Chúc mừng Tân Linh mục Giuse Trần Vũ Thiên Uy F1/HT69

-

-

Vào lúc 08g00 ngày 02/6/2017, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ truyền chức linh mục cho thầy Giuse Trần Vũ Thiên Uy F1/HT69, con trai anh chị Trần Minh Công HT69. Xin hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tân linh mục luôn trung thành trong sứ vụ.
Chúc mừng Tân Linh mục Giuse Trần Vũ Thiên Uy F1/HT69
 
Vào lúc 08g00 ngày 02/6/2017, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản sẽ truyền chức linh mục cho thầy Giuse Trần Vũ Thiên Uy F1/HT69, con trai anh chị Trần Minh Công HT69.

Xin hiệp ý tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho tân linh mục luôn trung thành trong sứ vụ, đồng thời xin chia vui với anh chị Trần Văn Công HT69.

 


Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế