Chạy nhanh lắm!

-

-

Một du khách Nhật đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất về nước. Taxi đang chạy thì có chiếc 2 bánh vượt lên qua mặt, du khách Nhật bèn chỉ tay kênh kênh nói với anh tài xế taxi: ...
Chạy nhanh lắm!
 
Một du khách Nhật đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất về nước. Taxi đang chạy thì có chiếc 2 bánh vượt lên qua mặt, du khách Nhật bèn chỉ tay kênh kênh nói với anh tài xế taxi:
 
- Xe máy Honda sản xuất Nhật ở đấy...chạy nhanh lắm!
 
Đi được một đoạn nữa thì thấy một chiếc 4 bánh vượt lên qua mặt, du khách Nhật lại chỉ tay tự đắc và nói:
 
- Xe hơi Toyota sản xuất ở Nhật đấy...chạy nhanh lắm!
 
Khi đến nơi, anh tài xế nói với du khách:
 
- Dạ, 1 triệu cảm ơn!
 
- Cái gì? 1 triệu...Tui nghĩ khoảng 500 ngàn thôi !!!
 
Anh tài xế liền nhìn xuống hất hàm:
 
- Đồng hồ tính tiền sản xuất ở Việt Nam đấy...chạy nhanh lắm!

Tác giả bài viết: Sưu tầm