Ai khéo trách ai. Lê Công Đồng PX58

-

-

Mai tôi về Huế có biết không ? Hay Huế vẫn dững dưng trong lòng. Đã đi là một lần bỏ mặc. Xem như là một bước trăm năm. Mai tôi về Huế có vui không ? Có con trăng sáng dọi trên sông. Có dòng nước vỗ chân Đập Đá. Vỹ Dạ còn thương sáng mai hồng.
Ai khéo trách ai. Lê Công Đồng PX58


Mai tôi về Huế có biết không ?
Hay Huế vẫn dững dưng trong lòng
Đã đi là một lần bỏ mặc
Xem như là một bước trăm năm
 
Mai tôi về Huế có vui không ?
Có con trăng sáng dọi trên sông
Có dòng nước vỗ chân Đập Đá
Vỹ Dạ còn thương sáng  mai hồng
 
Mai tôi về Huế có buồn không ?
Buồn như An Cựu một chiều đông
Buồn như khi hát khúc sầu nhớ
Trong tiếng chuông ngân nhà thờ dòng
 
Mai tôi về Huế có hờn không ?
Đi cho khuất mắt đến cuối sông
Cuộc đời có bao nhiêu ngày tháng
Mà cứ an nhiên chạy vòng vòng
 
Mai tôi về Huế có trách không ?
Đi mô lâu rứa đi lông bông
Đi hết cõi đời chân phiêu bạt
Có khi mô  quay mắt chạnh lòng
 
Mai Huế về tôi có thấy không !
Huế vẫn ôm tôi chắc một vòng
Huế thầm Huế gọi người xưa ấy
Mình vẫn còn đây khéo ngóng trông
Lê Công Đồng  PX58

Tác giả bài viết: Lê Công-Đồng PX58

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế