Chúc mừng: Giuse Trần Hoàng Đình Duy & Lucia Nguyễn Thị Thùy Trang

-

-

Giuse Trần Hoàng Đình Duy, trưởng nam của anh chị Trần Đình Hào HT72, sẽ kết hôn với Lucia Nguyễn Thị Thùy Trang. Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon, ngày 16/9/2017.
Chúc mừng: Giuse Trần Hoàng Đình Duy & Lucia Nguyễn Thị Thùy Trang
 
CHÚC MỪNG:

Giuse Trần Hoàng Đình Duy, trưởng nam của anh chị Trần Đình Hào HT72, sẽ kết hôn với Lucia Nguyễn Thị Thùy Trang. Hôn lễ được cử hành tại Thánh đường Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, Portland, Oregon, ngày 16/9/2017.

 Mến chúc hai cháu Đình Duy & Thùy Trang trăm năm hạnh phúc.

Tác giả bài viết: BBT

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế