Kitô Hữu Trước Thềm Thời Đại Mới.

Gửi lên: 08/12/2010 11:35, Người gửi: vanhung, Đã xem: 657
Kitô Hữu Trước Thềm Thời Đại Mới.
Kitô Hữu Trước Thềm Thời Đại Mới.
(Le chrétien au seuil des temps nouveaux)
Editions de l'’Association FIAT
Gravenplein 9
B-9940 Ertvelde – Belgique
Người dịch: Nguyễn Đăng Trúc

KITÔ HỮU TRƯỚC THỀM THỜI ĐẠI MỚI

Xuất bản và phát hành:
Định Hướng Tùng Thư - 13 G, rue de l'ILL
67116 Reichstett - France
Năm 2000 

Tải về

Từ site :
( Dung lượng: 934.54 KB )

  • Phiên bản: N/A
  • Tác giả: Hồng-y L. J. Suenens.
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 10/12/2010 22:21
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    145
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Websites Gia đình