Chúc mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục cha JB. M. Nguyễn Trung Hiếu F1/PX53

-

-

Vào lúc 15g ngày 12/6/2018, tại giáo xứ Bảo Vinh, Đức GM Giuse Võ Đức Minh sẽ chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho con em trong giáo xứ, đồng thời khánh thành tháp chuông và tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, mừng công cuộc tu bổ ngôi thánh đường hoàn thành tốt đẹp, và ...
Chúc mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục cha JB. M. Nguyễn Trung Hiếu F1/PX53
 
Vào lúc 15g ngày 12/6/2018, tại giáo xứ Bảo Vinh, Đức GM Giuse Võ Đức Minh sẽ chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm sức cho con em trong giáo xứ, đồng thời khánh thành tháp chuông và tượng đài Lòng Chúa Thương Xót, mừng công cuộc tu bổ ngôi thánh đường hoàn thành tốt đẹp, và đặc biệt mừng kỷ niệm 15 năm Hồng ân Linh mục của cha JB. M. Nguyễn Trung Hiếu.
 
Xin chúc mừng cha JB. M. Nguyễn Trung Hiếu, chúc mừng giáo xứ Bảo Vinh. Kính chúc cha và giáo xứ ngày càng đạo đức và phát triển.

 Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế