Banner giua trang

Cha Tôi 1. Chương 4. Hội Đồng Giáo Xứ.

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 17:29 - Người đăng bài viết: ccshue
-

-

Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ”
Cha Tôi.
Phần 1: Vui Mừng, Gian Truân và Hy Vọng
Chương 4


 
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ” (ĐHV số 481). Thời đại sau Công đồng Vatican II, với tinh thần của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, trở thành thời đại giáo dân. Vì thế, bao lâu chưa được động viên toàn lực dân Chúa ý thức và hành động, các tầng lớp xã hội này chưa thể thấm nhuần Phúc Âm được (ĐHV số 334). Muốn được như vậy, trước tiên cần phải có cán bộ nòng cốt ở trong mỗi giáo xứ. Và Hội Đồng Giáo Xứ là đơn vị đầu tiên phải được huấn luyện để giúp linh mục phát triển giáo xứ, vì muốn “canh tân Hội Thánh” trước hết phải “canh tân gia đình” (ĐHV số 478). Ngày lễ Hiện Xuống năm 1968, Ngài công bố “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ” và được áp dụng bắt đầu ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8 cùng năm. Ngài viết:
 

Thư công bố quy chế
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Kính gởi
Quý Cha,
Quý Hội đồng Giáo xứ,
Anh chị em thân mến,
 
Hội đồng Giáo xứ là một tổ chức Tông đồ giáo dân đặc biệt của Hội thánh Việt Nam. Suốt ba thế lỷ nay công nghiệp của Hội đồng giáo xứ đã ghi nhiều điểm vàng trong Việt Nam giáo sử. Nhưng trước những chuyển biến nhanh chóng của thời đại, việc tông đồ ngày càng gay go, các Hội đồng giáo xứ không thể căn cứ vào tập quán, vào truyền khẩu, vào một vài cuốn chức sở mục lệ vừa hiếm hoi, vừa đáp ứng không được với nhu cầu hiện tại, tuy rất đầy đủ cho ngày trước.
 
Hàng giáo sĩ địa phận tin tưởng, quý mến và quan tâm đến tổ chức này, nên suốt nửa năm nay, qua Ủy ban soạn thảo Quy chế Hội đồng linh mục đã hăng hái làm việc. Sau khi nghe các linh mục, các giáo dân góp ý kiến, sau khi thảo xét kỹ càng 6 bản Quy chế được đề nghị, Hội đồng đã đúc kết các điểm cần thành bản Quy chế cuối cùng này.
 
Bản Quy chế này giúp giáo dân ý thức trách nhiệm tông đồ theo đường lối Công đồng Vatican II.
 
Bản Quy chế này vạch rõ đường lối, nhiệm vụ và quyền lợi của các Nhân viên Hội đồng.
 
Bản Quy chế này phải được các Nhân viên tìm hiểu, tra cứu và tuân giữ.
 
Bản Quy chế này sẽ được bổ túc bằng bản Quy chế giáo dân, trong đó các chi tiết về nghĩa vụ người công giáo; công dân Nước trời và nước trần thế, cũng như sinh hoạt của xứ đạo sẽ được quy định rõ ràng.
 
Tôi chân thành cảm ơn Ủy ban Soạn thảo, hai Hội đồng Linh mục và Mục vụ cũng như quý vị khác đã cộng tác đắc lực đưa đến kết quả tốt đẹp này.
 
Tôi sung sướng trao vào tay các Nhân viên Hội đồng giáo xứ Bản Quy chế này, mong sự hợp tác giữa Giáo sĩ và các giáo dân ngày càng chặt chẽ, trong tình phụ tử, trong thông cảm, trong kỷ luật.
Tôi quyết định:
 
- Công bố bản Quy chế này ngày lễ Hiện xuống 2 tháng 6 năm 1968.
 
- Áp dụng bản Quy chế này kể từ lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1968.
 
- Các luật lệ và tập quán đã có trước nghịch với bản Quy chế này đều được bãi bỏ.
 
- Bản Quy chế này có hiệu lực 5 năm (ad experimentum) sau đó sẽ bổ túc nếu cần.
 
Nha Trang, ngày lễ Hiện xuống
2 tháng 6 năm 1968
 
Fr. X. NGUYỄN VĂN THUẬN
Giám mục
Bức thư này nói lên sự quan tâm tha thiết của Ngài trong lãnh vực tông đồ giáo dân sau Công Đồng Vatican II. Điều này giúp hiểu được một phần nào tại sao Ngài chọn Hiến Chế “Vui Mừng và Hy Vọng” làm khẩu hiệu giám mục của mình. Ngài viết: “Thay vì chọn một câu trong Thánh Kinh làm khẩu hiệu, Cha muốn có một cái gì mới mẻ. Và cuối cùng Cha lấy tên của một văn kiện Công Đồng làm khẩu hiệu: “Gaudium et Spes”, vì Cha được làm giám mục chỉ một năm rưỡi sau Công Đồng... “Gaudium et Spes” là khẩu hiệu, nhưng cả Hiến Chế đó là chương trình hành động của Cha trong cuộc đời giám mục: “Hội Thánh trong thế giới ngày nay”. Phần thứ II của Hiến Chế nêu lên 5 vấn đề thật khẩn thiết:
 
1. Giá trị hôn nhân và gia đình
2. Phát triển văn hóa
3. Đời sống kinh tế xã hội
4. Đời sống cộng đồng chính trị
5. Bảo vệ hòa bình và xây dựng cộng đồng các dân tộc
 
Đây thật sự là một chương trình để đổi mới Giáo Hội và chuẩn bị Giáo Hội cho giai đoạn tới, giai đoạn hậu Công Đồng. Nhưng giáo dân không hiểu như vậy. Có nhiều xứ trong giáo phận, khi Cha đến họ đã chào mừng một cách thật đơn sơ: “Đức Cha là Vui Mừng và Hy Vọng”.
 
Ngoài khẩu hiệu “Gaudium et Spes”, Cha còn sử dụng danh từ “SPES” riêng nữa. Danh từ này trong tiếng La tinh có nghĩa là hy vọng. Nhưng tự mỗi chữ của danh từ SPES này đều có nghĩa để nói lên chương trình hoạt động của Cha:
 
S : Servire : Phục vụ - tinh thần Vatican II và Phúc Âm
P : Progressione : Phát triển toàn diện
E : Evangelizatione : Phúc Âm hóa
S : Sanctificatione officii : Thánh hóa Phận sự
 
Như vậy chương trình toàn diện của Cha có thể tóm tắt bằng 4 chữ P:
 
- Phục vụ
- Phát triển
- Phúc Âm
- Phận sự
 
Nếu mỗi người công giáo biết thánh hóa phận sự mình ở giữa đời, biết sống phục vụ người khác, biết quan tâm tới việc phát triển và phúc âm hóa môi trường thì chắc chắn xã hội và thế giới sẽ được thay đổi tốt hơn, theo như những nhận định và hướng dẫn của Hiến Chế “Gaudium et Spes”.
 
Ngay cả huy hiệu giám mục, ngoài tính chất hội nhập văn hóa, cũng nói lên tư tưởng định hướng trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của Ngài, Ngài giải thích:
 
- Chúa Giêsu (Thánh Giá) nhập thể nhờ Đức Mẹ (Ngôi Sao) để đi vào trong thế giới, hay nói cụ thể hơn vào trong giang sơn Việt Nam (núi sông) nhờ ánh sáng của Vui Mừng và Hy Vọng soi dẫn (2 cây đuốc). Có nghĩa là nhờ sống tinh thần của Hiến Chế “Gaudium et Spes”, công việc truền giáo tại Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả.
 
- Cây Trúc: biểu hiệu sự trường tồn của đất nước Việt Nam: tre tàn măng mọc.
 
- Ngôi Sao: chỉ Đức Mẹ. Mẹ là ngôi sao sáng. Ngôi sao gồm 5 cánh. Mỗi cánh là một chữ V. Tất cả 5 chữ V của ngôi sao nói lên tinh thần và đường hướng hoạt động của Cha:
 
- Via : Chúa Giêsu là Đường
- Veritas : là Sự Thật
- Vita : là Sự Sống
- Việt Nam : quê hương
- Vatican II : hướng dẫn của Công Đồng Vatican II
 
Nói tóm lại, Ngài muốn công việc truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đến cho mọi người dân Việt bằng cách sống đúng tinh thần của Hiến Chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”.
 
Tư tưởng định hướng này đã trở thành động lực hướng dẫn các hoạt động liên tục của Ngài trong suốt 8 năm điều hành giáo phận Nha Trang. Ngài ưu tiên việc huấn luyện cán bộ Hội đồng Giáo xứ để đẩy mạnh tinh thần sống đạo tại địa phương và giúp việc điều hành giáo xứ được thuần nhất với nhau trong toàn giáo phận. Sau 3 năm hoạt động không ngừng, Ngài thành lập Hội Đồng Giáo Dân, gồm 1.200 cán bộ được bầu từ cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Trước khi nhận nhiệm vụ, những người này được huấn luyện 3 ngày để hiểu rõ mục đích, tinh thần và phương cách làm việc. Và hằng năm họ được tham dự một ngày tĩnh tâm để hâm nóng hồn tông đồ. Ngài viết lại thao thức này trong cuốn Đường Hy Vọng: “Trong việc tông đồ, huấn luyện và lựa chọn những chiến sĩ tâm huyết là tối quan trọng...” (ĐHV số 309). Quy Chế Giáo Dân cũng được ban hành từ đó như là một đường lối điều hành tổng quát, mở hướng đi cho giáo dân trong một thế giới ngày càng phức tạp. Về sau, quy chế này được sử dụng dưới hình thức “Chỉ nam dành cho giáo dân”.
 
Trích CHA TÔI 1
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền
Tác giả bài viết: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền HT63
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

TRUYỀN THÔNG TIN VUI VÀ HY VỌNG

…Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.   …Tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách...

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 10/2018


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/10/2018 

- Praying is not like using a magic wand. Prayer requires commitment, constancy and determination.
Cầu nguyện không phải là sử dụng chiếc đũa thần. Cầu nguyện là phải dấn thân, kiên trì và quyết tâm.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 09/10/2018 

- Spend time before the Lord in contemplation, and do everything possible for the Lord at the service of others. Contemplation and service: this is our path of life.
Dùng thì giờ suy gẫm trước mặt Chúa và làm cho Chúa tất cả khi phục vụ người khác. Chiêm niệm và hành động: đó là con đường của đời sống chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 06/10/2018 

- We ask the Lord for the gifts of dialogue and patience, of the closeness and welcome that loves, pardons and doesn’t condemn.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa ban ơn biết đối thoại và kiên nhẫn, gần gũi và tiếp nhận trong yêu thương, tha thứ và không kết án.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/10/2018 

- We fly to Thy protection, O Holy Mother of God. Do not despise our petitions in our necessities, but deliver us always from all dangers, O Glorious and Blessed Virgin.
Lạy Mẹ Thiên Chúa, chúng con ẩn náu dưới bóng từ ái của Mẹ. Xin chớ chê bỏ lời con kêu cầu trong cơn khốn khó, nhưng cứu chúng con khỏi mọi hiểm nguy. Lạy Đức Trinh nữ vinh hiển và được chúc phúc.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 27/9/2018 

- Jesus gave us a simple programme for journeying towards holiness: the commandment of love for God and our neighbor.
Chúa Giêsu đã cho chúng ta một chương trình đơn giản trong hành trình nên thánh: giới răn mến Chúa và yêu người lân cận.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 26/9/2018 

- Let us pray that programmes for development may predominate in the world, and not those for weapons.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà hoạch định chính sách biết ưu tiên cho phát triển chứ không phải cho vũ khí.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 24/9/2018 

- Let us allow the Holy Spirit to clothe us with the weapons of dialogue, understanding, the search for mutual respect and fellowship!
Chúng ta hãy để Chúa Thánh Thần trang bị cho chúng ta những vũ khí đối thoại, hiểu biết, kiếm tìm sự tôn trọng nhau và tình huynh đệ!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 23/9/2018 

- Let us offer our lives in service and in joy, to make known to everyone that Jesus Christ is our only hope!
Hãy sống vui vẻ và phục vụ, để làm cho mọi người biết rằng Đức Giêsu Kitô là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 21/9/2018 

- Peace is a choice: it cannot be imposed and it isn’t found by chance.
Hòa bình là một lựa chọn: Hòa bình không thể bị áp đặt, cũng không phải chuyện từ đâu tới.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 19/9/2018 

- Goodness is loving and never imposes itself. It is a choice.
Lòng tốt là một thứ tình yêu không bao giờ áp đặt. Lòng tốt là một lựa chọn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 17/9/2018 

- It takes effort to always do good… The road to holiness is not for the lazy!
Làm điều tốt thì mệt… Con đường nên thánh không dành cho người lười biếng!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/9/2018 

- Today the Church invites us to contemplate the Cross of Our Lord. Contemplating the Cross for us Christians means contemplating both a sign of defeat and a sign of victory.
Hôm nay Giáo hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm Thập Giá của Chúa chúng ta. Đối với Kitô hữu, chiêm ngắm Thập Giá là chiêm ngắm cả hai dấu chỉ của thất bại và của chiến thắng.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/9/2018 

- Mary our Mother knows the joys and difficulties that we experience along our journey.
Đức Maria Mẹ chúng ta biết những niềm vui và những khó khăn mà chúng ta trải qua trong suốt hành trình của mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/9/2018 

- Jesus came down on earth so that we could go up to heaven: this is the mystery of the Cross.
Đức Giêsu xuống trần gian để chúng ta có thể lên thiên đàng: đó là mầu nhiệm của Thập Giá.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/9/2018 

- Without the right to education there is no real freedom, which allows every person to be the protagonist of their own destiny!
Không có quyền được giáo dục thì không có tự do đích thực, điều làm cho mỗi người trở thành vai chính của vận mệnh riêng mình!
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ


========================================

HIỆP THÔNG THÁNG 10/2018

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 176
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 127
  • Hôm nay: 9749
  • Tháng hiện tại: 201810
  • Tổng lượt truy cập: 24560699