.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/8 : Ngày mất Ông Phaolô Nguyễn Thọ [+2005], thân phụ của anh Nguyễn Cả PX61
-02/8 : Ngày mất cháu Phêrô Lê Minh Tâm [+2006], con trai duy nhất của anh Lê Thanh Gioang HT67
-04/8 : Ngày mất Linh mục Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Hoàng PX57 [+2008]
-06/8 : Ngày mất NT Gioan Baotixita Lê Thiện Giáo AN37 [+2010], thân phụ của các anh Lê Hồng Phong HT68 và Lê Hồng Sơn HT69
-08/8 : Ngày mất Bà Maria Trần Thị Thảo [+2012], thân mẫu anh Phan Ngọc Đức HT69, Chị ruột phu nhân NT Hồ Đắc Trọng AN37
-08/8 : Ngày mất Bà Anna Trương Thị Ngân [+2014], thân mẫu anh Nguyễn Chiến HT68
-08/8 : Ngày mất Ông GB Phan Văn Kính [+2014], nhạc phụ anh Nguyễn Bảo Lộc HT65
-09/8 : Ngày mất NT Gioakim Trần Văn Sản AN1929, thân phụ của Lm TĐT Phêrô Trần Văn Quí
-11/8 : Ngày mất Bà Anna Phạm Thị Hoa, nhạc mẫu anh Hồ Đắc Minh Diệu HT71
-12/8 : Ngày mất Lm Tôma Trần Văn Dụ [+2010]
-12/8 : Ngày mất Cha Giáo Đa minh Nguyễn Nghĩa [+2012]
-13/8 : Ngày mất CCS Giacôbê Nguyễn Khánh HT69 [+2009]
-15/8 : Ngày mất Bà Catarina Nguyễn Thị Tưởng [+1998], thân mẫu anh Dương Thanh Đạt HT69
-16/8 : Ngày mất Bà Anê Nguyễn Thị Kiển [+2013], nhạc mẫu anh Nguyễn Cả PX61
-17/8 : Ngày mất Lm Giuse Nguyễn Tiến Huynh [+2008]
-18/8 : Ngày mất CCS Huế Phêrô Trần Văn Đề HT66 [+2013]
-18/8 : Ngày mất Bà Maria Hồ Thị Quý [+2013], thân mẫu anh Trần Văn Mỹ PX57
-18/8 : Ngày mất Bà Maria Madalena Đặng Thị Mầu [+2015], thân mẫu anh Lê Văn Thắng HT66
-19/8 : Ngày mất Ông Giuse Võ Cung, thân phụ anh Võ Viết Hoàng HT66
-20/8 : Ngày mất CCSHuế Phêrô Hồ Huề [+2014]
-20/8 : Giáp năm ngày mất CCSHuế Phêrô Nguyễn Văn Danh [+2016]
-20/8 : Ngày mất Lm Jean Oxarango, nguyên giáo sư TCV Hoan Thiện [+2003]
-20/8 : Ngày mất Bà Cố Maria Lê Thị Trọn [+2015], thân mẫu anh Lê Viết Dũng HT66 và linh mục Lê Văn Tuấn HT68
-22/8 : Ngày mất Bà Cố Catarina Lê Thị Bài, thân mẫu của Cha giáo Nguyễn Đức Vệ, các anh Nguyễn Đức Lâm HT63, Nguyễn Đức Thủy HT67
-23/8 : Ngày mất Ông Đaminh Đoàn Mạnh Quang, thân phụ của các anh Đoàn Mạnh Anh HT69 và Đoàn Mạnh Hữu HT74
-24/8 : Ngày mất Linh mục Giuse Trần Văn Tuyên PX53 [+2010], anh ruột của anh Trần Phi Khanh HT63/64
-25/8 : Ngày mất Ông Simon Nguyễn Ngọc Trông [+2009], thân phụ của anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66
-27/8 : Ngày mất Bà cố Maria Nguyễn Thị Mùi [+2006], thân mẫu của Lm Lê văn Sỹ PX60
-27/8 : Ngày mất Bà cố Anna Lê Thị Vui [+2012], thân mẫu anh Trần Đại Sơn HT66, nhạc mẫu anh Lê Kim Anh HT68
-31/8 : Ngày mất Ông Cố Anrê Nguyễn Quyến [+2012], thân phụ Lm Agostinô Nguyễn Văn Dụ PX61

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/8 : Ngày thành hôn anh Nguyễn An Phong HT67 và chị Nguyễn Thanh Phương [1986]
-01/8 : Ngày thành hôn anh Trần Văn Thọ HT71 và chị (?) [1987]
-05/8 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Lộc HT67 và chị Trần Thị Ánh [1982]
-06/8 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Duy Khánh HT67 và chị Mai Thị Hồng [1977]
-08/8 : Ngày thành hôn anh Lê Hưởng và chị Võ Thị Trong [1980]
-13/8 : Ngày thụ phong Lm Giuse Võ Quý HT62, Lm Inhaxiô Trần Ngà [1991]
-15/8 : Ngày thụ phong Lm Francesco Trần Tuấn HT68 [2008]
-15/8 : Ngày thành hôn anh Dương Phú Cường HT74 và chị Đoàn Thị Tuyết Dung [1982]
-16/8 : Ngày thành hôn anh Phan Ngọc Đức HT69 và chị Nguyễn Kim Hoàng [1981]
-18/8 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Vinh Sơn HT63/64 và chị Trần Thị Thu Trang [1983]
-24/8 : Ngày thụ Phong Lm Phêrô Trần Ngọc Anh HT67 [1995]
-24/8 : Ngày thành hôn anh Võ Văn Dân HT65 và chị Lê Thị Bích [1985]
-28/8 : Ngày thụ Phong Lm Giuse Phạm Thọ HT74 [1998]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/8 : Lễ nhớ thánh Anphongsô Maria Liguori, Giám mục Tiến sĩ; +Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục tử đạo. +Thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục tử đạo
-02/8 : Thánh Êusêbiô Vercellêsi, giám mục
-04/8 : Lễ nhớ thánh Gioan Maria Vianney, Linh mục
-05/8 : Lễ Cung hiến Thánh Đường Đức Maria
-06/8 : CHÚA NHẬT 18 TN A
-07/8 : Thánh Xystô II, Giáo hoàng và các bạn tử đạo; +Thánh Cajêtanô linh mục
-08/8 : Lễ nhớ thánh Đa-minh, Linh mục
-09/8 : Thánh Têrêxa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu tử đạo
-10/8 : Lễ kính thánh Laurensô Phó tế tử đạo
-11/8 : Lễ nhớ thánh Clara, Trinh nữ
-12/8 : Thánh Joanna Phanxica Chantal, nữ tu. +Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục tử đạo; +Thánh Antôn Nguyễn Đích, trùm họ tử đạo. +Thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, lý trưởng tử đạo
-13/8 : CHÚA NHẬT 19 TN A
-13/8 : [Thánh Pontianô Giáo hoàng tử đạo. Thánh Hippôlytô linh mục tử đạo]
-14/8 : Lễ nhớ thánh Maximilianô Maria Kolbê, Linh mục tử đạo
-15/8 : Lễ trọng Đức Mẹ Hồn xác Lên Trời
-16/8 : Thánh Têphanô Hungary
-19/8 : Thánh Gioan Êuđê linh mục
-20/8 : CHÚA NHẬT 20 TN A
-20/8 : [Lễ nhớ thánh Bênađô Viện phụ, Tiến sĩ]
-21/8 : Lễ nhớ thánh Piô X, Giáo hoàng
-22/8 : Lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương. Kỷ niệm ngày cung hiến Tiểu Vương Cung Thánh Đường La Vang [1961]
-23/8 : Thánh Rôsa Lima trinh nữ
-24/8 : Lễ kính thánh Bartôlômêô Tông đồ
-25/8 : Thánh Giuse Calasanz linh mục
-27/8 : CHÚA NHẬT 21 TN A
-27/8 : [Lễ nhớ thánh nữ Monica]
-28/8 : Lễ nhớ thánh Augustinô Giám mục Tiến sĩ
-29/8 : Lễ nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết