.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/7 : Ngày mất ông cố Tađêô Nguyễn Văn Ấm [+1993], thân phụ TTC ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận
-01/7 : Giáp năm ngày mất ông Micae Trần Văn Hồ [+2017], thân phụ anh Trần Văn Quý HT71, cậu anh Nguyễn Nhơn HT63
-01/7 : Ngày mất Lm GB Nguyễn Văn Thông [+2011], nguyên GS TCV Hoan Thiện
-01/7 : Ngày mất CCS Giuse Trần Công Huấn HT67 [+2011]
-03/7 : Ngày mất ông FX. Hoàng Hạnh, nhạc phụ anh Văn Công Quang HT72 [+2013]
-04/7 : Ngày mất bà Maria Trần Thị Mỹ Vân [+2015], thân mẫu anh Trần Văn Tâm HT72
-05/7 : Ngày mất ông Matthêu Đặng Thế [+2004], thân phụ anh Đặng Văn Hiền HT66, Đặng Văn Tạo HT69
-05/7 : Giáp năm ngày mất ông cố Laurenso Nguyễn Xuân Hòa [+2017], thân phụ Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
-06/7 : Ngày mất bà Maria Mađalêna Hoàng Thị Ứng [+2016], thân mẫu anh Nguyễn Văn Phú HT67, bà nội Lm Nguyễn Hùng Sơn F1/HT67
-07/7 : Ngày mất bà cố Têrêxa Nguyễn Thị Mầu [+2011], thân mẫu cha giáo Nguyễn Văn Phúc, anh Nguyễn Văn Tin HT63, anh Nguyễn Văn Quý HT69
-07/7 : Ngày mất bà Maria Trần Thị Phương Huế [+2011], thân mẫu anh Trần Ngọc Chung HT67
-07/7 : Ngày mất bà Maria Nguyễn Thị Quờn [+2009], thân mẫu của anh Nguyễn Công Xuân HT71
-08/7 : Ngày mất bà Anna Lê Thị Lộc [+2010], thân mẫu của anh Nguyễn Như Nhơn HT62
-08/7 : Ngày mất ông Phêrô Nguyễn Văn Thưởng [+2013], thân phụ anh Nguyễn Quốc Dũng HT66, nhạc phụ anh Lê Tùng HT72
-09/7 : Ngày mất ông Đôminicô Trần Quý [+2011], nhạc phụ anh Nguyễn Đức Long HT67
-09/7 : Giáp năm ngày mất ông Inhaxiô Lê Năm [+2017], Thân phụ anh Lê Sáu Vũ HT67, Lê Văn Duyệt HT69
-10/7 : Ngày mất bà Maria Lương Thị Mão [+2014], nhạc mẫu anh Lê Hưởng HT65, Nguyễn Hạnh HT65
-11/7 : Ngày mất Lm Giuse Ngô Văn Trọng [+2009]
-11/7 : Ngày mất ông Đaminh Nguyễn Thuận [+2010], thân phụ của anh Nguyễn Văn Dinh HT71
-12/7 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Tả [+2016], thân mẫu của anh Nguyễn Đức Long HT67
-12/7 : Ngày mất ông Antôn Nguyễn Hữu Đường [+2016], thân phụ của anh Nguyễn Hữu Thịnh HT74
-12/7 : Ngày mất anh Phaolô Hồ Chỉnh [+1970], anh ruột của Lm Hồ Khanh HT72
-15/7 : Ngày mất Linh mục Bartôlômêô Nguyễn Văn Phước [+2002], nguyên GS TCV Phú Xuân
-16/7 : Ngày mất NT CCS Phanxicô Xaviê Hồ Đắc Vang [+2010], thân phụ của anh Hồ Đắc Hương HT66 và Hồ Đắc Minh Diệu HT71
-16/7 : Ngày mất CCS Giuse Đinh Bạch Thái Hùng HT69 [+2011]
-17/7 : Ngày mất CCS Micae Nguyễn Văn Kính PX61, em của Lm Nguyễn Văn Phúc, anh của Nguyễn Văn Quý HT69 [+2005]
-17/7 : Ngày mất Lm Augustinô Hồ Văn Quý [+2015], nguyên giáo sư TCV Hoan Thiện, nguyên giám đốc ĐCV Huế
-17/7 : Ngày mất ông Micae Phạm Tấn Nguyện [+2015], thân phụ anh Phạm Tấn Khoa HT74
-18/7 : Ngày mất Lm Giuse Phan Miên HT72 [+2013]
-18/7 : Ngày mất CCS Phêrô Lê Tính HT62 [+2009]
-19/7 : Ngày mất bà Anna, thân mẫu anh Nguyễn Như Doan HT63-64
-20/7 : Ngày mất ông Phaolô Trần Chiểu [+2002], thân phụ của các anh Trần Quý HT65, Trần Văn Trung HT71 và Trần Văn Dũng HT74
-22/7 : Ngày mất bà Annê Võ Thị Long [+2012], thân mẫu anh Võ Văn Hùng Anh HT63
-22/7 : Ngày mất ông Giuse Phạm Văn Nên [+2011], nhạc phụ anh Trương Quang Tuyến HT68
-24/7 : Ngày mất Lm Bêbađô Trần Lương HT66 [+2013]
-25/7 : Ngày mất Lm Phêrô Lê Đình Khôi AN51 [+2013]
-25/7 : Ngày mất CCS Phêrô Phạm Hoàng Thưởng HT69 [+2010]
-27/7 : Ngày mất Lm Antôn Nguyễn Văn Huề PX53 [+1992]
-28/7 : Ngày mất ông cố Đôminicô Trần Luận [+1954], thân phụ của Lm Trần Khôi HT65
-28/7 : Ngày mất ông Tađêô Nguyễn Diệm [+2015], thân phụ của anh Nguyễn Phước HT66
-29/7 : Ngày mất bà Anna Hồ Thị Duyên [+2010], thân mẫu của anh Lê Văn Trung HT74
-29/7 : Ngày mất bà Elizabeth Nguyễn Thị Toan [+2015], thân mẫu của anh Trần Công Thể HT68
-30/7 : Ngày mất ông cố Giuse Nguyễn Quang Châu [+2014], thân phụ Lm Nguyễn Quang Anh AN49

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-03/7 : Ngày thành hôn anh Trần Văn Thuận HT67 và chị Nguyễn Thị Thanh [1976]
-04/7 : Ngày lễ Độc Lập nước Hoa Kỳ
-04/7 : Ngày thành hôn anh Tôn Thất Cường HT71 [1987]
-06/7 : Ngày thụ phong Lm Phêrô Lê Minh Cao, Anrê Lê Văn Hải [1995], GP Nha Trang
-07/7 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Trường Sơn HT67 và chị Nguyễn Thị Ngọc Lan [1979]
-11/7 : Ngày thành hôn anh Trần Công Dương HT67 và chị Lê Thị Bạch Vinh [1981]
-12/7 : Ngày thành hôn anh Lê Thanh Liêm HT66 và chị Nguyễn Thị Từ Vân [1980]
-14/7 : Ngày lễ Độc lập nước Pháp
-16/7 : Ngày thành hôn anh Trần Văn Phước HT63/64 và chị Nguyễn Thị Kim Thu [1976]
-19/7 : Ngày thành hôn anh Vũ Quang Hà HT67 và chị Đoàn Thị Lan [1981]
-19/7 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Ngọc Tuấn HT74 và chị Nguyễn Thị Ngọc [1984]
-19/7 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Bá Trị PX61 và chị Nguyễn Thị Thanh Tịnh [2014]
-22/7 : Ngày thụ phong Lm Emmanuel Nguyễn Tấn Lục HT69 [1997]
-24/7 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Hùng Dũng HT71 và chị Dương Thị Thanh Hà [1994]
-25/7 : Ngày thụ phong Linh mục Phêrô Phan Văn Tươi HT68 [2006], GP Phú Cường
-30/7 : Ngày thành hôn anh Trần Thanh Hiền HT66 và chị Trần Thị Hương [1983]
-30/7 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Ái HT67 và chị Nguyễn Thị Hiệp [1988]
-?/7 : Ngày thành hôn anh Lê Khanh HT63/64 và chị Nguyễn Thị Lan [1975]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/7 : Chúa nhật 13 TN B
-03/7 : Lễ kính thánh Tôma Tông Đồ; +Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục tử đạo
-04/7 : Thánh nữ Elisabeth Bồ Đào Nha; +thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng tử đạo
-05/7 : Thánh Antôn Maria Zaccaria, linh mục
-06/7 : Thánh Maria Goretti, trinh nữ tử đạo
-08/7 : Chúa nhật 14 TN B
-09/7 : Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo
-10/7 : Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân; +Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng, tử đạo
-11/7 : Lễ kính thánh Bênêđictô, Viện phụ
-12/7 : Thánh Ignatiô Delgado Y, giám mục tử đạo; +Thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân +thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục, tử đạo
-13/7 : Thánh Henricô
-14/7 : Thánh Camillô Lellis, linh mục
-15/7 : Chúa Nhật 15 TN B
-15/7 : [Thánh Bonaventura, giám mục, tiến sĩ; +Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuấn, linh mục +Thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, trùm họ, tử đạo]
-16/7 : Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô
-20/7 : Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo
-21/7 : Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ; thánh Giuse Dias Sanjurjo An, giám mục tử đạo
-22/7 : Chúa nhật 16 TN B
-22/7 : [Thánh Maria Magđalêna]
-23/7 : Thánh Birgitta, nữ tu
-24/7 : Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục; +Thánh Giuse Fernandez Hiền, linh mục tử đạo
-25/7 : Lễ kính thánh Giacôbê Tông Đồ
-26/7 : Thánh Gioakim và Anna; +Chân phước Anrê Phú Yên, thầy giảng tử đạo
-28/7 : Thánh Giuse Sampedro Xuyên, giám mục tử đạo
-29/7 : Chúa nhật 17 TN B
-29/7 : [Thánh nữ Marta]
-30/7 : Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục tiến sĩ
-31/7 : Thánh Inhaxiô Loyola, linh mục; +Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục, +Thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, trùm họ, tử đạo