Banner giua trang

Cha Tôi 1. Chương 4. Hội Đồng Giáo Xứ.

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 17:29 - Người đăng bài viết: ccshue
-

-

Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ”
Cha Tôi.
Phần 1: Vui Mừng, Gian Truân và Hy Vọng
Chương 4


 
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ” (ĐHV số 481). Thời đại sau Công đồng Vatican II, với tinh thần của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, trở thành thời đại giáo dân. Vì thế, bao lâu chưa được động viên toàn lực dân Chúa ý thức và hành động, các tầng lớp xã hội này chưa thể thấm nhuần Phúc Âm được (ĐHV số 334). Muốn được như vậy, trước tiên cần phải có cán bộ nòng cốt ở trong mỗi giáo xứ. Và Hội Đồng Giáo Xứ là đơn vị đầu tiên phải được huấn luyện để giúp linh mục phát triển giáo xứ, vì muốn “canh tân Hội Thánh” trước hết phải “canh tân gia đình” (ĐHV số 478). Ngày lễ Hiện Xuống năm 1968, Ngài công bố “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ” và được áp dụng bắt đầu ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8 cùng năm. Ngài viết:
 

Thư công bố quy chế
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Kính gởi
Quý Cha,
Quý Hội đồng Giáo xứ,
Anh chị em thân mến,
 
Hội đồng Giáo xứ là một tổ chức Tông đồ giáo dân đặc biệt của Hội thánh Việt Nam. Suốt ba thế lỷ nay công nghiệp của Hội đồng giáo xứ đã ghi nhiều điểm vàng trong Việt Nam giáo sử. Nhưng trước những chuyển biến nhanh chóng của thời đại, việc tông đồ ngày càng gay go, các Hội đồng giáo xứ không thể căn cứ vào tập quán, vào truyền khẩu, vào một vài cuốn chức sở mục lệ vừa hiếm hoi, vừa đáp ứng không được với nhu cầu hiện tại, tuy rất đầy đủ cho ngày trước.
 
Hàng giáo sĩ địa phận tin tưởng, quý mến và quan tâm đến tổ chức này, nên suốt nửa năm nay, qua Ủy ban soạn thảo Quy chế Hội đồng linh mục đã hăng hái làm việc. Sau khi nghe các linh mục, các giáo dân góp ý kiến, sau khi thảo xét kỹ càng 6 bản Quy chế được đề nghị, Hội đồng đã đúc kết các điểm cần thành bản Quy chế cuối cùng này.
 
Bản Quy chế này giúp giáo dân ý thức trách nhiệm tông đồ theo đường lối Công đồng Vatican II.
 
Bản Quy chế này vạch rõ đường lối, nhiệm vụ và quyền lợi của các Nhân viên Hội đồng.
 
Bản Quy chế này phải được các Nhân viên tìm hiểu, tra cứu và tuân giữ.
 
Bản Quy chế này sẽ được bổ túc bằng bản Quy chế giáo dân, trong đó các chi tiết về nghĩa vụ người công giáo; công dân Nước trời và nước trần thế, cũng như sinh hoạt của xứ đạo sẽ được quy định rõ ràng.
 
Tôi chân thành cảm ơn Ủy ban Soạn thảo, hai Hội đồng Linh mục và Mục vụ cũng như quý vị khác đã cộng tác đắc lực đưa đến kết quả tốt đẹp này.
 
Tôi sung sướng trao vào tay các Nhân viên Hội đồng giáo xứ Bản Quy chế này, mong sự hợp tác giữa Giáo sĩ và các giáo dân ngày càng chặt chẽ, trong tình phụ tử, trong thông cảm, trong kỷ luật.
Tôi quyết định:
 
- Công bố bản Quy chế này ngày lễ Hiện xuống 2 tháng 6 năm 1968.
 
- Áp dụng bản Quy chế này kể từ lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1968.
 
- Các luật lệ và tập quán đã có trước nghịch với bản Quy chế này đều được bãi bỏ.
 
- Bản Quy chế này có hiệu lực 5 năm (ad experimentum) sau đó sẽ bổ túc nếu cần.
 
Nha Trang, ngày lễ Hiện xuống
2 tháng 6 năm 1968
 
Fr. X. NGUYỄN VĂN THUẬN
Giám mục
Bức thư này nói lên sự quan tâm tha thiết của Ngài trong lãnh vực tông đồ giáo dân sau Công Đồng Vatican II. Điều này giúp hiểu được một phần nào tại sao Ngài chọn Hiến Chế “Vui Mừng và Hy Vọng” làm khẩu hiệu giám mục của mình. Ngài viết: “Thay vì chọn một câu trong Thánh Kinh làm khẩu hiệu, Cha muốn có một cái gì mới mẻ. Và cuối cùng Cha lấy tên của một văn kiện Công Đồng làm khẩu hiệu: “Gaudium et Spes”, vì Cha được làm giám mục chỉ một năm rưỡi sau Công Đồng... “Gaudium et Spes” là khẩu hiệu, nhưng cả Hiến Chế đó là chương trình hành động của Cha trong cuộc đời giám mục: “Hội Thánh trong thế giới ngày nay”. Phần thứ II của Hiến Chế nêu lên 5 vấn đề thật khẩn thiết:
 
1. Giá trị hôn nhân và gia đình
2. Phát triển văn hóa
3. Đời sống kinh tế xã hội
4. Đời sống cộng đồng chính trị
5. Bảo vệ hòa bình và xây dựng cộng đồng các dân tộc
 
Đây thật sự là một chương trình để đổi mới Giáo Hội và chuẩn bị Giáo Hội cho giai đoạn tới, giai đoạn hậu Công Đồng. Nhưng giáo dân không hiểu như vậy. Có nhiều xứ trong giáo phận, khi Cha đến họ đã chào mừng một cách thật đơn sơ: “Đức Cha là Vui Mừng và Hy Vọng”.
 
Ngoài khẩu hiệu “Gaudium et Spes”, Cha còn sử dụng danh từ “SPES” riêng nữa. Danh từ này trong tiếng La tinh có nghĩa là hy vọng. Nhưng tự mỗi chữ của danh từ SPES này đều có nghĩa để nói lên chương trình hoạt động của Cha:
 
S : Servire : Phục vụ - tinh thần Vatican II và Phúc Âm
P : Progressione : Phát triển toàn diện
E : Evangelizatione : Phúc Âm hóa
S : Sanctificatione officii : Thánh hóa Phận sự
 
Như vậy chương trình toàn diện của Cha có thể tóm tắt bằng 4 chữ P:
 
- Phục vụ
- Phát triển
- Phúc Âm
- Phận sự
 
Nếu mỗi người công giáo biết thánh hóa phận sự mình ở giữa đời, biết sống phục vụ người khác, biết quan tâm tới việc phát triển và phúc âm hóa môi trường thì chắc chắn xã hội và thế giới sẽ được thay đổi tốt hơn, theo như những nhận định và hướng dẫn của Hiến Chế “Gaudium et Spes”.
 
Ngay cả huy hiệu giám mục, ngoài tính chất hội nhập văn hóa, cũng nói lên tư tưởng định hướng trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của Ngài, Ngài giải thích:
 
- Chúa Giêsu (Thánh Giá) nhập thể nhờ Đức Mẹ (Ngôi Sao) để đi vào trong thế giới, hay nói cụ thể hơn vào trong giang sơn Việt Nam (núi sông) nhờ ánh sáng của Vui Mừng và Hy Vọng soi dẫn (2 cây đuốc). Có nghĩa là nhờ sống tinh thần của Hiến Chế “Gaudium et Spes”, công việc truền giáo tại Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả.
 
- Cây Trúc: biểu hiệu sự trường tồn của đất nước Việt Nam: tre tàn măng mọc.
 
- Ngôi Sao: chỉ Đức Mẹ. Mẹ là ngôi sao sáng. Ngôi sao gồm 5 cánh. Mỗi cánh là một chữ V. Tất cả 5 chữ V của ngôi sao nói lên tinh thần và đường hướng hoạt động của Cha:
 
- Via : Chúa Giêsu là Đường
- Veritas : là Sự Thật
- Vita : là Sự Sống
- Việt Nam : quê hương
- Vatican II : hướng dẫn của Công Đồng Vatican II
 
Nói tóm lại, Ngài muốn công việc truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đến cho mọi người dân Việt bằng cách sống đúng tinh thần của Hiến Chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”.
 
Tư tưởng định hướng này đã trở thành động lực hướng dẫn các hoạt động liên tục của Ngài trong suốt 8 năm điều hành giáo phận Nha Trang. Ngài ưu tiên việc huấn luyện cán bộ Hội đồng Giáo xứ để đẩy mạnh tinh thần sống đạo tại địa phương và giúp việc điều hành giáo xứ được thuần nhất với nhau trong toàn giáo phận. Sau 3 năm hoạt động không ngừng, Ngài thành lập Hội Đồng Giáo Dân, gồm 1.200 cán bộ được bầu từ cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Trước khi nhận nhiệm vụ, những người này được huấn luyện 3 ngày để hiểu rõ mục đích, tinh thần và phương cách làm việc. Và hằng năm họ được tham dự một ngày tĩnh tâm để hâm nóng hồn tông đồ. Ngài viết lại thao thức này trong cuốn Đường Hy Vọng: “Trong việc tông đồ, huấn luyện và lựa chọn những chiến sĩ tâm huyết là tối quan trọng...” (ĐHV số 309). Quy Chế Giáo Dân cũng được ban hành từ đó như là một đường lối điều hành tổng quát, mở hướng đi cho giáo dân trong một thế giới ngày càng phức tạp. Về sau, quy chế này được sử dụng dưới hình thức “Chỉ nam dành cho giáo dân”.
 
Trích CHA TÔI 1
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền
Tác giả bài viết: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền HT63
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

TRUYỀN THÔNG TIN VUI VÀ HY VỌNG

…Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.   …Tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách...

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 06/2018


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 18/6/2018 

- Let us try to express the joy of God’s Kingdom in every way possible!
Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy cố gắng biểu lộ niềm vui của Nước Trời!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/6/2018 

- I send my cordial greetings to all those following the World Soccer Championships that begin today in Russia. I hope this sports event may be a positive opportunity for encounter and fellowship.
Tôi gửi lời chào thân ái đến với tất cả mọi người theo dõi Giải Vô địch Bóng đá Thế giới khởi tranh hôm nay tại Nga. Tôi hy vọng sự kiện thể thao này là cơ hội tích cực để gặp gỡ và hữu nghị.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/6/2018 

- Children must be able to play, study and grow in a peaceful environment. Woe to anyone who stifles their joyful impulse to hope!
Trẻ em cần được nô đùa, học tập và phát triển trong một môi trường thanh bình. Vô phúc cho ai cản trở niềm vui mang đến hy vọng nơi chúng!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 09/6/2018 

- Mary is exactly what God wants His Church to be: a loving and humble Mother, poor in possessions but rich in love.
Mẹ Maria chính xác là hình mẫu mà Chúa muốn nơi Giáo Hội của Ngài: Một người Mẹ khiêm tốn và yêu thương, nghèo của cải nhưng giàu tình thương.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/6/2018 

- For those who are with Jesus, evil is just a provocation to love even more.
Ai ở trong Chúa Giêsu, sự dữ là động lực để yêu thương nhiều hơn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/6/2018 

- Loving Christ is not a superficial sentiment. It is an attitude of the heart that we demonstrate when we live as He wants us to.
Tình yêu đối với Đức Kitô không phải là cảm giác hời hợt. Đó là một thái độ nội tâm thể hiện qua việc chúng ta sống như Ngài muốn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 05/6/2018 

- Lord, reawaken in us a sense of praise and gratitude for our Earth, and for everything you have created.
Lạy Chúa, xin hãy đánh thức nơi chúng con tâm tình ngợi khen và lòng biết ơn đối với Trái đất của chúng con, và tất cả thụ tạo mà Chúa đã dựng nên.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 04/6/2018 

- The living presence of Christ within us is the light that guides our choices, the flame that warms our hearts as we go to meet the Lord.
Sự hiện diện sống động của Đức Kitô nơi chúng ta là ánh sáng hướng dẫn những lựa chọn của chúng ta, là ngọn lửa sưởi ấm con tim chúng ta trên con đường đến với Chúa.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 03/6/2018 

- On this Feast of Corpus Christi, we need to remember that Jesus, the Bread of Life, is our strength and support on life’s journey.
Khi cử hành lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống, là sức mạnh và nguồn trợ lực cho đời sống chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 02/6/2018 

- Seek the Lord in prayer: He is the one who has called you.
Hãy tìm kiếm Chúa trong lời cầu nguyện: Chính Ngài là Đấng đã gọi bạn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/6/2018 

- Love can recognize good things even in bad situations. Love keeps a tiny flame alight even in the darkest night.
Tình yêu cho chúng ta nhận ra điều tốt ngay cả trong những tình huống tồi tệ. Tình yêu duy trì ngọn lửa nhỏ ngay cả giữa màn đêm tăm tối.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 31/5/2018 

- The Eucharist contains all the flavour of Jesus’ words and deeds, the taste of His Death and Resurrection, the fragrance of His Spirit.
Bí tích Thánh Thể chứa đựng tất cả hương vị của lời nói và việc làm của Chúa Giêsu, mùi vị Sự Chết và Phục Sinh của Ngài, hương thơm Thánh Linh của Ngài.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 30/5/2018 

- When the Holy Spirit is present, something always happens. Where blows the Spirit, things are never at a standstill.
Khi có sự hiện diện của Chúa Thánh Thần, điều gì đó sẽ xảy ra. Khi Ngài thổi hơi, mọi thứ không bao giờ dậm chân tại chỗ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 29/5/2018 

- The Eucharist gives us the strength to produce the fruits of good works, and to live true Christian lives.
Phép Thánh Thể cho chúng ta sức mạnh để sinh hoa trái cho các việc tốt lành, và để sống đời Kitô hữu đích thực.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 28/5/2018 

- What lasts? What has value in life? What treasures don’t disappear? Definitely two: God and our neighbor.
Cái gì còn lại? Cái gì có giá trị trong cuộc sống? Của cải nào không mất đi? Chắc chắn đó là 2 thứ: Thiên Chúa và người bên cạnh chúng ta.

Tin Mới

Sắc lệnh ban ơn toàn xá của Toà Ân Giải Tối Cao cho Năm Thánh tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
Lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Không để bất kỳ ai thất vọng
26 so sánh cực vui nhưng cực đau giữa người Việt và người Mỹ
Video Đại Lễ Phong Thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam
Đại tang
Cụ bà Huỳnh Thị Bạch vừa từ trần
Đừng bao giờ mua trái cây mã code bắt đầu bằng số 8: Sự thật đáng sợ
Giải mã những hành động lạ khi ngủ
Cha mẹ cần làm gì để trẻ nhận biết, tránh được "yêu râu xanh"?
Báo nước Anh nói về “tính cách đói khát” của người Trung Quốc
CCS Huế tại California mừng kỷ niệm 50 linh mục của Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm
Chúa nhật 11 TN B. Chúa sẽ cho mọc lên
Trung Quốc đã trở nên thế nào sau khi luật An ninh mạng được thông qua?
Lễ Giỗ 30 năm Cố TGM Huế, Philipphê Nguyễn Kim Điền tại giáo xứ Bố Liêu, TGP Huế
An ninh mạng: 'Đâu phải Đảng quyết là QH phải theo'
Chúc mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục cha JB. M. Nguyễn Trung Hiếu F1/PX53
Hình ảnh Lễ Giỗ lần thứ 30 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền
3 nữ tài tử xinh đẹp từ bỏ tất cả để trở thành nữ tu
Vi rút cúm A/H1N1 có thể sống ở hồ bơi khách sạn đến 4 ngày
Lối suy nghĩ và cách sống của người Việt và người Mỹ khác nhau thế nào?
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ


========================================

HIỆP THÔNG THÁNG 06/2018

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 22
  • Hôm nay: 9629
  • Tháng hiện tại: 234378
  • Tổng lượt truy cập: 23215765