Kinh Cầu Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.

Thứ năm - 22/09/2011 10:29

-

-
Ba mươi hai câu kinh cầu “Rất Thánh Trái Tim Chúa Giêsu”, mỗi câu với ba giòng “6-8-6” suy niệm thô sơ của một tâm hồn mộc mạc, hân hạnh chuyễn đến qúi thân hữu. Xin khiêm nhượng chia sẻ tâm tư tháng Sáu, chỉ là đóng góp một que diêm bé nhỏ, đốt chút lửa tình, thương mến Thánh Tâm.
KINH CẦU RẤT THÁNH TRÁI TIM CHÚA GIÊSU.

(Tác giả: Hoàng Xuân Tịnh AN41 - Ngày đăng: 19/06/2009)


 
Thiên Chuá, Nhứt Thể Tam Vị
 
Cao chất ngất, Ngôi Nhất Thiên Chúa,
Xuống làm Người một thủa Ngôi Hai,
Ngôi Ba Thần Khí Thiên Thai,
Ba Ngôi Một Chúa hòa hài Hóa Công!
(Thưong xót chúng con!)
 
***
 
Thánh Tâm Giêsu, Thiên Tử Hữu Hằng
 
Con là Trái Tim của Cha
Trao ban nhân loại một toà yêu thương
Ôi! Tình yêu Chúa phi thường!
(Thưong xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Con Lòng Trinh Nữ
 
Một lời trinh nữ “xin vâng!”
Đất trời kết hợp Thánh Thần giáng thai.
Con Nàng: Thiên Chúa Ngôi Hai!
(Thưong xót chúng con)
 
Thánh Tâm Giêsu, “NGÔI LỜI” Nhập Thể
 
Lời nào có trước đất trời?
Lời nào trong Chúa, Ngôi Lời bao la?
Lời nào hóa kiếp thịt da?
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Cao Cả Muôn Trùng
 
Tim ai to lớn vô cùng?
Tim ai ôm cả muôn trùng thế gian?
Giêsu Tim Chúa rõ ràng!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Đền Thờ Chúa Ngự
 
Chữ ‘YÊU” là chính “CHÚA TRỜI”
Tim ai chứa được hẳn thời Thiên Cung.
Giêsu, Tim chứa Cửu Trùng!
(Thương xót chúng Con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Nhà Tạm Chí Tôn
 
Hòm Bia Cha ngự ngày xưa
Giữa lòng dân chúng chỉ thừa vong ơn
Sao bằng cắm trại Tim Con.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Nhà Cửa Thiên Cung
 
Cửa nào vào tới Thiên Cung?
Nhà nào chốn ngự Cửu Trùng Linh Thiêng?
Thánh Tâm chứa trọn hai miền.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Lò lửa Mến Cháy
 
Yêu thương ơi hỡi yêu thương!
Tim Cha nóng cháy dễ thường được yên.
Thương con đắm đuối tội khiên.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Chí Công Chí Ái
 
Chữ “công” chữ “ái” đối nhau
Ở trong Tim Chúa chữ nào thắng thua?
Thưa rằng chữ “ái” làm vua! (Xem Chú thích *)
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Cực Nhân Cực Khoan
 
Chữ Nhân Hậu, Chữ Khoan Dung
Là Hai thứ Chữ luôn cùng Giêsu
Mang trong tâm khảm thẳm sâu.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Vực Thẳm Nhân Đức
 
Lòng người vực thẳm hiểm gian,
Thánh Tâm vực thẳm chứa toàn đức nhân
Giêsu thánh hóa thế trần!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Đáng Ca Đáng Tụng
 
Muôn lời ca tụng nhân gian
Dâng lên Tim Chúa khoan nhân tuyệt vời.
Cho con yêu Chúa suốt đời!
(Thương Xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Vua Của Mọi Lòng
 
Ngai vàng bệ ngọc uy nghiêm
Chẳng bằng chiếm ngự trái tim hồng hồng.
Giêsu, Vua mọi cõi lòng!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Kho Chứa Khôn Minh
 
Khôn ngoan tâm phục nhân hoàn,
Thông minh mở lối đưa đàng chúng sinh.
Giêsu, kho chứa khôn minh.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Ngôi Toà Thiên Tính
 
Bằng cơ bằng thịt Tim ai,
Mang theo Thiên Tính giữa loài thọ sinh?
Thánh Tâm huyền diệu chí linh.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Đẹp Dạ Ngôi Cha
 
Con Ta trung hiếu ngoan ngùy,
Vui lòng đẹp dạ Ta thì mến thương.
Giêsu, hiếu tử nêu gương.
(Thương xót cùng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Sung Mãn Ân Phúc
 
Đất trời vạn phước muôn ân
Gom về một mối Thánh Tâm chứa đầy.
Kho tàng sung mãn là đây.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Ước Vọng Thiên Đình
 
Thiên Thai đồi núi Vĩnh Hằng
Thần thần thánh thánh ước rằng cái chi?
Thưa rằng Tim Chúa ước gì!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Nhẫn Nhục Khoan Nhân
 
Tim ai rất chậm dỗi hờn?
Tim ai vội vã lỗi lầm thứ ân?
Giêsu, Tim Chúa từ nhân!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Rộng Lượng Ân Ban
 
Ta là Cha kẻ khó khăn
Trái Tim rộng mở sẳn sàng tứ ân.
Ban cho ai thiếu ai cần.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Mạch Sống Nguồn Đức
 
Tim Cha mạch sống dạt dào
Máu Cha nguồn suối ngọt ngào thánh thiêng
Trao ban con hưởng trường miên.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Hiến Lễ Đền Bồi
 
Lấy Tim dâng lễ Chúa Trời,
Giêsu hiến tế đền bồi tội nhân,
Xin ân tha thứ gian trần.
(Thương xót chún con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Gánh Chịu Oan Khiên
 
Con dại thì cái phải mang,
Thánh Tâm gánh chịu một tràng oan khiên.
Cũng vì con cái dại điên!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Tội Con Đòn Chúa
 
Tội con mà Chúa chịu đòn,
Thương tích Chúa chịu chẳng còn than van
Đau nhứt đau ở tâm can!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Vâng Phục Đến Chết
 
Abraham vâng phục tế con,
Giêsu vâng phục hiến tròn bản thân
Hy sinh cứu chuộc thế nhân.
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Lưỡi Giáo Đâm Thâu
 
Máu đào trào xuống khỏi tim,
Bao nhiêu giọt cuối Cha tìm trao con.
Tình Cha cho hết không còn!
(Thương xót chúng con!)
  
Thánh Tâm Giêsu, Nguồn Suối Ủi An
 
Cho con gối ngực Chúa yêu
Lắng nghe tim gõ nhịp đều ái ân,
Vỗ về âu yếm ủi an!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Lẽ Sống, Phục Sinh
 
Có sinh có tử nghĩa chi,
Chết đi sống lại dỉ chi hữu tình
Giêsu lẽ sống, phục sinh
(Thương xót chúng tôi)
 
Thánh Thâm Giêsu, An Thái Giải Hòa
 
Thánh Tâm ban chữ bình an,
Dẫn con đến trước thánh nhan Chúa Trời,
Giúp con hòa giải với Ngưòi
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Vô Can Gánh Tội
 
Cùm con đưa cổ Chúa mang,
Gông con Chúa gánh Chúa quàng vào thân,
Vì con cam số nạn nhân!
(Thương xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Cứu Chúa Kẻ Tin
 
Thánh Tâm Cứu Chúa nhân hoàn,
Trao ơn cứu độ cho toàn nhân sinh,
Khuyên ai khá vững niềm tin!
(Thương Xót chúng con!)
 
Thánh Tâm Giêsu, Nguồn Vui Chư Thánh
 
Thiên Đàng tở mở tưng bừng,
Thánh Tâm là nỗi vui mừng thiêng linh,
Trao ban chư thánh Thiên Đình.
(Thương xót chúng con!)
 
***
 
Thánh Tâm Giêsu, Con Chiên Thiên Chúa
 
Chiên Thiên Chúa gánh gồng tội thế,
Chiên Thiên Chúa cứu tế tội thân,
Đoái nhìn số phận chúng nhân,
Cứu con tục lụy phàm trần bụi tro!
Hỡi Giêsu, khiêm nhu nhân hậu,
Cho tim này theo dấu tim Cha,
Con xin một dạ thiết tha,
Học nơi Tim Chúa đậm đà mến yêu!
 
***
 
Lời Nguyện Cuối
 
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu
Xin đoái nhìn Ái Tử Thánh Tâm
Dâng tình tán tụng vang âm
Hiến thân bồi báo lỗi lầm chúng sinh.
Nhủ lòng xưa, nhân linh sa ngã,
Thứ tha giờ, thanh thỏa tội khiên.
Khẩn nhờ công nghiệp Chúa Chiên,
Đồng sinh đồng trị miên niên cõi hằng!
Amen!
 
***
 
* Chú thích: Thưa rằng chữ “Ái” làm vua.
Chữ “Công” thua, đành làm chánh án!
 
Tháng Thánh Tâm, 2009-06-07

Tác giả: Hoàng Xuân Tịnh, AN41

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế.

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập125
  • Máy chủ tìm kiếm17
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay27,449
  • Tháng hiện tại866,987
  • Tổng lượt truy cập65,258,896
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây