.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-03/9 : Ngày mất Bà Martha Nguyễn Thị Rạng [+2015], thân mẫu các anh Lương Huân PX57, Lương Hoàng HT68
-04/9 : Ngày mất Bà cố Agatha Đoàn Thị Tiếu, thân mẫu Lm Hồ Thứ HT71
-05/9 : Ngày mất ĐGM Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền [+1973], nguyên Bề trên TCV Phú Xuân Huế
-06/9 : Ngày mất Linh mục Phaolô Mai Xuân Hiến [+1985]
-08/9 : Ngày mất Bà cố Anna [+2000], thân mẫu Lm Phạm Ngọc Hiệp PX60
-10/9 : Ngày mất CCS Phaolô Hoàng Văn Quý HT66 [+2010]
-11/9 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Thảo [+2011], thân mẫu anh Lê Tình PX60
-11/9 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Khẩn [+2012], thân mẫu các anh Lê Văn Vĩnh AN51, Lê Thiện PX61, Lê Chính HT65, Lê Tiên HT68
-12/9 : Ngày mất Ông Anrê Lê Văn Tường [+2010], thân phụ các anh Lê Văn Đức PX57 và Lê Thuận PX59
-15/9 : Giáp năm ngày mất Bà Maria Madalêna Nguyễn Kim Tiên [+2017], phu nhân Niên trưởng Lê Ngọc Bình AN49
-15/9 : Ngày mất Ô. Đaminh Nguyễn Hoành [+2007], thân phụ anh Nguyễn Hoàng PX61
-16/9 : Giỗ lần thứ 16 Đấng Đáng Kính ĐHY F.X. Nguyễn Văn Thuận [+2002], nguyên Giám Đốc TCV Hoan Thiện, Huế
-18/9 : Ngày mất Linh mục Trần Văn Thời [+1994].
-18/9 : Ngày mất Bà Cố Maria Lương Thị Chỉ, thân mẫu Lm Đỗ Văn Viên HT63 [+2014]
-19/9 : Ngày mất Ông Nguyễn Văn Sơn [+2009], nhạc phụ anh Phan Ngọc Đức HT69
-19/9 : Ngày mất CCS Huế Augustinô Trương Văn Danh AN42 [+2014], Chú ruột của các anh: Trương Văn Bạch HT66, Trương Văn Đằng HT69, Trương Quốc Thu HT72, Trương Văn Gioan HT74 [+2014]
-19/9 : Ngày mất CCS Huế Anrê Lê Văn Hưởng AN49 [+2015]
-20/9 : Ngày mất CCS Huế Đaminh Nguyễn Kim Quang PX60 [+2014], em Lm Nguyễn Kim Thanh PX58, anh của Nguyễn Văn Thông HT63 [+2014]
-21/9 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Tưởng [+2008], thân mẫu anh Lê Văn Danh HT62, Lê Văn Lợi HT63 và Lê Văn Sơn HT68
-22/9 : Ngày mất Bà Anna, thân mẫu anh Nguyễn Thế Cường HT69
-22/9 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Đợi [+2012], thân mẫu anh Nguyễn Đăng Trọng HT71
-23/9 : Ngày mất Bà Francesca Lê Thị Lài [+2002], phu nhân NT Hoàng Xuân Tịnh AN41
-24/9 : Ngày mất Bà Madalêna Nguyễn Thị Tình [+2009], nhạc mẫu anh Lê Đình Hương HT64
-24/9 : Ngày mất Bà Maria nguyễn Thị Đợi [+2012], thân mẫu anh Nguyễn Đăng Trọng HT71
-28/9 : Ngày mất Cha giáo Henri Petitjean (MEP) [+2004], giáo sư TCV Hoan Thiện
-29/9 : Ngày mất Linh mục Micae Nguyễn Văn Cẩm [+1959]
-29/9 : Ngày mất Ông Cố Luca Nguyễn Văn Dương [+2007], thân phụ Lm Nguyễn Đức Vệ, anh Nguyễn Đức Lâm HT63 và anh Nguyễn Đức Thủy HT67
-29/9 : Ngày mất Bà Anna Bùi Thị Tân [+2000], thân mẫu anh Lê Văn Thường PX53
-30/9 : Ngày mất Ông Giuse Nguyễn Thế Thừa AN43, thân phụ anh Nguyễn Thế Cường HT69
-30/9 : Ngày mất Bà Anna Hoàng Thị Xuân [+2009], thân mẫu anh Nguyễn Phúc Huệ ĐCV75

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/9 : Ngày thụ phong Lm FX Nguyễn Văn Cần HT65, Lm Phaolô Ngô Thanh Sơn HT66, Lm Phaolô Nguyễn Luận HT67 [1994]
-03/9 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Xuân Thuận HT72 và chị Phạm Ngọc Bích [1994]
-05/9 : Ngày thụ phong Lm Inhaxiô Trần Thiên Thu HT71 [1986]
-05/9 : Ngày thành hôn anh Trần Đức Phong HT67 và chị Lê Thị Kim Hoa [1977]
-07/9 : Ngày tấn phong Giám mục của Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể [1975]
-07/9 : Ngày thụ phong Lm Phêrô Phạm Ngọc Hoa HT69, Lm Giuse Hồ Thứ HT71, Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng HT74 [2000].
-11/9 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Nhơn HT63/64 và chị Mai Thị Ly [1975]
-12/9 : Ngày nhậm chức của Đức TGM FX Lê Văn Hồng
-27/9 : Ngày thành hôn anh Hoàng Văn Hòa HT69 và chị Nguyễn Thị Ngọc Loan
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/9 : Ngày thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc công trình tạo dựng
-02/9 : CHÚA NHẬT 22 TN B
-03/9 : Thánh Grêgôriô Cả, Giáo hoàng
-05/9 : Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục tử đạo; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, trùm họ tử đạo
-08/9 : Lễ Kính Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria
-09/9 : CHÚA NHẬT 23 TN B
-09/9 : [Thánh Phêrô Claver, linh mục]
-12/9 : Danh Thánh Đức Maria
-13/9 : Thánh Gioan Kim Khẩu, Giám mục Tiến sĩ
-14/9 : Suy tôn Thánh Giá
-15/9 : Đức Mẹ Sầu Bi
-16/9 : CHÚA NHẬT 24 TN B
-16/9 : [Thánh Cornêliô, Giáo hoàng tử đạo]
-17/9 : Thánh Robertô Bellarminô, Giám mục Tiến sĩ; +Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục tử đạo
-18/9 : Thánh Đaminh Trạch, linh mục tử đạo
-19/9 : Thánh Januariô, Giám mục tử đạo
-20/9 : Thánh Anê Kim Têgon, Phaolô Chong Hasang và các bạn tử đạo; Thánh Gioan Cornay Tân, linh mục tử đạo
-21/9 : Kính thánh Phanxicô Jaccard Phan (linh mục) và Tôma Trần Văn Thiện [+1838] (chủng sinh), bổn mạng GĐ CCS Huế
-21/9 : Kính Thánh Matthêu tông đồ
-23/9 : CHÚA NHẬT 25 TN B
-23/9 : [Thánh Piô Pietrelcina, linh mục]
-26/9 : Thánh Cosma và Đamianô, tử đạo
-27/9 : Thánh Vincentê Phaolô, linh mục
-28/9 : Thánh Venceslaô, thánh Laurensô Ruiz và các bạn, tử đạo
-29/9 : Kính Các Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, Gabriel, Raphael
-30/9 : CHÚA NHẬT 26 TN B -30/9 : [Thánh Hiêrônimô, linh mục Tiến sĩ]