Chúc mừng Tân Phó tế Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh HT67

-

-

Tân Phó tế Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh, cựu chủng sinh Huế lớp HT67, vừa được Đức Giám mục Đa-minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt, truyền chức Phó tế tại Đan viện Châu Sơn Đà Lạt ngày 21 tháng 12 năm 2017.
Chúc mừng Tân Phó tế Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh HT67
 
Tân Phó tế Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh, cựu chủng sinh Huế lớp HT67, vừa được Đức Giám mục Đa-minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt, truyền chức Phó tế tại Đan viện Châu Sơn Đà Lạt ngày 21 tháng 12 năm 2017.
 
Thánh lễ Tạ ơn Tân Phó tế Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh ngày 11-01-2018 tại nhà thờ Loan Lý với sự hiện diện của Lm quản xứ Nguyễn Luận HT67, Lm Tổng Đại Diện Dương Quỳnh, Lm Nguyễn Văn Dụ, Lm Ngô Thanh Sơn HT66, Lm Trần Ngọc Anh HT67, Lm Pham Ngọc Hoa HT69, v.v... Một số anh em Hoan Thiện 67 và đông đảo thân nhân, bạn bè tham dự.

 
 
Đan sĩ Pacome Nguyễn Danh là một trường hợp đặc biệt khá hy hữu tại Việt Nam!
 
Thầy nhập lớp 6 tiểu chủng viện Hoan Thiện Huế vào tháng 8 năm 1967. Sau hai năm chú Danh xuất tu tiếp tục học trường đời và rồi lập gia đình có 4 người con. Sau khi vợ mất và con cái đã lớn khôn, anh vào Dòng Biển Đức Thiên An, và một người con gái út cũng vào tu dòng Mến Thánh giá Huế để rồi cả hai cha con cũng khấn dòng trong cùng một năm.
 
Xin chúc mừng Tân Phó tế và xin hiệp chung lời cầu nguyện cho Thầy bước theo Chúa cho đến cùng.

 
Tác giả bài viết: Nguồn hình ảnh: Trương Minh Phương HT67

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế