Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận

Gửi lên: 21/09/2012 08:04, Người gửi: ccshue, Đã xem: 561
Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận
Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận
Nhân dịp Lễ Giỗ 10 Năm Tôi Tớ Chúa Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận, Gia đình CCS Huế giới thiệu tác phẩm: “Tôi Tớ Chúa Đức HY FX Nguyễn Văn Thuận” do NT Lê Thiện Sĩ AN47 biên soạn. Bà Nguyễn Thị Thu Hồng, bào muội của Đức Cố HY, viết Lời Giới Thiệu. -

Tải về

Từ site :
( Dung lượng: 6.91 MB )

  • Phiên bản: v.1
  • Tác giả: Lê Thiện Sĩ
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 21/09/2012 08:06
  • Thông tin bản quyền: Gia đình CCS Huế
  • Đã tải về:
    472
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Websites Gia đình