-

Lễ Chúa Ba Ngôi A. Giải thích Lời Chúa

 •   04/06/2017 07:47:02 PM
 •   Đã xem: 2232
 •   Phản hồi: 0
tác giả Tin Mừng tô thật đậm tình yêu của Chúa Cha và tình yêu của Chúa Con, tình yêu tuôn tràn trên nhân loại, chính ở nơi tình yêu tròn đầy giữa Cha và Con mà Giáo Hội nhận ra cách thức diễn tả Chúa Thánh Thần, “Đấng nhiệm xuất từ Cha và Con”.
-

Lễ Hiện Xuống. Giải thích Lời Chúa

 •   29/05/2017 08:30:39 PM
 •   Đã xem: 2031
 •   Phản hồi: 0
Chính Đức Giê-su phục sinh đã ủy thác cho họ sứ mạng là tiếp tục sự nghiệp của Ngài: “Như Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”, và Ngài thổi hơi trên các ông: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Giáo Hội được khai sinh...
-

Giải thích Lời Chúa. Lễ Thăng Thiên -Năm A

 •   23/05/2017 04:26:32 AM
 •   Đã xem: 2256
 •   Phản hồi: 0
Đoạn kết Tin Mừng Mát-thêu này không nêu lên biến cố Thăng Thiên hữu hình, nhưng một hoạt cảnh uy nghi và hùng vĩ: Đức Ki-tô Phục Sinh hiện ra cho mười một môn đệ, loan báo cho họ quyền tối thượng hoàn vũ của Ngài, ...
-

Chúa nhật 6 Phục sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   16/05/2017 07:17:39 AM
 •   Đã xem: 2106
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su đòi hỏi yêu mến con người của Ngài chứ không là Lề Luật. Tất cả điểm nhấn của Ki-tô giáo đều tập trung vào luật mới mà Đức Ki-tô ban: không áp đặt từ bên ngoài, nhưng là hành vi thắm đẩm tình yêu, vì thế kêu gọi đi vào trong mối tương giao tình yêu với Thiên Chúa.
-

Chúa nhật 5 Phục sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   10/05/2017 03:57:16 AM
 •   Đã xem: 2501
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng hôm nay là phần đầu bài diễn từ cáo biệt của Đức Giê-su với các môn đệ Ngài trong Tiệc Ly. Đức Giê-su giải thích nơi mà Ngài dẫn những người tin vào Ngài đi, là nhà Cha của Ngài.
-

Chúa nhật 4 Phục sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   02/05/2017 07:42:28 PM
 •   Đã xem: 2545
 •   Phản hồi: 0
Trong Tin Mừng Gioan, Diễn Từ “Người Mục Tử đích thật” đặt liền ngay sau câu chuyện người mù từ thuở mới sinh được sáng mắt. Những kiểu nói được lập đi lập lại: “Thật, tôi bảo thật các ông” loan báo sự phối hợp...
-

Chúa nhật 3 Phục sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   25/04/2017 07:59:49 PM
 •   Đã xem: 1834
 •   Phản hồi: 0
Tin Mừng hôm nay tường thuật cuộc gặp gỡ của hai môn đệ phiền muộn với Đấng Phục Sinh trên đường Em-mau. Ngài an ủi họ, nhưng họ chỉ nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh, ngay lúc đó Ngài biến mất trước mắt các ông.
-

Chúa nhật 2 Phục sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   18/04/2017 09:36:03 AM
 •   Đã xem: 1443
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giê-su ngỏ lời với đám đông những tín hữu của mọi thời: “Phúc thay những người không thấy mà tin!”. Nhưng lời chúc phúc này, mối phúc độc nhất của Tin Mừng Gioan, trước hết, rõ ràng dựa trên lời chứng của Nhóm Mười Một...
-

Chúa nhật Phục Sinh. Giải thích Lời Chúa

 •   11/04/2017 04:35:23 AM
 •   Đã xem: 2287
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh đặt trọng tâm vào biến cố Phục Sinh của Đức Ki-tô, vì thế bỏ qua Bài Đọc Cựu Ước quen thuộc để nhường chỗ cho Tân Ước. Sau khi Đức Giê-su đã hoàn tất Kinh Thánh, Giáo Hội không còn lý do gì...
-

Chúa Nhật Lễ Lá. Giải thích Lời Chúa

 •   04/04/2017 11:01:24 AM
 •   Đã xem: 1700
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật này mời gọi chúng ta suy gẫm về cuộc Tử Nạn sinh ơn Cứu Độ của Đức Giêsu Kitô. Theo chu trình Phụng Vụ Năm A, chúng ta đọc và suy gẫm bài Thương Khó Đức Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
-

Chúa nhật 5 Mùa Chay. Giải thích Lời Chúa

 •   27/03/2017 08:02:44 PM
 •   Đã xem: 1761
 •   Phản hồi: 0
Tin vào biến cố phục sinh, đó không chỉ chấp nhận rằng Đức Giê-su thực sự phục sinh; chính là đón tiếp sự phong phú của biến cố nầy cho chúng ta và sống cho thật thích đáng” (Joseph Ponthot).
-

Chúa nhật 4 Mùa Chay. Giải thích Lời Chúa

 •   21/03/2017 07:55:50 PM
 •   Đã xem: 1573
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Chúa Nhật IV Mùa Chay này giúp chúng ta hiểu bí tích Thánh Tẩy, mà các tân tòng chuẩn bị để lãnh nhận vào lễ Đêm Vọng Phục Sinh.
-

Chúa nhật 3 Mùa Chay. Giải thích Lời Chúa

 •   13/03/2017 08:01:05 PM
 •   Đã xem: 1905
 •   Phản hồi: 0
Chủ đề chính của Phụng Vụ Lời Chúa Chúa nhật III và IV Mùa Chay là Bí Tích Rửa Tội: các Bài Đọc được chọn lựa nhằm chuẩn bị cho tân tòng đón nhận Bí Tích Rửa Tội vào đêm vọng Phục Sinh. Như vậy, vào Chúa Nhật III Mùa Chay nầy,...
-

Chúa nhật 2 Mùa Chay. Giải thích Lời Chúa

 •   07/03/2017 08:53:01 AM
 •   Đã xem: 1667
 •   Phản hồi: 0
Trong cả ba năm phụng vụ, Chúa Nhật II Mùa Chay đều tường thuật biến cố Biến Hình. Biến cố nầy nhắc người Kitô hữu nhớ rằng thời gian Mùa Chay không chỉ được dự phần vào mầu nhiệm Thương Khó và Tử Nạn, nhưng cũng vào mầu nhiệm Phục Sinh vinh quang của Đức Giê-su.
-

Chúa nhật 1 Mùa Chay. Giải thích Lời Chúa

 •   01/03/2017 06:15:49 AM
 •   Đã xem: 1574
 •   Phản hồi: 0
Hằng năm, vào Chúa Nhật I Mùa Chay, Tin Mừng tường thuật cho chúng ta chuyện tích “Đức Giê-su chịu thử thách trong hoang địa”. Vì thế, Tin Mừng của Phụng Vụ Lời Chúa Năm A này mời gọi chúng ta lắng nghe và suy gẫm ...
cn 8 tn a

Chúa nhật 8 TN A. Giải thích Lời Chúa

 •   21/02/2017 06:43:11 PM
 •   Đã xem: 1671
 •   Phản hồi: 0
Đức Giê-su không hứa với “những người công chính” sẽ ban cho họ dư đầy của cải trần thế, nhưng đơn giản là đảm bảo cho họ nhu cầu cần thiết hằng ngày. Cũng như trong lời kinh mà Ngài vừa mới dạy: “Xin Cha cho chúng con ...
-

Chúa nhật 7 TN A. Giải thích Lời Chúa

 •   14/02/2017 10:33:11 PM
 •   Đã xem: 1663
 •   Phản hồi: 0
Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay mời gọi con cái Thiên Chúa phải nên thánh thiện như Cha của họ, là Đấng Thánh ngự trên trời. Sự hoàn thiện gặp thấy đỉnh cao của nó ở nơi luật yêu thương.
-

Chúa nhật 6 TN A. Giải thích Lời Chúa

 •   08/02/2017 07:21:58 PM
 •   Đã xem: 1535
 •   Phản hồi: 0
Chúa Giê-su công bố rằng Ngài đến để kiện toàn Lề Luật: những đòi hỏi mà Ngài thêm vào Lề Luật đem lại quyền ưu tiên cho thái độ nội tâm. Lề Luật bị vượt qua một cách sâu xa khi đặt người Ki-tô hữu dưới cái nhìn của Thiên Chúa...
-

Chúa nhật 5 TN A. Giải thích Lời Chúa

 •   31/01/2017 10:17:58 PM
 •   Đã xem: 1742
 •   Phản hồi: 0
Ý tưởng chủ đạo liên kết ba bài đọc của Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay là sức mạnh của lời chứng: sức mạnh này làm cho người tín hữu trở thành con người của ánh sáng và qua sự yếu đuối của phàm nhân, chứng thực quyền năng Thiên Chúa.

Các tin khác

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
 • Đang truy cập50
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm49
 • Hôm nay17,813
 • Tháng hiện tại497,781
 • Tổng lượt truy cập35,981,164
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây