Người Texas đến Australia

-

-

Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nước Australia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng người Australia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình,...
Người Texas đến Australia

 
Một anh chàng nông dân Texas du lịch qua nước Australia, đến bắt chuyện một nông dân bản xứ. Anh chàng người Australia giới thiệu cánh đồng lúa mì rộng lớn của mình, anh Texas phẩy tay:
 
- Nhìn cánh đồng này hơi bị tức mắt, chúng tôi có những cánh đồng lúa mì ít nhất cũng rộng gấp đôi cánh đồng này.
 
Thăm đàn gia súc, chàng khách mỉm cười độ lượng:
 
- Bò của chúng tôi chắc là chỉ lớn gấp đôi bò của anh thôi.
 
Chợt thấy một đàn Kanguru nhảy qua cánh đồng, anh ta hỏi:
 
- Con gì kia?
 
Anh nông dân người Australia ngạc nhiên đáp:
 
- Ô! Thế ở Texas không có châu chấu sao?

Tác giả bài viết: Sưu tầm