Quý vị có thể gửi thư tới chúng tôi bằng cách hoàn tất biểu mẫu dưới đây. Để chúng tôi có thể trả lời thư của Quý vị, xin vui lòng khai báo đầy đủ.

CHUNG LỜI CẦU NGUYỆN

VỚI MẸ LA VANG,

THÁNH TÔMA TRẦN VĂN THIỆN,

VÀ TÔI TỚ CHÚA ĐỨC CỐ HY FX NGUYỄN VĂN THUẬN.

Gia đình Cựu Chủng sinh Huế sẳn sàng hiệp dâng lời cầu nguyện cho bất cứ độc giả nào có nhu cầu. Chúng tôi sẽ thông báo cho tất cả thành viên của Gia đình ý nguyện của độc giả.

Tiêu đề:

Họ và tên:

Địa chỉ email:

Điện thoại:

Gửi đến bộ phận:

Nội dung:

 Mã chống spam: Mã chống spam Thay mới    

 

Websites Gia đình