Banner giua trang

Cha Tôi 1. Chương 4. Hội Đồng Giáo Xứ.

Đăng lúc: Chủ nhật - 08/06/2014 17:29 - Người đăng bài viết: ccshue
-

-

Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ”
Cha Tôi.
Phần 1: Vui Mừng, Gian Truân và Hy Vọng
Chương 4


 
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Sau khi thăm viếng tất cả các giáo xứ, ngài thấy được những việc ưu tiên cần phải làm để giúp người giáo dân sống đạo một cách tích cực hơn, giúp “họ khám phá ra họ không phải là thành phần thụ hưởng, chỉ biết lãnh nhận giáo lý, lãnh nhận bí tích, lãnh nhận ơn Chúa, nhưng họ cũng là thành phần hoạt động tông đồ” (ĐHV số 481). Thời đại sau Công đồng Vatican II, với tinh thần của Hiến Chế Vui Mừng và Hy Vọng, trở thành thời đại giáo dân. Vì thế, bao lâu chưa được động viên toàn lực dân Chúa ý thức và hành động, các tầng lớp xã hội này chưa thể thấm nhuần Phúc Âm được (ĐHV số 334). Muốn được như vậy, trước tiên cần phải có cán bộ nòng cốt ở trong mỗi giáo xứ. Và Hội Đồng Giáo Xứ là đơn vị đầu tiên phải được huấn luyện để giúp linh mục phát triển giáo xứ, vì muốn “canh tân Hội Thánh” trước hết phải “canh tân gia đình” (ĐHV số 478). Ngày lễ Hiện Xuống năm 1968, Ngài công bố “Quy Chế Hội Đồng Giáo Xứ” và được áp dụng bắt đầu ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời ngày 15 tháng 8 cùng năm. Ngài viết:
 

Thư công bố quy chế
HỘI ĐỒNG GIÁO XỨ
 
Kính gởi
Quý Cha,
Quý Hội đồng Giáo xứ,
Anh chị em thân mến,
 
Hội đồng Giáo xứ là một tổ chức Tông đồ giáo dân đặc biệt của Hội thánh Việt Nam. Suốt ba thế lỷ nay công nghiệp của Hội đồng giáo xứ đã ghi nhiều điểm vàng trong Việt Nam giáo sử. Nhưng trước những chuyển biến nhanh chóng của thời đại, việc tông đồ ngày càng gay go, các Hội đồng giáo xứ không thể căn cứ vào tập quán, vào truyền khẩu, vào một vài cuốn chức sở mục lệ vừa hiếm hoi, vừa đáp ứng không được với nhu cầu hiện tại, tuy rất đầy đủ cho ngày trước.
 
Hàng giáo sĩ địa phận tin tưởng, quý mến và quan tâm đến tổ chức này, nên suốt nửa năm nay, qua Ủy ban soạn thảo Quy chế Hội đồng linh mục đã hăng hái làm việc. Sau khi nghe các linh mục, các giáo dân góp ý kiến, sau khi thảo xét kỹ càng 6 bản Quy chế được đề nghị, Hội đồng đã đúc kết các điểm cần thành bản Quy chế cuối cùng này.
 
Bản Quy chế này giúp giáo dân ý thức trách nhiệm tông đồ theo đường lối Công đồng Vatican II.
 
Bản Quy chế này vạch rõ đường lối, nhiệm vụ và quyền lợi của các Nhân viên Hội đồng.
 
Bản Quy chế này phải được các Nhân viên tìm hiểu, tra cứu và tuân giữ.
 
Bản Quy chế này sẽ được bổ túc bằng bản Quy chế giáo dân, trong đó các chi tiết về nghĩa vụ người công giáo; công dân Nước trời và nước trần thế, cũng như sinh hoạt của xứ đạo sẽ được quy định rõ ràng.
 
Tôi chân thành cảm ơn Ủy ban Soạn thảo, hai Hội đồng Linh mục và Mục vụ cũng như quý vị khác đã cộng tác đắc lực đưa đến kết quả tốt đẹp này.
 
Tôi sung sướng trao vào tay các Nhân viên Hội đồng giáo xứ Bản Quy chế này, mong sự hợp tác giữa Giáo sĩ và các giáo dân ngày càng chặt chẽ, trong tình phụ tử, trong thông cảm, trong kỷ luật.
Tôi quyết định:
 
- Công bố bản Quy chế này ngày lễ Hiện xuống 2 tháng 6 năm 1968.
 
- Áp dụng bản Quy chế này kể từ lễ Đức Mẹ lên trời 15 tháng 8 năm 1968.
 
- Các luật lệ và tập quán đã có trước nghịch với bản Quy chế này đều được bãi bỏ.
 
- Bản Quy chế này có hiệu lực 5 năm (ad experimentum) sau đó sẽ bổ túc nếu cần.
 
Nha Trang, ngày lễ Hiện xuống
2 tháng 6 năm 1968
 
Fr. X. NGUYỄN VĂN THUẬN
Giám mục
Bức thư này nói lên sự quan tâm tha thiết của Ngài trong lãnh vực tông đồ giáo dân sau Công Đồng Vatican II. Điều này giúp hiểu được một phần nào tại sao Ngài chọn Hiến Chế “Vui Mừng và Hy Vọng” làm khẩu hiệu giám mục của mình. Ngài viết: “Thay vì chọn một câu trong Thánh Kinh làm khẩu hiệu, Cha muốn có một cái gì mới mẻ. Và cuối cùng Cha lấy tên của một văn kiện Công Đồng làm khẩu hiệu: “Gaudium et Spes”, vì Cha được làm giám mục chỉ một năm rưỡi sau Công Đồng... “Gaudium et Spes” là khẩu hiệu, nhưng cả Hiến Chế đó là chương trình hành động của Cha trong cuộc đời giám mục: “Hội Thánh trong thế giới ngày nay”. Phần thứ II của Hiến Chế nêu lên 5 vấn đề thật khẩn thiết:
 
1. Giá trị hôn nhân và gia đình
2. Phát triển văn hóa
3. Đời sống kinh tế xã hội
4. Đời sống cộng đồng chính trị
5. Bảo vệ hòa bình và xây dựng cộng đồng các dân tộc
 
Đây thật sự là một chương trình để đổi mới Giáo Hội và chuẩn bị Giáo Hội cho giai đoạn tới, giai đoạn hậu Công Đồng. Nhưng giáo dân không hiểu như vậy. Có nhiều xứ trong giáo phận, khi Cha đến họ đã chào mừng một cách thật đơn sơ: “Đức Cha là Vui Mừng và Hy Vọng”.
 
Ngoài khẩu hiệu “Gaudium et Spes”, Cha còn sử dụng danh từ “SPES” riêng nữa. Danh từ này trong tiếng La tinh có nghĩa là hy vọng. Nhưng tự mỗi chữ của danh từ SPES này đều có nghĩa để nói lên chương trình hoạt động của Cha:
 
S : Servire : Phục vụ - tinh thần Vatican II và Phúc Âm
P : Progressione : Phát triển toàn diện
E : Evangelizatione : Phúc Âm hóa
S : Sanctificatione officii : Thánh hóa Phận sự
 
Như vậy chương trình toàn diện của Cha có thể tóm tắt bằng 4 chữ P:
 
- Phục vụ
- Phát triển
- Phúc Âm
- Phận sự
 
Nếu mỗi người công giáo biết thánh hóa phận sự mình ở giữa đời, biết sống phục vụ người khác, biết quan tâm tới việc phát triển và phúc âm hóa môi trường thì chắc chắn xã hội và thế giới sẽ được thay đổi tốt hơn, theo như những nhận định và hướng dẫn của Hiến Chế “Gaudium et Spes”.
 
Ngay cả huy hiệu giám mục, ngoài tính chất hội nhập văn hóa, cũng nói lên tư tưởng định hướng trong đời sống thiêng liêng và mục vụ của Ngài, Ngài giải thích:
 
- Chúa Giêsu (Thánh Giá) nhập thể nhờ Đức Mẹ (Ngôi Sao) để đi vào trong thế giới, hay nói cụ thể hơn vào trong giang sơn Việt Nam (núi sông) nhờ ánh sáng của Vui Mừng và Hy Vọng soi dẫn (2 cây đuốc). Có nghĩa là nhờ sống tinh thần của Hiến Chế “Gaudium et Spes”, công việc truền giáo tại Việt Nam sẽ đạt được nhiều kết quả.
 
- Cây Trúc: biểu hiệu sự trường tồn của đất nước Việt Nam: tre tàn măng mọc.
 
- Ngôi Sao: chỉ Đức Mẹ. Mẹ là ngôi sao sáng. Ngôi sao gồm 5 cánh. Mỗi cánh là một chữ V. Tất cả 5 chữ V của ngôi sao nói lên tinh thần và đường hướng hoạt động của Cha:
 
- Via : Chúa Giêsu là Đường
- Veritas : là Sự Thật
- Vita : là Sự Sống
- Việt Nam : quê hương
- Vatican II : hướng dẫn của Công Đồng Vatican II
 
Nói tóm lại, Ngài muốn công việc truyền giáo, đem Tin Mừng của Chúa Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, đến cho mọi người dân Việt bằng cách sống đúng tinh thần của Hiến Chế “Giáo Hội trong thế giới ngày nay”.
 
Tư tưởng định hướng này đã trở thành động lực hướng dẫn các hoạt động liên tục của Ngài trong suốt 8 năm điều hành giáo phận Nha Trang. Ngài ưu tiên việc huấn luyện cán bộ Hội đồng Giáo xứ để đẩy mạnh tinh thần sống đạo tại địa phương và giúp việc điều hành giáo xứ được thuần nhất với nhau trong toàn giáo phận. Sau 3 năm hoạt động không ngừng, Ngài thành lập Hội Đồng Giáo Dân, gồm 1.200 cán bộ được bầu từ cấp giáo xứ, giáo hạt và giáo phận. Trước khi nhận nhiệm vụ, những người này được huấn luyện 3 ngày để hiểu rõ mục đích, tinh thần và phương cách làm việc. Và hằng năm họ được tham dự một ngày tĩnh tâm để hâm nóng hồn tông đồ. Ngài viết lại thao thức này trong cuốn Đường Hy Vọng: “Trong việc tông đồ, huấn luyện và lựa chọn những chiến sĩ tâm huyết là tối quan trọng...” (ĐHV số 309). Quy Chế Giáo Dân cũng được ban hành từ đó như là một đường lối điều hành tổng quát, mở hướng đi cho giáo dân trong một thế giới ngày càng phức tạp. Về sau, quy chế này được sử dụng dưới hình thức “Chỉ nam dành cho giáo dân”.
 
Trích CHA TÔI 1
Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền
Tác giả bài viết: Đức Ông Phaolô Phan Văn Hiền HT63
Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 

TRUYỀN THÔNG TIN VUI VÀ HY VỌNG

…Tôi muốn khuyến khích mọi người tham gia vào các loại hình truyền thông mang tính xây dựng, loại bỏ định kiến với người khác và cổ võ nền văn hóa gặp gỡ, giúp mọi người chúng ta nhìn thế giới xung quanh một cách thực tế và đầy tin tưởng.   …Tôi muốn góp phần vào việc tìm kiếm một phong cách...

ĐỨC THÁNH CHA TRÊN TWITTER 08/2018


Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 14/8/2018 

- Still today there are so many martyrs, so many who are persecuted for the love of Christ. They are the real strength of the Church!
Ngay thời nay vẫn còn rất nhiều người tử đạo, nhiều người bị bách hại vì tình yêu Đức Kitô. Chính họ là sức mạnh đích thực của Giáo Hội!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 12/8/2018 

- Thanks to the gift of the Eucharist, our lives too become “bread broken” for our brothers and sisters.
Nhờ ân sủng bí tích Thánh Thể, cuộc sống chúng ta trở nên “tấm bánh bẻ ra” cho anh chị em chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/8/2018 

- In silence we learn to contemplate God’s works, which surpass all our imagination.
Trong thinh lặng chúng ta học chiêm ngưỡng những công trình của Chúa, chúng vượt quá trí tưởng tượng của chúng ta.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 10/8/2018 

- When we place ourselves at the service of our most vulnerable brothers and sisters we experience the joy of unconditional love.
Khi chúng ta dấn thân phục vụ những anh chị em dễ bị tổn thương nhất, chúng ta cảm nghiệm được niềm vui của tình yêu vô điều kiện.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 09/8/2018 

- The Kingdom of God grows in a mysterious and surprising way throughout the world with the power of a tiny seed.
Nước Trời phát triển cách huyền nhiệm và đáng kinh ngạc trên toàn thế giới với sức mạnh của một hạt giống nhỏ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 08/8/2018 

- Evil tries to convince us that death is the end of everything. But the Risen Christ reveals a new dimension of eternal life.
Ma quỷ muốn thuyết phục chúng ta rằng chết là hết. Nhưng Đức Kitô Phục sinh mở ra một chiều kích mới của cuộc sống vĩnh cửu.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 06/8/2018 

- The disciples’ experience on Mount Tabor is an invitation to us to abandon worldly things and to contemplate Jesus.
Cảm nghiệm của các môn đệ trên núi Tabor là một lời mời gọi chúng ta từ bỏ những gì thuộc về trần thế và chiêm ngắm Đức Giêsu.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 03/8/2018 

- More than anything else, the life of a Christian is a grateful response to a generous Father.
Đời sống Kitô giáo trước hết là sự đáp trả với lòng biết ơn đối với Chúa Cha đầy lòng quảng đại.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 02/8/2018 

- Charity is the most effective form of witness, because in it people see the love of God.
Bác ái là hình thức làm chứng hiệu quả nhất, bởi qua đó người ta thấy được tình yêu của Thiên Chúa.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 01/8/2018 

- Every Church member has a responsibility to become holy, by taking care of others.
Mỗi chi thể của Hội Thánh có trách nhiệm phải nên thánh bằng cách chăm lo cho tha nhân.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 29/7/2018 

- Holiness is not only about the spirit: it is also the feet that take us to our brothers and sisters, and the hands that allow us to help them.
Sự thánh thiện không chỉ ở trong tâm trí, nhưng còn ở đôi chân đưa chúng ta đến với anh chị em và ở nơi đôi bàn tay giúp đỡ họ.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 26/7/2018 

- Grandparents are a treasure in the family. Please, take care of your grandparents: love them and let them talk to your children!
Các ông bà là kho báu của gia đình. Xin hãy chăm sóc ông bà của các bạn, yêu thương họ và để họ nói chuyện với con cái bạn!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 24/7/2018 

- Prayer is never in vain: it always brings forth something new that, sooner or later, bears fruit.
Cầu nguyện không bao giờ là vô ích: Nó luôn mang đến điều gì đó mới mẻ mà sớm hay muộn sẽ đơm hoa kết trái.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 22/7/2018 

- God wants us to call Him Father, with the trust of children who abandon themselves in the arms of the One who gave them life.
Thiên Chúa muốn chúng ta gọi Ngài là Cha với niềm tin tưởng của những em bé phó thác trong vòng tay của Đấng đã ban cho chúng cuộc sống.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 18/7/2018 

- Jesus invites us to build the civilization of love together in the situations we are called to live every day.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cùng nhau xây dựng nền văn minh tình yêu trong những hoàn cảnh mà chúng ta được mời gọi để sống mỗi ngày.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 15/7/2018 

- Try reading the Gospel for at least five minutes every day. You will see how it changes your life.
Cố gắng đọc Tin Mừng ít nhất 5 phút mỗi ngày. Bạn sẽ thấy rằng nó thay đổi cuộc sống của bạn.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 11/7/2018 

- Europe rediscovers hope when the human person is at the heart of its institutions. St Benedict, pray for us!
Châu Âu tìm lại được niềm hy vọng chừng nào con người được đặt vào trung tâm của các thể chế của họ. Lạy thánh Bênêđictô, xin cầu cho chúng con!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 08/7/2018 

- Every occasion is a good one to spread Christ’s message!
Mọi cơ hội đều là dịp tốt để rao truyền sứ điệp của Đức Kitô!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/7/2018 

- May all humanity hear the cry of the children of the Middle East. Drying their tears the world will get back it’s dignity.
Mong sao toàn nhân loại nghe thấy tiếng kêu khóc của các trẻ em vùng Trung Đông. Bằng cách lau khô những giọt lệ của chúng, nhân loại sẽ tìm lại được phẩm giá của mình.

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 07/7/2018 

- The God of all consolation, who heals the broken hearts and takes care of the wounds, hear our prayer: Let there be peace in the Middle East!
Lạy Chúa là nguồn mọi an ủi, Đấng chữa lành các con tim tan vỡ, chăm sóc những vết thương, xin lắng nghe lời chúng con khẩn cầu: Xin cho Trung Đông được hòa bình!

Pope Francis (@Pontifex)
    Ngày 05/7/2018 

- Do we know how to silence our hearts and listen to the voice of God?
Chúng ta có biết thinh lặng trong lòng để lắng nghe tiếng Chúa không?
Chuyen muc Hoi Ngo

ỦNG HỘ-CHIA SẺ


========================================

HIỆP THÔNG THÁNG 08/2018

Websites Gia đình

BỘ ĐẾM

  • Đang truy cập: 143
  • Hôm nay: 9168
  • Tháng hiện tại: 174002
  • Tổng lượt truy cập: 23844055