Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt

Thứ năm - 15/10/2020 10:04
Danh sách ủng hộ Miền Trung bị bão lụt, tháng 10/2020.
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt
ỦNG HỘ MIỀN TRUNG BỊ BÃO LỤT
Tháng 10/2020
 
STT HỌ VÀ TÊN SỐ TIỀN
01 NT Lê Thiện Sĩ AN47 500.000 VNĐ
02 Anh chị Lê Thành Đức HT72-73 1.000.000 VNĐ
03 Anh chị Nguyễn Thế Cường HT69 1.000.000 VNĐ
04 Anh chị Nguyễn Hùng Dũng HT71 1.000.000 VNĐ
05 Anh chị Nguyễn Đài HT72-73 1.000.000 VNĐ
06 Anh chị Lê Dũng Tiến HT71 500.000 VNĐ
07 Anh chị Hiền-Hương HT66 100 USD
08 Anh chị Hiền-Hạnh HT71 1.000.000 VNĐ
09 Cha Hồ Khanh HT72-73 & cộng sự (lần 1) 1.000 USD
10 Anh chị Hội-Hương HT63 1.000.000 VNĐ
11 Chị Linh Chi HT74 2.000.000 VND
12 Anh chị Hùng-Liễu HT71 1.000.000 VNĐ
13 Anh chị Dương Phú Cường HT74 2.000.000 VNĐ
14 Anh chị Nguyễn Sơn Hải PX61 500.000 VNĐ
15 Anh Vũ Quang Hà HT67 5.000.000 VNĐ
16 Anh chị Quỳnh PX61 200 USD
17 Anh chị Nguyễn Ngọc Hường HT72-73 1.000.000 VNĐ
18 Anh chị Nguyễn Ánh HT66 500.000 VNĐ
19 Anh chị Trần Dũng HT67 2.000.000 VNĐ
20 Tập thể tiệm Lovely Nails An Phòng Florida và Nguyễn Đức Mộng HT69 300 USD
21 Anh chị Lê Hữu Hội HT69 500.000 VNĐ
22 Anh chị Lê Văn Hùng HT69 1.000.000 VNĐ
23 Anh chị Nguyễn Hoàng Quỳnh PX57 500.000 VNĐ
24 Anh chị Nguyễn Cả PX61 200 USD
25 Anh chị Trần Tôn HT65 2.000.000 VNĐ
26 Cha sở & Gđ anh Dương Phú Cường HT74 6.000.000 VNĐ
27 Anh chị Bùi Bá Danh PX60 200 USD
28 Chị Cúc (pn anh Bùi Sanh HT67) 1.000.000 VNĐ
29 Anh chị Nguyễn Hưởng HT66 + 2 con Quỳnh+Thắm 300 USD + 4.500.000 VNĐ
30 Anh chị Trương Văn Hậu HT74 1.000.000 VNĐ
31 Anh chị Lê Thanh Liêm HT66 5.000.000 VNĐ
32 Anh chị Trần Xuân Tin PX61 200 USD
33 Anh chị Đỗ Hữu Thịnh HT72 200 USD
34 Anh chị Nguyễn Ngọc Cẩn HT67 500.000 VNĐ
35 1 thân hữu gửi trực tiếp cha Tuấn 500.000 VNĐ
36 Anh chị Lê Chính HT65 100 USD
37 Anh chị Dương Phú Cường (lần 2) 2.000.000 VNĐ
38 Cháu Hạnh Uyên F1/HT66 1.000.000 VNĐ
39 Gia đình F1 CCS Huế 1.000.000 VNĐ
40 NT Ngô Quang Huynh AN45 100 USD
41 Anh chị Lê Quang Phúc PX60 300 CAD
42 Anh chị Đoàn Mạnh Hữu HT74 100 USD
43 Gia đình anh Lê Văn Hoàng HT71 1.000 USD
44 Anh chị Nguyễn Tín HT72 100 USD
45 Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm PX53 300 USD
46 Cô Nguyễn Kim Thúy (cháu NT Châu AN47) 50 USD
47 Anh chị Lê Thanh Liêm HT66 (lần 2) 25.000.000 VNĐ (125 phần quà giúp 1 bản nghèo ở Ba Lòng)
48 Cháu Nguyễn Thanh Châu F1/PX61 500.000 VNĐ
49 Các thân hữu cháu Hạnh Uyên F1/HT66 5.100.000 VNĐ
50 Cha Hồ Khanh HT72 & cộng sự (lần 2) 1.500 USD (giúp Trung Quán 1.000 USD và Ba Lòng 500 USD)
51 Anh chị Nguyễn Văn Thông PX57 1.000.000 VNĐ
52 Anh chị Vũ Hùng Sơn HT74 100 USD
53 Anh chị Lê Đình Ấn HT62 100 USD
54 Anh chị Bùi Quang Trung PX61 200 USD
55 Anh chị Nguyễn Thanh Nhân HT74 100 USD
56 Anh chị Đỗ Thắng Cảnh PX60 & thân hữu 50.000.000 VNĐ (giúp Trung Quán 20tr và Ba Lòng 30tr)
57 Anh chị Đoàn Mạnh Anh HT69 500.000 VNĐ
58 Anh chị Trần Thanh Hiền (lần 2) 100 USD
59 Anh chị Lê Cần PX61 200 USD
60 Lm Đỗ Văn Viên HT63 200 USD
61 Bà Dr. Nguyễn Văn Vĩnh (+) AN41 200 USD
