Hội nghị quốc tế của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

-

-

Hội nghị quốc tế đầu tiên của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (nhân dịp một năm ngày Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Giáo Hội đưa lên Bậc Đáng Kính).
Hội nghị quốc tế của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 
Hội nghị quốc tế đầu tiên của Học Viện Nghiên Cứu Thần Học Á Châu FIATS về Linh đạo của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (nhân dịp một năm ngày Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận được Giáo Hội đưa lên Bậc Đáng Kính).
 
SỐNG HY VỌNG, THÁNH THỂ, THA THỨ, YÊU THƯƠNG: Suy niệm về linh đạo sống Tin mừng cách Á châu của Bậc Đáng Kính Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho hôm nay.
 
Địa điểm: Giáo hoàng Học Viện Thần học thánh Bonaventura Roma -Seraphicum
(Via del Serafico, 1; 00142 Rome)
Sala Sisto V (phía bên trái lối vào Seraphicum)
 
Ngày 13.06.2018 (từ 15h30 đến 18h00)

 
Nguồn tin: vietcatholic.org