Fix IE Utility

Gửi lên: 01/05/2011 02:23, Người gửi: vanhung, Đã xem: 2435
Fix IE Utility
Fix IE Utility
Công cụ miễn phí giúp sửa lỗi cho trình duyệt Internet Explorer 8 bị virus làm thay đổi các thiết lập. Sau khi chạy chương trình, Internet Explorer quay trở về tình trạng mặc định. Công cụ miễn phí giúp sửa lỗi cho trình duyệt Internet Explorer 8 bị virus làm thay đổi các thiết lập. Sau khi chạy chương trình, Internet Explorer quay trở về tình trạng mặc định.

Tải về

Từ site :
( Dung lượng: 405.38 KB )

  • Phiên bản: v.1.0
  • Tác giả: N/A
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 14/12/2011 04:49
  • Thông tin bản quyền: Miễn phí
  • Đã tải về:
    5256
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Websites Gia đình