Hình ảnh Lễ Giỗ lần thứ 30 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền

-

-

Lễ Giỗ lần thứ 30 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền được Gia đình Cựu chủng sinh Huế phía Nam tổ chức tại nhà thờ Bến Gỗ, giáo phận Xuân Lộc, vào sáng ngày Chúa nhật 10/6/2018. Thánh lễ kính nhớ Đức TGM. Philipphê và cầu nguyện cho ngài do cha FX Phan Chiếm HT69 chủ tế, ...
Hình ảnh Lễ Giỗ lần thứ 30 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền
 
Lễ Giỗ lần thứ 30 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền được Gia đình Cựu chủng sinh Huế phía Nam tổ chức tại nhà thờ Bến Gỗ, giáo phận Xuân Lộc, vào sáng ngày Chúa nhật 10/6/2018. Thánh lễ kính nhớ Đức TGM. Philipphê và cầu nguyện cho ngài do cha FX Phan Chiếm HT69 chủ tế, trong thánh lễ có nghi thức bái tế -xướng văn tế. Xin Đức TGM Philipphê  cầu bầu cho Giáo hội Việt Nam được trung thành với Chúa, luôn kiên cường bảo vệ đức tin, đồng thời xin ngài phù hộ cho non sông Việt Nam được thái bình thịnh vượng và toàn vẹn lãnh thổ, thoát khỏi ách bạo cường.
 
Xin bấm chuột vào hình bên dưới đây để đến trang hình ảnh:

 

Tác giả bài viết: Mic. Nguyễn Hùng Dũng HT71

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế