ANH HOÀNG ĐỨC TUẤN GẶP GỠ ANH CHỊ EM QUẢNG THUẬN
Ngày 15-5-2014, tại giáo xứ Quảng Thuận, Ninh Thuận.
Nguồn hình ảnh: Lê Văn Hùng HT69.
Previous Page1 2 Next Page
Start slideshow
HoangDucTuan_01
HoangDucTuan_02
HoangDucTuan_03
HoangDucTuan_04
HoangDucTuan_05
HoangDucTuan_06
HoangDucTuan_07
HoangDucTuan_08
HoangDucTuan_09
HoangDucTuan_10
HoangDucTuan_11
HoangDucTuan_12
HoangDucTuan_13
HoangDucTuan_14
HoangDucTuan_15
HoangDucTuan_16
HoangDucTuan_17
HoangDucTuan_18
HoangDucTuan_19
HoangDucTuan_20
HoangDucTuan_21
HoangDucTuan_22
HoangDucTuan_23
HoangDucTuan_24
HoangDucTuan_25
HoangDucTuan_26
HoangDucTuan_27
HoangDucTuan_28
HoangDucTuan_29
HoangDucTuan_30
Generated by iWebAlbum
loading