Danh sách Ủng hộ Án phong Chân phước cho TTC Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận đợt 4

Thứ bảy - 20/08/2016 23:45

-

-
Danh sách Ủng hộ Án phong Chân phước cho TTC Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận đợt 4, năm 2016.
DANH SÁCH ỦNG HỘ
HỖ TRỢ ÁN PHONG CHÂN PHƯỚC
TTC ĐHY F.X. NGUYỄN VĂN THUẬN
ĐỢT 4

 
STT HỌ TÊN ĐỊA CHỈ SỐ TIỀN
01 Nguyễn Cả PX61 Colorado 500 USD
02 Vũ Quang Hà HT67 Sàigòn 1.000 USD
03 Lê Thiện Sĩ AN47 Sàigòn 500.000 VNĐ
04 Nguyễn Hùng Dũng HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
05 Lê Văn Hùng HT69 Ninh Thuận 1.000.000 VNĐ
06 Nguyễn Thế Cường HT69 Sàigòn 2.000.000 VNĐ
07 Trần Xuân Tin PX61 Georgia 500 USD
08 Bùi Bá Danh PX59 California 500 USD
09 Văn Công Quang HT72 California 200 USD
10 Hoàng Xuân Tịnh AN41 Kansas 100 USD
11 Đỗ Tân Hưng AN49 Canada 100 USD
12 Lm Nguyễn Luận HT67 Huế 2.000.000 VNĐ
13 Pham Văn Ngự AN51 Minnesota 200 USD
14 Hồ Đắc Hương HT66 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
15 Lê Thanh Gioang HT67 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
16 Phạm Thanh Cương HT67 Huế 1.000.000 VNĐ
17 Lê Thành Đức HT72 Sàigòn 500.000 VNĐ
18 Nguyễn Sơn Hải PX61 Bình Phước 1.000.000 VNĐ
19 Nguyễn Đức Long HT67 Huế 1.000.000 VNĐ
20 Nguyễn Anh Quân HT71 Bình Thuận 500.000 VNĐ
21 Nguyễn Vinh Sơn HT63 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
22 Nguyễn Văn Khen PX53 California 100 USD
23 Lê Văn Tình PX60 Florida 200 USD
24 Nguyễn Quang Hoàng PX53 California 200 USD
25 Lê Văn Vĩnh ẠN41 California 200 USD
26 Trần Thanh Hiền HT66 Oklahoma 100 USD
27 Lm Đỗ Bá Công AN47 Missouri 200 USD
28 Lê Trung Tha AN49 California 100 USD
29 Trần Văn Thuận HT67 Xuân Lộc 500.000 VNĐ
30 Trần Ngọc Chung HT67 Xuân Lộc 500.000 VNĐ
31 Nguyễn Văn Phong HT67 Sàigòn 500.000 VNĐ
32 Nguyễn Thế Hộ HT67 Xuân Lộc 500.000 VNĐ
33 Anh Quý Arizona 500 USD
34 Tống Viết Quý HT63 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
35 Hoàng Văn Phúc HT71 Bình Thuận 500.000 VNĐ
36 Lê Hưởng HT65 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
37 Nguyễn Hạnh HT65 Ninh Thuận 100.000 VNĐ
38 Nguyễn Viết Bích HT67 Ninh Thuận 1.000.000 VNĐ
39 Lê Văn Du HT63 Nha Trang 500.000 VNĐ
40 Nguyễn Phú HT63 Nha Trang 500.000 VNĐ
41 Trần Đông HT63 Nha Trang 500.000 VNĐ
42 Phùng Tâm HT66 Nha Trang 500.000 VNĐ
43 Nguyễn Phước HT66 Nha Trang 200.000 VNĐ
44 Bùi Tấn Quốc HT72 Nha Trang 500.000 VNĐ
45 Nguyễn Thiện AN49 Nha Trang 500.000 VNĐ
46 Dương Đức Hạnh AN49 Nha Trang 200.000 VNĐ
47 Hà Thúc An HT67 Nha Trang 500.000 VNĐ
48 Lm Lê Minh Cao HT67 Ninh Thuận 1.000.000 VNĐ
49 Phạm Văn Phụng HT69 Sàigòn 500.000 VNĐ
50 Hồ Đắc Liêm HT65 California 600 USD
51 Trương Văn Lộc PX61 Tennessee 200 USD
52 Nguyễn Thành Nhân HT74 North Carolina 100 USD
53 Lm Nguyễn Thời Bá HT71 Cam Ranh 1.000.000 VNĐ
54 Lm Trần Văn Hiệu PX57 Cam Ranh 700.000 VNĐ
55 Lương Huân PX57 Cam Ranh 500.000 VNĐ
56 Lê Thanh Liêm HT66 Sàigòn 10.000.000 VNĐ
57 Đặng Ngọc Tuấn HT68 Cam Ranh 500.000 VNĐ
58 Đặng Ngọc Hùng HT69 Cam Ranh 500.000 VNĐ
59 Đặng Xuân Phong HT71 Cam Ranh 500.000 VNĐ
60 Lm Đỗ Văn Viên HT63 Illinois 500 USD
61 Nguyễn Nhơn HT63 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
62 Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm PX53 Illinois 200 USD
63 Nguyễn Ngọc Hạp AN45  California 200 USD
64 Nguyễn Văn Phẩm ẠN45 California 200 USD
65 Nguyễn Văn Ái HT67 Sàigòn 500.000 VNĐ
66 Nguyễn Trí Nghị F1/PX61 Colorado 100 USD
67 Nguyễn Hữu Phước HT63 Bình Phước 500.000 VNĐ
68 Lê Quang Tin HT63 Đồng Nai 500.000 VNĐ
69 Trần Phương HT63 Bà Rịa-Vũng Tàu 500.000 VNĐ
70 Trần Minh Phước HT67 France 100 USD
71 Phùng Đệ HT72 Cam Ranh 500.000 VNĐ
72 Nguyễn Viết Vang HT63 An Giang 50.000 VNĐ
73 Lê Thanh Dương HT63 Sàigòn 500.000 VNĐ
74 Lm Võ Viết Chuyên HT72 Đồng Tháp 2.000.000 VNĐ
75 Lê Văn Hồng HT67 Đồng Tháp 1.000.000 VNĐ
76 Nguyễn Thanh HT63 Bà Rịa-Vũng Tàu 500.000 VNĐ
77 Nguyễn Văn Lũy PX61 Texas 500 USD
78 Đỗ Hữu Thịnh HT72 Oklahoma 100 USD
79 Nguyễn Thanh Mầu ẠN51 Colorado 200 USD
80 Hồ Viết Tuấn PX61 Colorado 100 USD
81 Hoàng Xuân Tiếu HT68 Cam Ranh 500.000 VNĐ
82 Nguyễn Văn Toàn HT72 Cam Ranh 500.000 VNĐ
83 Trần Duy Tân Canada 200 USD
84 Nguyễn Cao Trưởng HT65 Xuân Lộc 500.000 VNĐ
85 1 người ở Xuân Lộc Xuân Lộc 500.000 VNĐ
86 Lê Như Tuấn HT65 California 500 USD
87 Lê Chính HT65 California 100 USD
88 Lê Văn Hiếu PX59 Colorado 200 USD
89 Gx All Saints của Đức Ông Nguyễn Quang HT72 Denver, Colorado 630 USD
90 Phan Ngọc Thanh HT66 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
91 Lm Nguyễn Trung Hiếu F1/PX53 Ninh Thuận 2.000.000 VNĐ
92 Lm Lê Văn Hải HT68 Ninh Thuận 1.000.000 VNĐ
93 Lm Lê Văn Sỹ PX60 Nha Trang 5.000.000 VNĐ
94 Lm Nguyễn Vinh HT69 Ninh Thuận 500.000 VNĐ
95 Lm Nguyễn Hùng Sơn F1/HT67 Ninh Thuận 500.000 VNĐ
96 Nguyễn Văn Lộc HT67 Ninh Thuận 500.000 VNĐ
97 Nguyễn Hữu Lạc HT68 Cam Ranh 500.000 VNĐ
98 Lê Quyền PX61 Ninh Thuận 200.000 VNĐ
99 Trương Quốc Thu HT72 Sàigòn Nguyễn Ánh HT66
100 Lm Trần Kim Phán HT65 Xuân Lộc 1.000.000 VNĐ
101 Lm Nguyễn Huệ HT69 Xuân Lộc 1.000.000 VNĐ
102 Lê Cần PX61 Sàigòn 20.000.000 VNĐ
103 Lê Văn Huề ẠN51 Pennsylvania 100 USD
104 Lê Thiện PX61 California 200 USD
105 Nguyễn Ánh HT66   500.000 VNĐ
106 Nguyễn Văn Mỹ HT65   500.000 VNĐ
107 Nguyễn Đức Thủy HT67   1.000.000 VNĐ
108 Lê Văn Dương HT68   500.000 VNĐ
109 Nguyễn Công Hoàng HT71   500.000 VNĐ
110 Dương Công Khánh HT67   500.000 VNĐ
111 Lớp PX57 Việt Nam 5.000.000 VNĐ
112 Nguyễn Bá Tuấn HT69   200.000 VNĐ
113 Đoàn Mạnh Anh HT69 Sàigòn 200.000 VNĐ
114 Lê Hữu Hội HT69   200.000 VNĐ
115 Trần Thanh Long HT69   200.000 VNĐ
116 Trương Đình Quỳnh HT69   200.000 VNĐ
117 Hồ Hiền HT69 Sàigòn 200.000 VNĐ
118 Trần Thu HT69   200.000 VNĐ
119 Trần Kim Quốc HT68   500.000 VNĐ
120 Đỗ Hữu Phúc HT68   500.000 VNĐ
121 Trần Văn Tân HT68   500.000 VNĐ
122 Nguyễn Văn Tịnh HT68 Sàigòn 200.000 VNĐ
123 Bùi Văn Ân HT68   500.000 VNĐ
124 Nguyễn Quang Bình HT68 Sàigòn 100 USD
125 Nguyễn Văn Bài HT72   200.000 VNĐ
126 Nguyễn Thanh Phú HT72   300.000 VNĐ
127 Nguyễn Văn Chín HT72   200.000 VNĐ
128 Nguyễn Quang Vinh HT72 Sàigòn 500.000 VNĐ
129 Phan Văn Danh HT72   500.000 VNĐ
130 Nguyễn Ngọc Hưởng HT72   300.000 VNĐ
131 Hoàng Phương HT66   500.000 VNĐ
132 Nguyễn Phong HT66   500.000 VNĐ
133 Nguyễn Ngọc Hiến HT66 Ninh Thuận 500.000 VNĐ
134 Phạm Hữu Quý HT65   200.000 VNĐ
135 Lê Viết Dũng HT66 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
136 Nguyễn Bá Lệ AN49 Xuân Lộc 1.000.000 VNĐ
137 Lm Nguyễn Văn Lộc AN47 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
138 Nguyễn Xuân Long HT71 Sàigòn 1.000.000 VNĐ
139 Lê Dũng Tiến HT71 Sàigòn 500.000 VNĐ
140 Phạm Hữu Hiền HT71   500.000 VNĐ
141 Nguyễn Trọng Quý HT71   500.000 VNĐ
142 Hồ Đắc Minh Diệu HT71 Sàigòn 500.000 VNĐ
143 Đỗ Khắc Hiền HT71   500.000 VNĐ
144 Nguyễn Văn Hải HT71   500.000 VNĐ
145 Nguyễn Nghĩa HT71   200.000 VNĐ
146 Trần Minh Long HT71   200.000 VNĐ
147 Võ Đức Thành HT71 Sàigòn 500.000 VNĐ
148 Nguyễn Hữu Bằng HT71   200.000 VNĐ
149 Nguyễn Đăng Trọng HT71   500.000 VNĐ
150 Phạm Hữu Quốc Tuấn F1/HT71   2.000.000 VNĐ
151 Nguyễn Phùng HT71   200.000 VNĐ
152 Nguyễn Văn Linh HT71 Sàigòn 200.000 VNĐ
153 Lm Bùi Quang Trung HT71 Xuân Lộc 500.000 VNĐ
154 Nguyễn Văn Nhân HT71   300.000 VNĐ
155 Nguyễn Dương Minh Khuê F1/HT71 Sàigòn 50.000 VNĐ
156 Nguyễn Thanh Thùy Châu F1/PX61   100.000 VNĐ
157 Nguyễn Quang Huy F1/HT67   100.000 VNĐ
158 Đinh Thị Uyên Trinh F1   50.000 VNĐ
159 Nguyễn Lê Ái Nhi F1   50.000 VNĐ
160 Nguyễn Thị Thủy Tiên F1   100.000 VNĐ
161 Trần Công Thiên An F1/HT71   100.000 VNĐ
162 Nguyễn Ngọc Hạnh Uyên F1/HT66   100.000 VNĐ
163 Các cháu F1 tại VN (Trích từ Quỹ F1)   500.000 VNĐ
164 Nguyễn Quang Thanh Châu F1/PX61   100.000 VNĐ
165 Nguyễn Tiến Dũng HT71   200.000 VNĐ
168 Nguyễn Viết Xuân HT67   100.000 VNĐ
167 Võ Thị Bích Hạnh (Phạm Thanh HT67+) USA 100 USD
168 Một số anh em CCS Huế tại Huế Huế 2.120.000 VNĐ
169 Thân nhân anh Nguyễn Vinh Sơn HT63 Canada 100 USD
170 Dương Thanh Đạt HT69 California 200 USD
171 Bùi Thị Thanh Nhàn F1/HT71 Sàigòn 200.000 VNĐ
172 Trần Văn Hoa AN51  California 50 USD
173 Gia đình Lê Quang Phúc PX60 Canada 200 USD
174 Nguyễn Viết Hùng HT67   100 USD
175 Trần Ngọc Hậu HT65   100 USD
       
Cập nhật ngày 07/11/2016. Xin vui lòng đính chính nếu có sai sót

Tại Việt Nam, xin gửi về:

Trần Thị Bích Huệ
Số tài khoản: 6380 205 145 559
Ngân hàng Agribank chi nhánh Bình Thạnh, Tp. HCM


Tác giả: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 170 trong 34 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 34 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập165
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm164
  • Hôm nay25,439
  • Tháng hiện tại3,360,777
  • Tổng lượt truy cập63,117,063
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây