Banner giua trang

Các Câu Hỏi về Đại Hội Dân Chúa Năm Thánh 2010.

Đăng lúc: Thứ năm - 18/11/2010 18:53 - Người đăng bài viết: vanhung
Góp ý

Góp ý

Như thế, Đại hội Dân Chúa - với sự quy tụ các đại biểu của mọi thành phần Dân Chúa – là cơ hội để nhận diện tình hình Giáo Hội ngày nay và cùng nhau suy nghĩ cho hướng đi tương lai của Giáo Hội. Tất cả không nhằm mục đích nào khác hơn là xây dựng Giáo Hội theo ý Chúa muốn, và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời cho con người hôm nay trên quê hương đất nước Việt Nam.

Các Câu Hỏi về Đại Hội Dân Chúa Năm Thánh 2010

Xin cho biết nội dung, mục đích và ý nghĩa của Đại Hội Dân Chúa?

Cần đặt Đại hội Dân Chúa vào trong khung cảnh Năm Thánh 2010. Giáo Hội Công giáo Việt Nam cử hành Năm Thánh 2010 nhân kỷ niệm 350 năm thiết lập hai địa phận tông tòa đầu tiên, và 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam. Năm Thánh 2010 là cơ hội để Giáo Hội Việt Nam nhìn lại quá khứ trong tâm tình tạ ơn, nhìn vào hiện tại để nhận diện tình hình Giáo Hội, và nhìn tới tương lai để xác định hướng đi.

Như thế, Đại hội Dân Chúa - với sự quy tụ các đại biểu của mọi thành phần Dân Chúa – là cơ hội để nhận diện tình hình Giáo Hội ngày nay và cùng nhau suy nghĩ cho hướng đi tương lai của Giáo Hội. Tất cả không nhằm mục đích nào khác hơn là xây dựng Giáo Hội theo ý Chúa muốn, và chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Nước Trời cho con người hôm nay trên quê hương đất nước Việt Nam.

Đại Hội Dân Chúa 2010 có giống như Đại Năm Thánh 2000 không, vì Năm thánh 2000 cũng có góp ý canh tân Giáo hội Việt Nam?

Giống nhau vì cả hai Năm Thánh đều thúc đẩy Giáo Hội sám hối và canh tân. Nhưng khác nhau vì Năm Thánh 2000 là Đại Năm Thánh cho cả Giáo Hội hoàn vũ khi bước vào thiên niên kỷ mới, còn Năm Thánh 2010 dành riêng cho Giáo Hội Việt Nam. Cũng vì thế, có những nét đặc thù của Việt Nam.

Sau Đại Hội Dân Chúa 2010, Ban Tổ chức có kế hoạch nào triển khai với những chương trình tiếp nối trong tương lai?

Sau Đại hội, những ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được đúc kết thành những đề nghị. Hội Đồng Giám Mục VN sẽ dựa trên những đề nghị này để biên soạn văn kiện hậu đại hội. Văn kiện này là nền tảng cho những chương trình và kế hoạch mục vụ của Giáo Hội VN trong tương lai.

Đại Hội Dân Chúa có sứ điệp gì cho Dân Chúa không?

Có. Sứ điệp này sẽ được công bố chính thức vào ngày cuối của Đại hội.

Thế nào là Dân Chúa? Anh em Công giáo Việt Nam hải ngoại có được xem là Thành phần Dân Chúa không? Họ có đại biểu tham gia Đại Hội Dân Chúa lần này không?

Hiện nay, người Công giáo Việt Nam sinh sống và làm việc tại nhiều quốc gia trên thế giới và tham gia tích cực vào đời sống của Giáo Hội tại địa phương đó. Thông thường các Hội Đồng Giám Mục tại mỗi quốc gia có Ủy ban Mục vụ Di dân để lo cho anh chị em di dân, trong đó có người Việt Nam chúng ta. Trong dịp đại hội này, một số vị giám mục phụ trách Ủy ban Di dân tại một số nước sẽ có mặt. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các vị đại diện khối Công giáo Việt Nam tại các nước đó, ví dụ linh mục Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.

Tại sao Đại Hội Dân Chúa tổ chức từ ngày 21- 25/11/2010 mà không chọn thời điểm khác?

Theo lịch phụng vụ, ngày 24-11 hằng năm là ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Tổ chức Đại hội vào thời điểm này làm nổi bật ý nghĩa “Máu các thánh tử đạo là hạt giống làm nẩy sinh các Kitô hữu”; đồng thời thúc đẩy chúng ta biết trân trọng quà tặng đức tin mà mình đã lãnh nhận và nhiệt tình làm chứng cho niềm tin ấy. Ngày 24-11 cũng là ngày kỷ niệm việc thiết lập Hàng giáo phẩm VN. Cử hành Đại hội vào ngày này cũng nói lên ước mong của HĐGM muốn xây dựng Hội Thánh như lòng Chúa mong muốn.

Xin cho biết phương pháp làm viêc của Đại Hội Dân Chúa?

Đại hội kéo dài 4 ngày. Trong 3 ngày đầu tiên, mỗi ngày có một chủ đề, buổi sáng được dành cho các bài thuyết trình và tham luận của các đại biểu, buổi chiều dành cho thảo luận nhóm, sau đó đúc kết chung. Ngày cuối cùng được dành cho việc tổng kết Đại hội. Tất cả những ý kiến đóng góp đều được lưu lại làm tài liệu cho việc biên soạn văn kiện hậu đại hội.

Như vậy, Đại hội vận dụng phương pháp làm việc tập thể, tạo điều kiện và thúc đẩy sự tham gia của mọi thành phần Dân Chúa – qua các đại biểu của họ - vào việc xây dựng Giáo Hội.

Đại Hội Dân Chúa nhằm thu thập mọi góp ý canh tân của các thành phần Dân Chúa. Ban Tổ chức đã có cách nào thu thập và xử lý các ý kiến đóng góp của các thành phần Dân Chúa?

Những ý kiến đóng góp sẽ được đúc kết lại thành những đề nghị. Dựa trên những đề nghị này cùng với Tài liệu làm việc của Đại hội, Hội Đồng Giám Mục sẽ soạn thảo văn kiện hậu đại hội, làm nền tảng cho những chương trình mục vụ sau này.

Ban Thư ký của Đại hội sẽ chịu trách nhiệm về công việc này. Cách cụ thể, các thành viên của Ban Thư ký sẽ điều hành các buổi họp nhóm và đúc kết ý kiến của mỗi nhóm, rồi làm thành bản đúc kết chung cho từng ngày. Dựa vào những bản đúc kết thảo luận nhóm cùng với các bài thuyết trình, tham luận, biên bản mỗi ngày của Đại hội, Ban Thư ký sẽ đúc kết thành những đề nghị để gửi đến Hội Đồng Giám Mục.

Đại Hội Dân Chúa kỳ vọng đem lại những thành quả gì cho Giáo hội Việt Nam?

Theo Tài liệu làm việc, Đại hội “được kỳ vọng sẽ mở hướng cho Giáo Hội tại Việt Nam tiến bước trên chặng đường mới, giữa lòng một đất nước đang đổi thay nhanh chóng trong một thế giới cũng đang không ngừng biến chuyển”.

Thành quả trước mắt là Đại hội bày tỏ sự hiệp thông rộng lớn trong Giáo Hội Việt Nam, khi mọi thành phần Dân Chúa được liên kết với nhau trong Chúa và cùng thao thức trước sứ mạng loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước Việt Nam.

Ban Tổ chức có lời mời gọi nào để các thành phần Dân Chúa tham gia vào Đại Hội Dân Chúa lần này?

Ngay từ những tháng đầu của Năm Thánh 2010, Ban Tổ chức đã gửi đến các giáo phận và dòng tu bản Đề Cương Giáo Hội tại Việt Nam: Mầu nhiệm – Hiệp thông – Sứ vụ. Tại nhiều nơi, bản đề cương này đã được đem ra học hỏi, thảo luận, góp ý cho Ban Tổ chức. Từ những góp ý đó, Tài liệu làm việc hiện nay được biên soạn. Cho nên việc góp ý kiến của các thành phần Dân Chúa đã có từ đầu, và Đại hội là cơ hội để đóng góp ý kiến sâu sát hơn nữa.

Ban Tổ Chức Đại Hội Dân Chúa 2010 gồm những ai?

Hội Đồng Giám Mục VN trao cho Đức Hồng y Tổng giám mục Sàigòn trách nhiệm Trưởng Ban Tổ chức Đại hội Dân Chúa. Các Đức cha Mỹ Tho, Phú Cường, Phan Thiết là những thành viên trong Ban Tổ chức. Đức cha phụ tá Sàigòn là Trưởng Ban Thư ký đại hội.

Đấng Bản quyền nào chủ tọa Đại Hội Dân Chúa?

Mỗi ngày một giáo tỉnh chịu trách nhiệm làm chủ tọa đoàn: Ngày I là Hà Nội, ngày II là Sàigòn, ngày III là Huế. Ngày cuối cùng là ngày tổng kết sẽ do ba Tổng giám mục của ba giáo tỉnh chủ tọa.

Xin cho biết thành phần nào tham dự Đại Hội Dân Chúa?

Đủ hết mọi thành phần: giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân.

Có thành phần Quan sát viên trong Đại Hội Dân Chúa lần này không?

Không.

Những thành phần nào có thể đóng góp ý kiến cho Đại Hội Dân Chúa? Các cộng đồng Công giáo Việt Nam hải ngoại có được góp ý không?

Ban Tổ chức mong muốn đón nhận ý kiến của tất cả mọi người Công giáo Việt Nam, trong cũng như ngoài nước.

Các ý kiến đóng góp có cần ghi rõ họ tên, địa chỉ tác giả không?

Dĩ nhiên, để Ban Tổ chức có thể trao đổi thêm, nếu cần.

Nếu góp ý qua mạng thì gửi đến trang mạng chủ đạo nào?

Ý kiến đóng góp gởi qua email, xin gởi về ykien@daihoidanchua.net.

(Nguồn: http://daihoidanchua.net)

Đại hội Dân chúa  

Tác giả bài viết: Ban Tổ chức Đại Hội Dân Chúa
Từ khóa:

giáo hội

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

TRUYỀN THÔNG TIN VUI VÀ HY VỌNG

…Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.   …Tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách...

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 08/2018


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/8/2018 

- Still today there are so many martyrs, so many who are persecuted for the love of Christ. They are the real strength of the Church!
Ngay thời nay vẫn còn rất nhiều người tử đạo, nhiều người bị bách hại vì tình yêu Đức Kitô. Chính họ là sức mạnh đích thực của Giáo Hội!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/8/2018 

- Thanks to the gift of the Eucharist, our lives too become “bread broken” for our brothers and sisters.
Nhờ ân sủng bí tích Thánh Thể, cuộc sống chúng ta trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/8/2018 

- In silence we learn to contemplate God’s works, which surpass all our imagination.
Trong thinh lặng chúng ta học chiêm ngưỡng những công trình của Chúa, chúng vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 10/8/2018 

- When we place ourselves at the service of our most vulnerable brothers and sisters we experience the joy of unconditional love.
Khi chúng ta dấn thân phục vụ những anh chị em dễ bị tổn thương nhất, chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của tình yêu vô điều kiện.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 09/8/2018 

- The Kingdom of God grows in a mysterious and surprising way throughout the world with the power of a tiny seed.
Nước Trời phát triển cách huyền nhiệm và đáng kinh ngạc trên toàn thế giới với sức mạnh của một hạt giống nhỏ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 08/8/2018 

- Evil tries to convince us that death is the end of everything. But the Risen Christ reveals a new dimension of eternal life.
Ma quỷ muốn thuyết phục chúng ta rằng chết là hết. Nhưng Đức Kitô Phục sinh mở ra một chiều kích mới của cuộc sống vĩnh cửu.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 06/8/2018 

- The disciples’ experience on Mount Tabor is an invitation to us to abandon worldly things and to contemplate Jesus.
Cảm nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor là một lời mời gọi chúng ta từ bỏ những gì thuộc về trần thế và chiêm ngắm Đức Giêsu.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 03/8/2018 

- More than anything else, the life of a Christian is a grateful response to a generous Father.
Đời sống Kitô giáo trước hết là sự đáp trả với lòng biết ơn đối với Chúa Cha đầy lòng quảng đại.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 02/8/2018 

- Charity is the most effective form of witness, because in it people see the love of God.
Bác ái là hình thức làm chứng hiệu quả nhất, bởi qua đó người ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/8/2018 

- Every Church member has a responsibility to become holy, by taking care of others.
Mỗi chi thể của Hội Thánh có trách nhiệm phải nên thánh bằng cách chăm lo cho tha nhân.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 29/7/2018 

- Holiness is not only about the spirit: it is also the feet that take us to our brothers and sisters, and the hands that allow us to help them.
Sự thánh thiện không chỉ ở trong tâm trí, nhưng còn ở đôi chân đưa chúng ta đến với anh chị em và ở nơi đôi bàn tay giúp đỡ họ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 26/7/2018 

- Grandparents are a treasure in the family. Please, take care of your grandparents: love them and let them talk to your children!
Các ông bà là kho báu của gia đình. Xin hãy chăm sóc ông bà của các bạn, yêu thương họ và để họ nói chuyện với con cái bạn!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 24/7/2018 

- Prayer is never in vain: it always brings forth something new that, sooner or later, bears fruit.
Cầu nguyện không bao giờ là vô ích: Nó luôn mang đến điều gì đó mới mẻ mà sớm hay muộn sẽ đơm hoa kết trái.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 22/7/2018 

- God wants us to call Him Father, with the trust of children who abandon themselves in the arms of the One who gave them life.
Thiên Chúa muốn chúng ta gọi Ngài là Cha với niềm tin tưởng của những em bé phó thác trong vòng tay của Đấng đã ban cho chúng cuộc sống.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 18/7/2018 

- Jesus invites us to build the civilization of love together in the situations we are called to live every day.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng nhau xây dựng nền văn minh tình yêu trong những hoàn cảnh mà chúng ta được mời gọi để sống mỗi ngày.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 15/7/2018 

- Try reading the Gospel for at least five minutes every day. You will see how it changes your life.
Cố gắng đọc Tin Mừng ít nhất 5 phút mỗi ngày. Bạn sẽ thấy rằng nó thay đổi cuộc sống của bạn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/7/2018 

- Europe rediscovers hope when the human person is at the heart of its institutions. St Benedict, pray for us!
Châu Âu tìm lại được niềm hy vọng chừng nào con người được đặt vào trung tâm của các thể chế của họ. Lạy thánh Bênêđictô, xin cầu cho chúng con!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 08/7/2018 

- Every occasion is a good one to spread Christ’s message!
Mọi cơ hội đều là dịp tốt để rao truyền sứ điệp của Đức Kitô!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/7/2018 

- May all humanity hear the cry of the children of the Middle East. Drying their tears the world will get back it’s dignity.
Mong sao toàn nhân loại nghe thấy tiếng kêu khóc của các trẻ em vùng Trung Đông. Bằng cách lau khô những giọt lệ của chúng, nhân loại sẽ tìm lại được phẩm giá của mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/7/2018 

- The God of all consolation, who heals the broken hearts and takes care of the wounds, hear our prayer: Let there be peace in the Middle East!
Lạy Chúa là nguồn mọi an ủi, Đấng chữa lành các con tim tan vỡ, chăm sóc những vết thương, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu: Xin cho Trung Đông được hòa bình!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 05/7/2018 

- Do we know how to silence our hearts and listen to the voice of God?
Chúng ta có biết thinh lặng trong lòng để lắng nghe tiếng Chúa không?
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ


========================================

HIỆP THÔNG THÁNG 08/2018

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 54
  • Hôm nay: 9062
  • Tháng hiện tại: 173896
  • Tổng lượt truy cập: 23843949