62 Anh chị Nguyễn Văn Phẩm PX55 200 USD
63 Anh Lê Văn Sự (thân hữu anh Phẩm) 200 USD
64 Bà Đặng Thị Ngoan (thân hữu anh Phẩm) 100 USD
65 Anh chị Nguyễn Ngọc Văn & Hương (thân hữu anh Phẩm) 100 USD
66 Các thân hữu cháu Hạnh Uyên F1/HT66 (lần 2) 10.100.000 VNĐ
67 Anh chị Nguyễn Dạ Thảo PX57 2.000.000 VNĐ
68 Anh chị Nguyễn Đài HT72-73 (lần 2) 2.000.000 VNĐ
69 Anh chị Nguyễn Viết Bích HT67 1.000.000 VNĐ
70 Anh chị Nguyễn Văn Ái HT67 1.000.000 VNĐ
71 NT Võ Văn Điểm AN49 200 USD
72 Cha Hồ Khanh HT72 & cộng sự (lần 3) 2.000 USD (giúp 4 giáo xứ Cồn Sẻ, Phù Kinh, Vĩnh Phước, Hòa Ninh, thuộc tỉnh Quảng Bình)
73 Lớp Hoan Thiện 63-64 2.000.000 VNĐ
74 Anh chị Nguyễn Công Hoàng HT71 500.000 VNĐ
75 Anh chị Nguyễn Cao Trưởng HT65 500.000 VNĐ
76 Thân hữu cháu Hạnh Uyên F1/HT66 1.900.000 VNĐ
77 Anh chị Thất-Nga HT63 và các em 1.000 USD
78 Anh chị Phùng Thức PX60 200 USD
79 Sky Nails Riverside (thân hữu anh Bùi Bá Danh) 300 USD
80 Cháu Nguyễn Đăng Mỹ F1, con anh Nguyễn Đăng Tình PX59 100 USD
81 Cô Nguyễn Thị Vân (em ruột Lm Nguyễn Ngọc Thạch HT65) 200 USD
82 Anh chị Lê Sáu Vũ & Joanna HT67 600 USD
83 NT Đỗ Tân Hưng AN49 200 USD
84 Lm Hồ Khanh HT72 & các thân hữu (lần 4) 2.000 USD (4 Gx Thuận Nhơn, Cây Da, Trí Bưu, Phan Xá, mỗi Gx 500 USD)
85 Anh chị Trương Nhuận HT74 2.000.000 VNĐ
86 Anh chị Nguyễn Văn Dũng HT72 1.000.000 VNĐ
87 Lm Lê Văn Hải HT68 5.000.000 VNĐ
88 NT Nguyễn Hữu Minh AN51 100 USD
89 Bà Nguyễn Huế 100 USD
90 Bà Kim Ninh (thân nhân Võ Thịnh HT69) 50 USD
91 Bà Đoàn Cai  (thân nhân Võ Thịnh HT69) 60 USD
92 GĐ Anh Trần (thân nhân Võ Thịnh HT69) 200 USD
93 GĐ Bé Jonathan (thân nhân Võ Thịnh 69) 200 USD
94 Anh Nguyễn Khoa (thân nhân Võ Thịnh) 100 USD
95 Ca Đoàn La Vang (GX của Võ Thịnh) 300 USD
96 Anh chị Nguyễn Văn Phẩm PX55 (đợt 2) 500 USD (giúp GX Thạch Hãn, Quang Van chuyển)
97 Bà Nguyễn Văn Bình 500 USD (giúp GX Trí Bưu, Quang Van chuyển)
98 Thân hữu anh chị Trần Thanh Hiền HT66 500 USD
99 Anh chị Nguyễn Xuân Thuận HT72 200 USD
100 Anh chị Phan Ngọc Thanh HT66 1.000.000 VNĐ
101 Phan Lê Thục Nhi F1/HT66 (con gái anh Phan Ngọc Thanh) 300 USD
102 Cháu Minh Phương F1/HT66 (Con gái anh Lê Thanh Liêm HT66) 15.000.000 VNĐ
103 Thân hữu của anh chị Lê Thanh Liêm HT66 (bạn chị Vân) 11.600.000 VNĐ
104 Cháu Nguyễn Thủy Tiên F1/HT62
(con anh chị Nguyễn Văn Tiên)
500.000 VNĐ 
105 Cháu Ma Bư F1/HT71 (con anh chị Lê Văn
Hoàng)
500.000 VNĐ
106 Lm Phan Chiếm HT69 & Gx Bến Gỗ 50.000.000 VNĐ (giúp Gia Độ, Triệu Độ, Triệu Phong, Quảng Trị)
107 Anh chị Nguyễn Công Liêm (thân hữu lớp HT69), USA 200 USD
108 Anh chị Trương Đình Quyến HT68 23.000.000 VNĐ
109 Anh chị Phan Vĩnh Duyệt HT74 1.000.000 VNĐ
110 Khuyết danh 500.000 VNĐ
111 Anh chị Phan Văn Tuấn HT72 100 USD
112 Anh chị Nguyễn Cường (thân hữu Văn Công Quang) 100 USD
113 Anh chị Lê Cần (lần 2) 500 USD (300USD cho A Lưới, 200 USD cho Lê Hoan PX61)
114 Lê Thị Ngọc Trinh F1/PX57 (con anh Lê Ngọc Hường PX57) 10.000.000 VNĐ
115 Anh chị Phát Huynh (thân hữu Võ Hữu Thịnh HT69) 100 USD
116 Anh Tú (thân hữu Võ Hữu Thịnh HT69)
 
100 USD
117 Ca đoàn La Vang (qua anh Võ Hữu Thịnh HT69) 200 USD
118 Anh Trần (thân hữu Võ Hữu Thịnh HT69) 100 USD
119 Anh chị Tân Thanh (thân hữu Võ Hữu Thịnh HT69) 100 USD
120 Lm Phan Tươi HT68 2.000.000 VNĐ
121 Anh chị Trương Khoa HT69 1.000.000 VNĐ
122 Anh chị Lê Thanh Gioan HT67 500.000 VNĐ
123 Ca đoàn La Vang (qua Đỗ Hữu Thịnh HT69) 100 USD
124 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 5) 45.889.000 VNĐ
125 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 6) 29.824.000 VNĐ
126 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 7) 45.889.000 VNĐ
127 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 8) 46.000.000 VNĐ
128 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 9) 23.000.000 VNĐ
129 Lm Hồ Khanh & cộng sự (lần 10) 11.500.000 VNĐ
130 Một cựu chủng sinh ẩn tên 110.000.000 VNĐ
131 Một cựu chủng sinh ẩn tên 12.654.000 VNĐ
132 Cháu Phạm Hữu Quốc Tuấn F1 (Con anh chị Hiền Hạnh HT71) 15.000.000 VNĐ
133 Anh Nguyễn Quang Nguyên (HT66& Thiên Hữu) 13.800.000 VNĐ
134 Anh chị Đoàn Thành Tín HT74 2.000.000 VNĐ
135 Cháu Phương Châu (chú Dũng 71) 300.000 VNĐ
136 Cháu Lê Thị Ngọc Trinh F1/PX57 12.000.000 VNĐ
137 Anh chị Trần Thăng Khánh (Thiên Hữu) 3.000.000 VNĐ
138 Anh chị Nguyễn Văn Đài HT72-73 2.000.000 VNĐ
139 Bác sĩ Trâm Saigon 5.000.000 VNĐ
140 Anh chị Nguyễn Tiến DZũng HT71 1.000.000 VNĐ
141 Chị Trương Thị Tuyết Mai F1/AN 45 2.000.000 VNĐ
142 Anh Phạm Sủng (thân hữu) 2.300.000 VNĐ
143 Anh chị Hùng Liễu HT71 giúp riêng Trung Quán 1.000.000 VNĐ
144 Cháu Ái Nhi F1/HT71 1.000.000 VNĐ
145 Cha Đỗ Quang Châu & các cộng sự 10,000 USD
     

Cập nhật ngày 13/11/2020. Xin vui lòng giúp đính chính nếu có gì sai sót.
-----------------------------------------------------------
*** Hải ngoại xin gửi về anh Văn Công Quang
Quang Van
10882 Cedar St.
Stanton, CA 90680
Cell: 714-876-5123

***Mọi đóng góp trong nước xin gửi về anh Nguyễn Thế Cường HT69
334 C Xô Viết Nghệ Tỉnh p 25 Q Bình Thạnh, Tp HCM
ĐT: 0903.012.206
Số Tài khoản: 19035339780012 ngân hàng Techcombank.
Xin ghi giúp bão lụt miền Trung.

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập132
  • Máy chủ tìm kiếm29
  • Khách viếng thăm103
  • Hôm nay26,365
  • Tháng hiện tại3,361,703
  • Tổng lượt truy cập63,117,989
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây