Bay Lên Đi

Gửi lên: 29/03/2012 22:58, Người gửi: ccshue, Đã xem: 467
Bay Lên Đi
Bay Lên Đi
Sách tu đức Nguyên tác: Taking Flight
Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
Người dịch: Lm. Minh Anh (Gp. Huế)

Tải về

Từ site :
( Dung lượng: 2.56 MB )

  • Phiên bản: PDF format
  • Tác giả: Anthony de Mello, S.J.
  • Website hỗ trợ: N/A
  • Cập nhật: 29/03/2012 23:13
  • Thông tin bản quyền: N/A
  • Đã tải về:
    320
  • Đã thảo luận: 0
Đánh giá
Bạn đánh giá thế nào về file này?

Hãy click vào hình sao để đánh giá File
 

Websites Gia đình