Tông Thư Porta Fidei

Gửi lên: 19/10/2011 08:58, Người gửi: chunha, Đã xem: 770
Tông Thư Porta Fidei
Tông Thư Porta Fidei
Tông Thư Tự Sắc của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI về Năm Đức Tin, ban hành ngày 17-10-2011.

Tải về

Từ site :
( Dung lượng: 125.50 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Benedict XVI
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 19/10/2011 09:01
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    43
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Websites Gia đình