Đức Hồng Y Peter K. A. Turkson: Thông điệp nhân Lễ giỗ thứ 09 của Tôi Tớ Chúa Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận.

Thứ ba - 13/09/2011 22:36

-

-
"Đây chính là dịp thích hợp để chúng ta nhớ lại những di sản phong phú mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta. Vì lý do đó, tôi muốn mời các bạn suy gẫm lại tinh thần của ngài về tình huynh đệ, cuộc sống và các giáo huấn của ngài."
Đức Hồng Y Peter K. A. Turkson:
Thông điệp nhân Lễ giỗ thứ Chín của Tôi Tớ Chúa Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận
.
 -----o0o-----
 

             
        Pontificium Consilium
          De Iustitia Et PaceKính gửi Cha Peter Đỗ Quang Châu,
Chủ tịch Quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
Các thành viên và bạn thân mến,
 
Hồng ân và Hòa bình từ Thiên Chúa!
 
Đức Hồng Y Peter K. A. Turkson và 2 Đại diện Gia đình Cựu Chủng Sinh Huế. Hình chụp năm 2010.
Tôi vui mừng kính chào Cha và gửi cho Cha thông điệp này vào dịp ngày quan trọng kỷ niệm ngày lễ giỗ thứ chín của Người Tôi Tớ Chúa Đức Hồng Y François Xavier Nguyễn Văn Thuận.
 
Đây chính là dịp thích hợp để chúng ta nhớ lại những di sản phong phú mà Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta. Vì lý do đó, tôi muốn mời các bạn suy gẫm lại tinh thần của ngài về tình huynh đệ, cuộc sống và các giáo huấn của ngài.
 
Trong những ngày qua, tôi đọc lại lần nữa cuộc đời mà Người Tôi Tớ Chúa đã sống. Tôi tin rằng với ân sủng của Thiên Chúa tất cả mọi thứ đều có thể, ngay cả trong những lúc đau khổ và khó khăn.
 
Khi chúng ta gặp phải bóng tối trong cuộc sống của chúng ta, điều duy nhất có thể hổ trợ là sức mạnh đến từ Tin Mừng. Trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu, đó là sự chịu đựng của Chúa Kitô có thể giúp chúng ta sống một cuộc sống hài hòa với "tình cảm của mình". (Phil 2,5).
 
Các bạn thân mến, Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận với cuộc sống của ngài dạy chúng ta nhìn vào cuộc sống của chúng ta với con mắt đức tin. Sự lệ thuộc của chúng ta vào cộng đồng ánh sáng của Đấng Phục Sinh, thanh tẩy và biến đổi chúng ta, và làm cho chúng ta sống công cụ của chính Chúa Kitô và “các cộng tác viên với Thiên Chúa” trong việc thực hiện Vương quốc của Ngài trên trái đất.

Ngày nay, như trong quá khứ, chúng ta đang phải đối mặt với các tình huống mới đòi hỏi chúng ta có những thái độ mới luôn phù hợp với tin mừng. Thật là buồn chán khi nhớ lại những thách thức phải đối mặt với gia đình, với các giá trị đạo đức xuất phát từ biến cố của cuộc chiến, với sự chối bỏ các quyền con người, và với sự nghèo đói của quần chúng. Đối với chúng ta, đó là những nơi vang lên, không biên giới, sứ điệp của Tin Mừng, Tám Mối Phúc Thật và giới răn của Tình Yêu.
 
Đối với Người Tôi Tớ Chúa, vấn đề căn bản là sự cần thiết một sự nhiệt tình mới của các Tông Đồ. Ngài đã chính mình thực hiện một đoạn trong thông điệp Nuovo Millennio Ineunte, kêu gọi "sự sáng tạo trong bác ái", trong đó bao gồm không phải chỉ có bấy nhiêu và không chỉ ở hiệu quả của vật chất giúp cho, nhưng trong khả năng để tạo cho mình thành một người láng giềng tốt, biểu hiện tình đoàn kết với những người đau khổ, để cho các hành vi bác ái không phải là những của bố thí nhục nhã nhưng là một chia sẻ giữa anh chị em. (NMiù, 50). Ngài thường nói: "Thời khắc hiện tại của chúng ta là một đặc ân và tuyệt vời trong lịch sử cứu độ mà không thể để bị mất đi vì thời khắc lịch sử này không thể lặp lại''
 
Tôi dùng cơ hội này để mời gọi tất cả các bạn dâng lên Thiên Chuá một lời nguyện nồng nhiệt chúc tụng Người đã ban cho chúng ta một vị đại thánh và một chứng nhân hy vọng trong Đức Hồng Y Nguyễn Văn Văn Thuận. Đặc sủng của ngài có thể được so sánh với hạt lúa mì rơi xuống đất để mang lại trái cây phong phú (cfr. Ga 12, 24).
 
Các bạn, anh chị em thân mến, tháng 10 năm ngoái nhân dịp Công Bố Tiến Trình Phong Chơn Phước, bạn đã được thông báo về tiến bộ đạt được trong Vụ Án phong Chân Phước. Trong lễ giỗ năm thứ chín này, tôi muốn chia sẻ vắn tắt với các bạn sự tiến bộ kể từ đó:

a. Trong tháng 11 năm 2010, chúng tôi bắt đầu tiến trình thu thập lời khai của những người đã được biết đến Người Tôi Tớ Chúa. Việc đó đã được thực hiện ở Pháp, Đức, Ý và Hoa Kỳ, còn những người Úc đã được lên chương trình vào tháng 12. Vì vậy, đến nay đã có khoảng 120 người được lấy lời khai.
 
b. Trong tháng 2 năm 2011, Cáo thỉnh viên, Luật sư Silvia Correale đã được thay thế bằng Luật sư Hilgeman Waldery và vị này đã nhậm chức.
 
c. Ủy ban lịch sử đã tham gia vào công tác có ý nghĩa của việc nghiên cứu, và biên mục các tài liệu có thể được thu thập và liên quan đến đời sống của Người Tôi Tớ Chúa. Dự án này chưa được hoàn thành đầy đủ.
 
d. Dự án chuyển giao thi thể của Người Tôi Tớ Chúa từ nghĩa trang Verano cho nhà thờ Santa Maria della Scala, Cộng Đoàn hiệu tòa của Đức Hồng Y, đang được tiến hành. Việc thi hành điều đó được giao phó cho hai kiến trúc sư, những người đang tham gia vào các bước cần thiết để đưa ra yêu cầu và sự cho phép thực hiện điều đó. Mặc dù trong thực tế công việc này là khó khăn và lâu dài, chúng tôi đang tiến hành với lòng dũng cảm, đức tin, niềm vui và hy vọng, những đức tính nhận ra Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận.
 
Tôi muốn kết luận bằng cách bày tỏ lòng biết ơn chân thành của tôi đối với Cha Peter Đỗ Quang Châu và tất cả các thành viên của Quỹ, ở Hoa Kỳ, đánh giá cao đối với họ về sự yểm trợ tinh thần và tài chính của họ đã được dâng hiến một cách rộng rãi (huy chương, vé máy bay sang Mỹ, nơi ăn ở, v.v…).
 
Đó là một dấu hiệu của mối quan hệ tinh thần mạnh mẽ của họ và tình cảm dành cho Tôi Tớ Chúa. Đó là một chuỗi các hành động với nhau tạo thành một cuộc sống yêu thương kết hợp nhiều anh chị em Việt Nam và không phải Việt Nam - lan tràn ra trên toàn thế giới.
 
Ước mong nguyện cầu,
 
Đức Hồng Y Peter K. A. Turkson.
Chủ Tịch
Vatican, tháng 9 năm 2011.

*****


                
       
Pontificium Consilium
          De Iustitia Et PaceDear Father Peter Do Quang Chau,
President of the Cardinal Van Thuân Foundation.
Dear Members and Friends,
 
Grace and Peace from the Lord!
 
I am glad to greet you and send you this message on the occasion of the important day dedicated to the ninth death anniversary of the Servant of God Cardinal François Xavier Nguyen Van Thuân.
 
It is only fitting that we recall to our minds the rich legacy  which Cardinal  Van Thuân has left us.  For this reason I would like to invite you to reflect on his spirit of brotherhood, life and teachings.
 
In the past days, I read  afresh  the life lived by the Servant of God. I am convinced that with the grace of God everything is possible even in moments of suffering and difficulties. When we encounter darkness in our lives, the only thing that can help is the strength that comes  from the Gospel.  In the life of every Christian it is the experience of Christ that can help us to live a life in harmony with  "his sentiments". ( Phil 2,5 ).
 
Dear friends,  Cardinal Van Thuân with his life teaches us to look at our life with the eyes of faith.  Our belongingness to the community of the Risen Lord illumines,  purifies and transforms us, and makes us living instruments of Christ himself and  "collaborators  with God" in the realization of  His  Kingdom on earth.
 
Today , as in the past, we are faced with new situations which demand of us new attitudes that are always evangelical.  It is enough to recall the challenges faced by families, by moral values which derive from the incidence of wars, the denial of human rights, and the poverty of the masses.  For us all these are areas where there  should resound, without frontiers, the message of the Gospel, the Beatitudes and the commandment of Love.
 
For the Servant of God the fundamental question was the need for a renewed fervour of the Apostles. He made his own a paragraph in the encyclical  Nuovo Millennio  Ineunte,  calling for "creativity in charity", which consists not so much and not only in the efficacy of material help given, but in the ability to make oneself a good neighbour, manifest solidarity with those who suffer, so that the acts of charity are not humiliating handouts but a sharing between brothers and sisters. ( NMi,  50 ).   He used to say: "Our present moment is a privileged and wonderful one in  history of salvation which  should not be missed because this historical moment is unrepeatable.’’
           
I take this occasion to invite all of you to raise an intense prayer to God praising Him for having given us a great saint and witness of hope in Cardinal Van Thuân.  His charism can be compared to the grain of wheat that falls into the ground to bring forth abundant fruit  ( cfr. Jn  12,  24 ).
 
Dear friends, brothers and sisters, last October on the occasion of the Public Opening of the Process of Beatification you were informed of the progress made in the Cause of Beatification.  On this ninth death anniversary I would like to share with you briefly the progress since then:
 
a.         In the month of November 2010, we initiated the process of  gathering the Testimonies of the persons who had known the Servant of God.  It has already been carried  out in France, Germany, Italy and the United States of America, and those of Australia are scheduled for this December.  So far about 120 persons have already given their testimony.
 
 b.         In February 2011,  the Postulator of the Cause, Lawyer Silvia Correale has  been replaced by Lawyer Waldery Hilgeman and the latter has already assumed  office.
 
 c.         The Historical Commission is engaged in the significant work of doing  research, and cataloguing the documents that can be  collected and related to the life  of the Servant of God.  This project has not yet been fully completed.
 
 d.         The project of transferring the body of the Servant of God from the cemetery of Verano to the Church of Santa Maria della Scala, the titular Church  of  the Cardinal, is already underway.  The execution of it  is  entrusted to two architects  who are engaged in the steps necessary for making the request and the authorization of realizing it.  In spite of the fact that this task is arduous and long, we are determined to  proceed with it with courage, faith, joy and hope, the virtues that distinguish Cardinal Van Thuân.
 
 
I would like to conclude by expressing my sincere gratitude to Fr. Peter Do Quang Chau and all the members of the Foundation, USA, for their much appreciated spiritual and financial support offered generously for the Cause ( medals, flight tickets to USA, accommodation,  etc., ). 

It is a sign of their strong spiritual ties and affection for the Servant of God.  It is a chain  of actions that together form a life of love that unites many brothers and sisters – Vietnamese and non-Vietnamese – spread across the whole world.
 
 
With prayerful wishes,
 
Cardinal Peter K. A. Turkson.
President.
 
Vatican,  September 2011.

Tác giả bài viết: Đức Hồng Y Peter K. A. Turkson

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
  • Đang truy cập229
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm209
  • Hôm nay54,153
  • Tháng hiện tại1,155,369
  • Tổng lượt truy cập27,057,283
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây