Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang thông báo

-

-

Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang thông báo: …kể từ đây nếu quý vị nào muốn gửi tiền về dâng cúng để tiếp tục hoàn thành công trình xây dựng Vương Cung Thánh Đường thì xin gửi về:…
Trung tâm Hành hương Đức Mẹ La Vang
thông báo

Tác giả bài viết: Lm Giacôbê Lê Sĩ Hiền