Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 4/2019

Chủ nhật - 31/03/2019 05:31
Cùng nhau cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, hiệp thông với nhau trong vui mừng và hy vọng, và cầu nguyện cho những người thân yêu đã yên nghỉ trong Chúa.
Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 4/2019
14/4 Chúa Nhật Lễ Lá
21/4 Đại lễ Phục Sinh. Chúa Sống Lại
30/4 Cầu nguyện cho quê hương Việt Nam
   
I. THỤ PHONG:
01/4/1975 Lm Phaolô Tống Thanh Trọng PX58
04/4/1975 Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ PX60
Lm GB. Lê Quang Quý PX60
07/4/2005 Đức TGM FX. Lê Văn Hồng nhậm chức Giám mục, phụ tá TGP Huế
11/4/2002 Lm Đaminh Võ Văn Thông HT69
15/4/1975 Lm Tôma Trần Văn Hiệu PX57
Lm FX. Nguyễn Văn Huy PX59
Lm Đôminicô Phan Phước PX59
18/4/2016 Lm Gioakim Trần Đình Tạo
19/4/1958 Lm JB. Etcharren
19/4/2005 ĐTC Bênêđictô XVI đắc cử Giáo Hoàng
24/4/2005 ĐTC Bênêđictô XVI nhậm chức Giáo Hoàng
28/4/1962 Lm Giuse Trần Văn Lộc AN47
29/4/1975 Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh PX60
Lm GB. Phạm Ngọc Hiệp PX60
30/4/1974 Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý PX59
Lm FX. Nguyễn Hoàng Hải PX59
Lm Giuse Cái Hồng Phượng PX59
30/4/1975 Lm Antôn Dương Quỳnh PX60
   
II. THÀNH HÔN:
08/4/1989 Baxiliô Trương Quốc Thu HT72 & Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Nguyệt
14/4/1969 Tôma Bùi Bá Danh PX59 & Cécilia Nguyễn Thị Hậu
14/4/1982 Phêrô Nguyễn Hữu Phước HT63-64 & Anna Nguyễn Thị Duân
16/4/1972 Giuse Trương Văn Lộc PX61 & Madalêna Lê Thị Diệm
27/4/1983 Giacôbê Trương Khoa HT69 & Maria Phương Huỳnh Thị Thân
28/4/1980 Phêrô Lê Thanh Dương HT63-64 & Giang Ngọc Cúc
30/4/1984 Phaolô Trần Công Trường HT71
30/4/1994 Micae Trương Văn Gioang HT74 & Monica Hoàng Thị Diễm Thư
4/1983 Phêrô Phan Ngọc Hùng HT71& Lê Thị Thu Liễu
   
III. SINH NHẬT:
01/4/1947 Lm Đôminicô Phan Phước PX59
01/4/1954 Antôn Lê Chính HT65
01/4/1958 Lm Anrê Lê Văn Hải HT68
01/4/1957 Đoàn Mạnh Anh HT69
02/4/1949 Lm Agostino Nguyễn Văn Dụ PX61
02/4/1958 Lê Xuân Nhàn HT69
04/4 Nguyễn Thị Liệu, phu nhân Lê Dũng Tiến HT71
07/4/1965 Lê Thị Thanh Thủy, phu nhân Lê Văn Hùng HT69
08/4/1949 Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh PX60
10/4/1954 Giuse Hồ Đình Bính HT66
11/4/1944 Lm Phêrô Trần Văn Quí PX58
14/4 Lê Kim Thạch, phu nhân Lê Thanh Minh PX61
15/4/1932 Lm JB. Etcharren
15/4/1958 Lê Tùng HT72
15/4 Matta Đặng Thị Thanh Tuyền, phu nhân Hồ Viết Tuấn PX61
17/4/1928 Đấng Đáng Kính ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận AN41
20/4/1957 Bùi Duy Bình HT71
20/4/1962 Têrêsa Đỗ Thị Lệ Thúy, phu nhân Huỳnh Đình Đăng HT68
22/4/1958 Nguyễn Văn Hùng HT72
23/4/1952 Nguyễn Duy Sinh HT63-64
25/4/1954 Hồ Thị Thanh Thủy, phu nhân Nguyễn Ngọc Oanh PX61
25/4/1954 Phan Thắng HT67
26/4/1957 Lm Đaminh Nguyễn Tưởng HT68
29/4 Tôn Nữ Thanh Nhàn, phu nhân Nguyễn Như Nhơn HT62
30/4/1967 Phạm Thị Thanh Tuyền, phu nhân Lê Phi PX60
   
IV. BỔN MẠNG:
11/4 Thánh Stanislas, bổn mạng Lm Stanislas Nguyễn Đức Vệ PX55
23/4 Thánh Giorgiô, bổn mạng của ĐTC Phanxicô
25/4 Thánh Marcô, tác giả Phúc âm, bổn mạng của Inhaxiô Marcô Nguyễn Duy Sinh HT63-64
29/4 Thánh Catarina Siêna, bổn mạng của:
 - Đoàn Thị Trâm, phu nhân Nguyễn Thanh (Liệu) HT63-64
 - Võ Thị Kim Huệ, phu nhân Nguyễn Xuân Long HT71
 - Hoàng Đông Phương, phu nhân Nguyễn Ấn HT72
 - Phạm Ngọc Bích, phu nhân Nguyễn Xuân Thuận HT72
 - Lê Đình Phương Anh, phu nhân Phạm Tấn Khoa HT74
   
V. HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN LỄ GIỖ:
01/4/1994 Bà Cố Matta Trần Thị Liệu, thân mẫu Lm Hồ Khanh HT72
01/4/2018 Ô. Cố Giuse Phan Châu, thân phụ Lm Phan Sa PX61
03/4/2018 Bà Anna Lê Thị Nghĩa, nhạc mẫu Trần Văn Thuận HT67
04/4/1984 NT Phaolô Lê Văn Cần AN17, nhạc phụ NT Hoàng Xuân Tịnh AN41 và là thân phụ Lê Minh Châu CCS SG52
05/4/2013 Bà Lucia Phạm Thị Uyển, thân mẫu Lê Ngọc Hường PX57
05/4/2015 Micae Võ Đình Hùng HT68
08/4/2015 Ô. Matthêu Nguyễn Văn Soạn, thân phụ Nguyễn Đình Tha HT72-73
10/4/2009 Bà Matta Nguyễn Thị Cả, thân mẫu Hồ Viết Tuấn PX61
10/4/2018 Bà Anê Nguyễn Thị Bản, thân mẫu Lê Văn Dương HT68
11/4/2008 Bà Cécilia Nguyễn Thị Nhỏ, thân mẫu Văn Công Quang HT72
12/4/2008 Bà Maria Nguyễn Thị Hương, thân mẫu Trương Quang Tuyến HT68
12/4/2013 Bà Maria Têrêsa Nguyễn Thị Kim Anh, phu nhân NT Đỗ Tân Hưng AN49
13/4/2010 Phaolô Nguyễn Cao Hiến HT68
16/4/1992 Bà Cố Maria Trương Thị Kết, thân mẫu Lm Agostino Nguyễn Văn Dụ PX61
16/4/2010 Bà Matta Lê Thị Sự, thân mẫu Lê Văn Thái PX57
17/4/2016 Lm Phanxicô Xaviê Nguyễn Vân Nam AN51
18/4/2015 NT Tôma Bùi Văn Giải AN45
18/4/2015 NT Tađêô Nguyễn Văn Thảo AN45
19/4/1996 Lm Phaolô Lê Văn Đẩu, nguyên Giám Đốc TCV Hoan Thiện
19/4/2012 Maria Goretti Lương Thị Bích Ngọc, phu nhân Lê Văn Hoài HT69
20/4/2015 Bà Maria Madalêna Nguyễn Thị Duyệt, thân mẫu Hoàng Ngọc Thương (Trưởng) HT66
20/4/2017 Ô. Phêrô Hoàng Lục, thân phụ Hoàng Thanh Cẩm HT72
22/4/2014 NT Batôlômêô Nguyễn Văn Dung AN39
24/4/2012 Bà Maria Nguyễn Thị Thái, thân mẫu Nguyễn Phước HT66
26/4/2009 Lm Giuse Đặng Thanh Minh PX59, anh ruột Đặng Ngọc Tuấn HT68, Đặng Ngọc Hùng HT69, Đặng Xuân Phong HT71
26/4/2011 Phaolô Nguyễn Nghiệm PX57
26/4/2017 Đôminicô Hoàng Hiểu PX55
27/4/2009 Bà Cố Matta Nguyễn Thị Hồng, thân mẫu Lm Phan Xuân Thanh PX58 (+), nhạc mẫu Nguyễn Bá Tùng HT62
27/4/2012 Lm Martinô Trần Văn Đoàn PX53
28/4/2011 NT Antôn Võ Văn Tụng AN43
28/4/2013 Ô. Đôminicô Phùng Hàm, anh của Lm Phùng Chí HT65
28/4/2016 Bà Anê Nguyễn Thị Huyền, nhạc mẫu Đoàn Văn Tiến HT63-64
29/4/2011 Bà Matta Nguyễn Thị Thu Thanh, thân mẫu Nguyễn Tiến Dũng HT71
4/1975 Anrê Bùi Trầm (Hoàng) HT63-64
30/4/2018 Lm FX. Lê Văn Cao AN43

Kính mong bổ túc, hầu chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho những người thân yêu.
 
Tm BĐH GĐCCSHuếHN
Antôn Nguyễn Cả PX61
 

Tác giả: Antôn Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập98
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm96
  • Hôm nay20,874
  • Tháng hiện tại810,217
  • Tổng lượt truy cập65,202,126
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây