Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 5/2019

Thứ năm - 02/05/2019 10:30
Cùng nhau cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, hiệp thông với nhau trong vui mừng và hy vọng, và cầu nguyện cho những người thân yêu đã yên nghỉ trong Chúa.
Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 5/2019
12/5 Ngày Hiền Mẫu tại Hoa Kỳ (Mother's Day)
27/5 Lễ  Chiến sĩ Trận Vong (Memorial Day)
31/5 Đức Maria thăm viếng Bà Elizabeth
   
I. THỤ PHONG:
04/5/2001 Lm Phaolô Bùi Quang Trung HT71
07/5/1975 Đức Ông Giuse Lê Văn Sỹ PX60
21/5/1970 Lm Anrê Ngô Văn Nhơn PX55
23/5/1973 Lm Giuse Hoàng Cẩn PX58 
Lm Gioakim Nguyễn Văn Hùng PX58
Lm FX. Ngô Phục PX58
Lm Phêrô Trần Văn Quí PX58
26/5/1967 Lm GB. Trần Trọn AN51
27/5/1964 Lm Batôlômêô Nguyễn Quang Anh AN49
28/5/1961 Lm Giacôbê Bùi Chung AN45
Lm Paul Lê Viết Hoàng AN45
Lm James Đỗ Bá Công AN47
28/5/1989 Lm Alfonso Nguyễn Ngọc Thạch HT65
30/5/2014 Lm Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy, Xuân Lộc, con của Nguyễn Ngọc Diệp (+) HT62
31/5/2003 Lm Phêrô Hoàng Linh Sơn, Hoa Kỳ, con của Hoàng Văn Vinh PX55
31/5/2018 Lm FX. Trần Phan Bảo Quốc & Lm Phaolô Trần Phan Bảo Quyền, con của Trần Do  HT65
   
II. THÀNH HÔN:
01/5/1964 NT GB. Nguyễn Thanh Mầu AN51 & Anna Bùi Thị Nga
01/5/1982 Giuse Lê Viết Chí (Châu) HT74 & Maria Nguyễn Thị Ngọc Anh
05/5/1985 Anphongsô Đặng Xuân Phong HT71
06/5/1984 Phaolô Nguyễn Đức Thủy HT67 & Nguyễn Thị Lệ Nhung
07/5/1970 Antôn Nguyễn Cả PX61 & Anê Phạm Thị Thanh Thủy
12/5/1973 Gioan Phùng Thức PX60 & Elizabeth Nguyễn Xuân Lan
15/5/1962 NT Jérome Lê Văn Vĩnh AN51 & Lê Hương Lài
15/5/1981 GB. Lê Đình Ấn HT62 & Maria Nguyễn Thị Linh
19/5/1979 Đỗ Bá Tinh Thần HT67 & Lê Thị Hòa
21/5/1976 Phêrô Phan Ngọc Thanh HT66 & Cécilia Lê Thị Huệ
22/5/1967 NT Phaolô Hồ Văn Hiếu AN49 & Anna Nguyễn Thị Hồng
22/5/1984 Giuse Nguyễn Văn Phú HT63-64 & Lucia Võ Thị Kim Tuyến
24/5/1986 Dr. Jean Trần Minh Phước HT67 & Denise Lư Anh Thư
26/5/1984 Giuse Nguyễn Đình Tường HT74 & Têrêsa Phan Thị Tuyết Sa
   
III. SINH NHẬT:
01/5/1947 Lm Giuse Cái Hồng Phượng PX59
01/5/ Anna Nguyễn Thị Bích Huệ, phu nhân Đoàn Mạnh Hữu HT74
02/5/1950 Nguyễn Ngọc Oanh PX61
01/4/1957 Đoàn Mạnh Anh HT69
03/5/1954 Phan Ngọc Thanh HT66
03/5/1961 Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng HT74
04/5/1963 Maria Phương Huỳnh Thị Thân, phu nhân Trương Khoa HT69
07/5/1956 Phan Ngọc Hùng HT71
07/5/ Bênêđictô Đoàn Văn Tiến HT63-64
07/5/ Nguyễn Thị Ngọc Hải, phu nhân Nguyễn Duy Sinh HT63-64
10/5/1958 FX. Huỳnh Đình Đăng HT68
10/5/1954 Phaolô Nguyễn Ánh HT66
10/5/1958 Lm Inhaxiô Trần Thiên Thu HT71
12/5/1955 Lm Phaolô Nguyễn Luận HT67
14/5/1950 Phêrô Trần Xuân Tin PX61
14/5/1954 Anna Nguyễn Thị Mai Loan, phu nhân Lê Vui PX61
15/5/1926 Lm Giacôbê Bùi Chung AN45
18/5/1955 Đaminh Đặng Văn Hiền HT66
19/5/1955 Anna Nguyễn Thị Duân, phu nhân Nguyễn Hữu Phước HT63-64
19/5/1960 Maria Nguyễn Thị Thoa, phu nhân Trương Dũng HT72
20/5/ Anna Bùi Thị Nga, phu nhân NT Nguyễn Thanh Mầu AN51
20/5/1946 Lm FX. Nguyễn Văn Huy PX59
20/5/1950 Maria Lê Thị Sự, phu nhân Lê Văn Du HT63-64
21/5/1957 Giuse Nguyễn Xuân Hùng HT69
22/5/1955 Phaolô Hoàng Mỹ Ái HT66
22/5/1959 Inhaxiô Trương Văn Minh HT71
25/5/1941 Lm Phaolô Tống Thanh Trọng PX58
25/5/1958 Gioan Bosco Đỗ Hữu Thịnh HT72
25/5/1960 Giuse Dương Phú Cường HT74
25/5/1967 Maria Nguyễn Thị Kiều, phu nhân Hồ Việt Hùng HT69           
30/5/ Maria Nguyễn Thị Báu, phu nhân Nguyễn Đức Hồng (Mộng) HT69
   
IV. BỔN MẠNG:
01/5 Thánh Giuse Thợ
Bổn mạng Lớp HT69 & Lớp HT72
03/5 Thánh Philipphê và Thánh Giacôbê (Hậu) Tông Đồ, bổn mạng của:
Anh Giacôbê Phạm Văn Ái PX53
Anh Giacôbê Hồ Ngọc Thanh HT65
Anh Giacôbê Nguyễn Văn Ái HT67
Anh Giacôbê Lộc HT67
Anh Giacôbê Trần Nguyện HT67
Anh Giacôbê Lê Tiên HT67
Anh Giacôbê Hồ Văn Đông HT69
Anh Giacôbê Trương Khoa HT69
Anh Giacôbê Trần Văn Thọ HT71
Anh Giacôbê Hoàng Sự HT72
Anh Giacôbê Đỗ Thịnh HT72
Anh Giacôbê Lê Văn Thọ HT74
14/5 Thánh Matthia Tông Đồ
25/5 Thánh Maria Madalêna Pazzi
26/5 Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, bổn mạng TCV Hoan Thiện
   
V. HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN LỄ GIỖ:
03/5/2010 Bà Matta Nguyễn Thị Mịn, nhạc mẫu Nguyễn Vinh Sơn HT63
04/5/2012 Bà Maria Madalêna Hoàng Thị Ở, nhạc mẫu Hoàng Thanh Cẩm HT72
04/5/2014 Bà Cố Anna Nguyễn Thị Mưu, thân mẫu Lm Phêrô Nguyễn Huệ HT69
04/5/2017 Ô. Phaolô Hoàng Thái, thân phụ Hoàng Mỹ Ái HT66
04/5/2017 Bà Anna Nguyễn Thị Quê, thân mẫu Trần Văn Phước HT63-64
05/5/ Ô. Simon Trần Phúc, thân phụ Trần Văn Hiền HT63-64
06/5/2015 Bà Anna Nguyễn Thị Thân, nhạc mẫu Phùng Tâm HT66
07/5/2011 Giuse Trần Lành HT62, anh ruột Trần Phi Khanh HT63-64
07/5/1972 Ô. Phêrô Huỳnh Đình Chánh, thân phụ Huỳnh Đình Đăng HT68
08/5/2009 GB. Tống Viết Hai HT62
08/5/2009 Bà Anna Dương Thị Hạ, thân mẫu Lê Đình Tường PX59, Lê Đình Ấn HT62
08/5/2018 Bà Maria Nguyễn Thị Thơm, thân mẫu Nguyễn Viết Xuân HT67
11/5/2009 Bà Anna Hoàng Thị Sáu, nhạc mẫu Hoàng Đình Thượng PX57
11/5/2015 Gioan Nguyễn Phú Thọ HT72
11/5/2017 Bà Catarina Lưu Thị Hường, thân mẫu Nguyễn Thế Hộ HT67
12/5/2008 Ô Cố GB. Cao Hữu Hiếu, thân phụ Đức Ông FX. Cao Minh Dung HT67
12/5/2012 Lm Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65
12/5/2013 Ô Antôn Phạm Văn Cữu, thân phụ Phạm Văn Lập HT71
13/5/ Ô Cố Bênêđictô Hồ Đắc Thế, thân phụ Lm Giuse Hồ Thứ HT71
13/5/1999 Lm Micae Nguyễn Văn Tường
13/5/2007 Lm Giuse Trần Văn Phước PX57
14/5/2015 Bà Anna Maria Cao Thị Bích Quy, phu nhận NT Lê Văn Ba AN41
14/5/2017 NT Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân AN43
16/5/2015 NT Alexis Nguyễn Văn Vĩnh AN41
16/5/2017 FX. Trần Hiến HT72
17/5/2009 Bà Cố Maria Hồ Thị Trung, thân mẫu Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm HT67
17/5/2018 Bà Cố Anê  Phùng Thị Hường, thân mẫu Lm  FX. Trần Phương HT68 (+)
18/5/2007 Giacôbê Dương Văn Dũng HT68
18/5/2013 Bà Catarina Trần Thị Ấm, nhạc mẫu Nguyễn Như Quỳnh PX61
20/5/2014 Ô. Giacôbê Lê Phụng, nhạc phụ Hoàng Đức Tuấn PX61 và Lê Văn Du HT63-64
20/5/2017 Phêrô Nguyễn Văn Quý HT69
22/5/2012 NT André Nguyễn Chí Hạnh AN49
22/5/2014 Bà Anna Võ Thị Hường, nhạc mẫu Nguyễn Dạ Thảo PX57
26/5/ NT Giuse Nguyễn Văn Nghiêm, thân phụ Nguyễn Duy Sinh HT63, NguyễnVinh Sơn HT63, Nguyễn Bảo Lộc HT65, Nguyễn An Phong HT67, Nguyễn Gioan Ninh HT69
26/5/2015 Ô. Micae Nguyễn Trung, thân phụ Nguyễn Đài HT72
26/5/2018 Ô. Giuse Nguyễn Đậu, thân phụ Nguyễn Ngọc Dũng HT69  
29/5/1989 Lm Phêrô Trần Hữu Tôn
29/5/2011 Ô. Phaolô Nguyễn Văn Táo, thân phụ Nguyễn Văn Ái HT67 
30/5/2014 Bà Anna Lê Thị Nữ, thân mẫu Nguyễn Viết Hùng HT67

Kính mong bổ túc, hầu chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho những người thân yêu.
 

Tm BĐH GĐCCSHuếHN
Antôn Nguyễn Cả PX61
 

Tác giả: Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay19,108
  • Tháng hiện tại808,451
  • Tổng lượt truy cập65,200,360
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây