Chúc mừng: Maria Nguyễn Trần Thùy Anh & Đa-minh Dương Tấn Vũ

-

-

Maria Nguyễn Trần Thùy Anh, thứ nữ của anh chị Nguyễn Tiến Dũng HT71, sẽ sánh duyên cùng Đa-minh Dương Tấn Vũ. Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại giáo xứ Minh Long lúc 8g00 ngày 09/9/2017.
CHÚC MỪNG HẠNH PHÚC
 
Maria Nguyễn Trần Thùy Anh, thứ nữ của anh chị Nguyễn Tiến Dũng HT71, sẽ sánh duyên cùng Đa-minh Dương Tấn Vũ. Thánh lễ hôn phối sẽ được cử hành tại giáo xứ Minh Long lúc 8g00 ngày 09/9/2017.
 
 
Mến chúc Thùy Anh & Tấn Vũ trăm năm hạnh phúc.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế