontifex) August 17, 2014
Let us not forget the cry of Christians and all vulnerable populations in Iraq.
Chúng ta đừng quên tiếng khóc than của các Kitô hữu và người dân đang bị bách hại ở Iraq. — Pope Francis (@Pontifex) August 16, 2014
The martyrs teach us that wealth, prestige and honor have little importance: Christ is the only true treasure. 순교자들은 저희에게 부와 명성과 영예는 중요하지 않다고 가르치고 있습니다. 예수님이 유일하고 진정한 보물입니다.
Các thánh tử đạo dạy cho chúng ta biết sự giàu có, nổi tiếng và danh vọng không quan trọng lắm: Duy chỉ Đức Kitô là kho báu đích thực. — Pope Francis (@Pontifex) August 16, 2014
My heart bleeds especially when I think of the children in Iraq. May Mary, Our Mother, protect them.
Tim tôi rướm máu đặc biệt khi nghĩ về các trẻ em ở Iraq. Maria Mẹ chúng con, xin che chở chúng. — Pope Francis (@Pontifex) August 15, 2014
Dear young people, Christ asks you to be wide awake and alert, to see the things in life that really matter. 친애하는 젊은이들에게, 예수님은 저희에게 우리 삶에서 정말 중요한 것들을 놓치지 않고 볼 수 있도록 항상 각성하고 깨어 있으라고 하셨습니다.
Các bạn trẻ thân mến, Đức Kitô kêu mời các bạn hãy hết sức tỉnh táo và cảnh giác để nhận ra đâu là giá trị đích thực của cuộc sống. — Pope Francis (@Pontifex) August 15, 2014
Mary, Queen of Peace, help us to root out hatred and live in harmony.
Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, xin giúp chúng con nhổ tận gốc rễ lòng thù hận và biết luôn sống hòa hợp. — Pope Francis (@Pontifex) August 14, 2014
Saint John Paul II, pray for us and especially for our youth. 성 요한 바오로 2세님, 저희 그리고 특별히 젊은이들을 위해 기도해주십시오.
Lạy Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II, xin cầu cho chúng con, đặc biệt là giới trẻ của chúng con. — Pope Francis (@Pontifex) August 14, 2014
May God bless Korea – and in a special way, the elderly and the young people. 한국에 하느님의 은총이 함께 하시기를 - 특별히 노년층과 젋은이들에게.
Xin Thiên Chúa ban ân phúc cho dân tộc Hàn quốc, đặc biệt cho những người già cả và các bạn trẻ. — Pope Francis (@Pontifex) August 14, 2014
As I begin my trip, I ask you to join me in praying for Korea and for all of Asia. (한국으로의 여정을 시작하며, 한국과 아시아 전역을 위한 저의 기도에 동참해주시기를 부탁드립니다).
Khởi đầu hành trình, xin mọi người hãy hiệp thông với tôi cầu nguyện cho Hàn quốc và các quốc gia châu Á. — Pope Francis (@Pontifex) August 13, 2014
I thank all those who are courageously helping our brothers and sisters in Iraq.
Tôi cám ơn tất cả những ai đang can đảm dấn thân giúp đỡ anh chị em chúng tôi tại Iraq. — Pope Francis (@Pontifex) August 13, 2014
An appeal to all families: when you say your prayers, remember all those forced from their homes in Iraq.
Một lời kêu gọi gửi đến mọi gia đình: Khi cầu nguyện, hãy tưởng nhớ đến những người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của mình tại Iraq. — Pope Francis (@Pontifex) August 10, 2014
The news coming from Iraq pains me. Lord, teach us to live in solidarity with all those who suffer.
Những tin tức đến từ Iraq làm tôi nhức nhối. Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống liên đới với những người đang đau khổ. — Pope Francis (@Pontifex) August 10, 2014
Those driven from their homes in Iraq depend on us. I ask all to pray, and for those who are able, to give material assistance.
Số phận những người không nhà cửa ở Iraq tùy thuộc vào chúng ta. Tôi kêu mời mọi người cầu nguyện, và nếu được, hãy giúp đỡ vật chất. — Pope Francis (@Pontifex) August 10, 2014
Violence is not conquered by violence. Lord, send us the gift of peace.
Bạo lực không thể chinh phục bạo lực. Lạy Chúa xin ban hòa bình cho chúng con. — Pope Francis (@Pontifex) August 9, 2014
I ask all Catholic parishes and communities to offer a special prayer this weekend for Iraqi Christians.
Tôi kêu mời tất cả các giáo xứ và cộng đoàn cầu nguyện cách đặc biệt cho các Kitô hữu Iraq trong ngày cuối tuần này. — Pope Francis (@Pontifex) August 9, 2014
I ask the international community to protect all those suffering violence in Iraq.
Tôi kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ tất cả các nạn nhân của bạo lực tại Iraq. — Pope Francis (@Pontifex) August 9, 2014
Seigneur, nous te prions de soutenir ceux qui, en Iraq, sont privés de tout.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa nâng đỡ những người tại Iraq đang bị tước đoạt tất cả. — Pope Francis (@Pontifex) August 8, 2014
Please take a moment today to pray for all those who have been forced from their homes in Iraq. #PrayForPeace
Ngày hôm nay, xin hãy dành giây lát để cầu nguyện cho những người bị buộc phải rời khỏi nhà mình tại Iraq. — Pope Francis (@Pontifex) August 8, 2014
I ask all men and women of goodwill to join me in praying for Iraqi Christians and all vulnerable populations.
Tôi kêu mời mọi người nam nữ thiện chí hiệp thông với tôi để cầu nguyện cho các Kitô hữu Iraq và tất cả những người dân đang lâm cảnh chiến tranh. — Pope Francis (@Pontifex) August 8, 2014
The Christian is someone who can decrease so that the Lord may increase, in his heart and in the heart of others.
Kitô hữu là người biết hạ mình xuống để Chúa được lớn lên, trong trái tim của mình và tha nhân. — Pope Francis (@Pontifex) August 7, 2014
If you hoard material possessions, they will rob you of your soul.
Nếu bạn lo tích trữ những của cải vật chất, chúng sẽ đánh cắp linh hồn của bạn. — Pope Francis (@Pontifex) August 5, 2014
When we do not adore God, we adore something else. Money and power are false idols which often take the place of God.
Khi chúng ta không thờ phượng Thiên Chúa thì sẽ thờ phượng những thứ khác. Tiền bạc và quyền lực là những giả thần. chúng thường chiếm chỗ của Thiên Chúa. — Pope Francis (@Pontifex) August 2, 2014
May each family rediscover family prayer, which helps to bring about mutual understanding and forgiveness.
Ước mong mỗi gia đình tái hiện việc cầu nguyện trong gia đình: điều này giúp hiểu biết nhau hơn và tha thứ cho nhau. — Pope Francis (@Pontifex) July 31, 2014
May we be always more grateful for the help of domestic workers and caregivers; theirs is a precious service.
Chúng ta hãy trân trọng công việc của những người giúp việc gia đình và chăm sóc bệnh nhân: đó là những công việc cao quý. — Pope Francis (@Pontifex) July 29, 2014
When one lives attached to money, pride or power, it is impossible to be truly happy.
Khi người ta bám víu vào tiên tài, danh vọng và quyền thế thì không thể có hạnh phúc thật sự. — Pope Francis (@Pontifex) July 24, 2014
The great threat in today’s world is the loneliness of hearts oppressed by greed.
Sự đe dọa lớn lao của thế giới ngày nay là sự cô lập của những trái tim bị bóp nghẹt bởi tính bủn xỉn. — Pope Francis (@Pontifex) July 22, 2014
The Lord loves a cheerful giver. May we learn to be generous in giving, free from the love of material possessions.
Thiên Chúa yêu thích người cho tặng cách vui vẻ. Chúng ta hãy học cho đi với lòng quảng đại, không màng của cải vật chất. — Pope Francis (@Pontifex) July 19, 2014
The Church, by her nature, is missionary. She exists so that every man and woman may encounter Jesus.
Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo. Giáo Hội hiện hữu để mỗi người nam cũng như nữ có thể gặp gỡ Đức Giêsu. — Pope Francis (@Pontifex) July 17, 2014
Dear young people, do not be mediocre; the Christian life challenges us with great ideals.
Các bạn trẻ thân mến, đừng đắm mình trong cái tầm thường; đời sống Kitô giáo là để thực hiện những lý tưởng cao cả. — Pope Francis (@Pontifex) July 15, 2014
The World Cup allowed people from different countries and religions to come together. May sport always promote the culture of encounter.
World Cup đưa mọi người từ nhiều quốc gia, tôn giáo khác nhau đến với nhau. Ước gì thể thao luôn thúc đẩy nền văn hóa của gặp gỡ. — Pope Francis (@Pontifex) July 12, 2014
Do not be afraid to cast yourselves into the arms of God; whatever he asks of you, he will repay a hundredfold.
Đừng sợ phó thác vào đôi tay Thiên Chúa: Bất cứ điều gì Ngài đòi hỏi nơi bạn, Ngài sẽ trả lại gấp trăm lần. — Pope Francis (@Pontifex) July 10, 2014
With God, nothing is lost; but without him, everything is lost.
Có Chúa, có tất cả; không Ngài, mất tất cả. — Pope Francis (@Pontifex) July 8, 2014
Dear young people, do not give up your dreams of a more just world!
Hỡi các bạn trẻ, đừng từ bỏ ước mơ về một thế giới công bằng hơn! — Pope Francis (@Pontifex) July 3, 2014
To live as true children of God means to love our neighbour and to be close to those who are lonely and in difficulty.
Sống như những con cái đích thực của Thiên Chúa có nghĩa là yêu thương người lân cận và gần gũi người neo đơn và túng quẫn. — Pope Francis (@Pontifex) July 1, 2014

ỦNG HỘ-CHIA SẺ

HIỆP THÔNG THÁNG 10

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 3
  • Hôm nay: 311
  • Tháng hiện tại: 157553
  • Tổng lượt truy cập: 7150795