.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-03/5 : Ngày mất Bà Matta Nguyễn Thị Minh [+2010], nhạc mẫu anh Nguyễn Vinh Sơn HT63
-04/5 : Ngày mất Bà Cố Anna Nguyễn Thị Mưu [+2014], thân mẫu Lm Phêrô Nguyễn Huệ HT69
-04/5 : Ngày mất Bà Maria Mađalêna Nguyễn Thị Ở [+2012], thân mẫu anh Hoàng Thanh Cẩm HT72
-04/5 : Giáp năm ngày mất Ông Phaolô Hoàng Thái [+2017], thân phụ anh Hoàng Mỹ Ái HT66
-06/5 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Thân [+2015], nhạc mẫu anh Phùng Tâm HT66
-07/5 : Ngày mất Ông Têphanô Huỳnh Đình Chánh [+1972], thân phụ anh Huỳnh Đình Đăng HT68
-08/5 : Ngày mất CCS Gioan Baotixita Tống Viết Hai HT62 [+2009]
-08/5 : Ngày mất Bà Anna Dương Thị Hạ [+2009], thân mẫu anh Lê Đình Tường PX59 và anh Lê Đình Ấn HT62
-11/5 : Ngày mất Bà Anna Hoàng Thị Sáu [+2009], nhạc mẫu anh Hoàng Đình Thượng PX57
-11/5 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Thuộc [+1974], thân mẫu anh Lê Thanh Minh PX61, nhạc mẫu anh Lê Văn Thường PX53
-11/5 : Ngày mất CCS Huế Gioan Nguyễn Phú Thọ HT72[+2015]
-11/5 : Giáp năm ngày mất Bà Catarina Lưu Thị Hường [+2017] thân mẫu anh Nguyễn Thế Hộ HT67
-12/5 : Ngày mất Ông Cố Gioan Baotixita Cao Hữu Hiếu [+2008], thân phụ ĐÔ Cao Minh Dung HT67
-12/5 : Ngày mất Ông Antôn Phạm Văn Cửu [+2013], thân phụ anh Phạm Văn Lập HT71
-13/5 : Ngày mất Lm Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65 [+2012]
-13/5 : Ngày mất Ông Cố Bênêđictô Hồ Đắc Thế, thân phụ Linh mục Hồ Thứ HT71
-13/5 : Ngày mất Lm Micae Nguyễn Văn Tường [+1999], nguyên GS TCV Phú Xuân
-13/5 : Ngày mất Lm Giuse Trần Văn Phước PX57 [+2007]
-13/5 : Ngày mất Ông Antôn Vũ Sơn Hải, nhạc phụ anh Võ Minh Trung PX61
-14/5 : Ngày mất Bà Anna Maria Cao Thị Bích Quy, phu nhân NT Lê Văn Ba [+2015]
-14/5 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Batôlômêô Nguyễn Phùng Trân AN43 [+2017]
-15/5 : Ngày mất Ông Võ Văn Truyền, nhạc phụ các anh Nguyễn Hạnh HT65, Lê Hưởng HT65
-16/5 : Ngày mất CCS Huế Alexis Nguyễn Văn Vĩnh AN41 [+2015]
-16/5 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Phanxicô Xaviê Trần Hiến HT72 [+2017]
-17/5 : Ngày mất Bà Cố Maria Hồ Thị Trung [+2009], thân mẫu ĐÔ Nguyễn Minh Tâm HT67
-18/5 : Ngày mất Bà Catarina Trần Thị Ấm [+2013], thân mẫu anh Nguyễn Như Quỳnh PX61
-18/5 : Ngày mất CCSHuế Giacôbê Dương Văn Dũng HT68 [+2007]
-20/5 : Ngày mất Ông Giacôbê Lê Phụng, nhạc phụ anh Hoàng Đức Tuấn PX61, anh Lê Du HT63/64 [+2014]
-20/5 : Giáp năm ngày mất CCSHuế Phêrô Nguyễn Văn Quý HT69 [+2017]
-22/5 : Ngày mất NT André Nguyễn Chí Hạnh AN49 [+2012]
-22/5 : Ngày mất Cháu Phêrô Lê Thanh Bình [+2007], con trai anh Lê Thanh Gioang HT67
-25/5 : Ngày mất Ông Giuse Nguyễn Văn Nghiêm [+1983], CCS An Ninh, thân phụ của các anh Nguyễn Duy Sinh, Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn An Phong, Nguyễn Gioan Ninh…
-25/5 : Ngày mất Bà Anna Võ Thị Hường [+2014], nhạc mẫu anh Nguyễn Dạ Thảo PX57
-26/5 : Ngày mất Ông Micae Nguyễn Trung [+2015], thân phụ anh Nguyễn Đài HT72
-29/5 : Ngày mất Lm Phêrô Trần Hữu Tôn [+1989], nguyên Hiệu Trưởng TH Thiên Hữu và GS TCV An Ninh
-29/5 : Ngày mất Ông Antôn Võ Trọng, thân phụ anh Võ Minh Trung PX61
-29/5 : Ngày mất Ông Phaolô Nguyễn Văn Táo [+2011], thân phụ anh Nguyễn Văn Ái HT67
-30/5 : Ngày mất Ông GB. Nguyễn Văn Thâm, thân phụ anh Nguyễn Văn Lộc HT67
-30/5 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Nữ [+2014], thân mẫu anh Nguyễn Viết Hùng HT67
-31/5 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Thoại, thân mẫu anh Võ Minh Trung PX61

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/5 : Lớp Hoan Thiện 1969 mừng Bổn Mạng Thánh Giuse Thợ
-01/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Thanh Mầu AN51 và chị Bùi Thị Nga [1964]
-01/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Viết Hùng HT67 và chị Hoàng Thị Xuyên [1984]
-01/5 : Ngày thành hôn anh Trương Hùng HT67 và chị Nguyễn Xuân Nga (RIP) [1979]
-01/5 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Sử HT67 và chị Lê Thị Hòa [1983]
-01/5 : Ngày thành hôn anh Lê Viết Chí (Châu) HT74 và chị Nguyễn Thị Ngọc Anh [1982]
-04/5 : Ngày thụ phong Lm Phaolô Bùi Quang Trung HT71 [2001], Xuân Lộc
-05/5 : Ngày thành hôn anh Đặng Xuân Phong HT71 [1985]
-06/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Đức Thủy HT67 và chị Nguyễn Thị Lệ Nhung [1984]
-07/5 : Ngày thụ phong Lm Giuse Lê Văn Sỹ PX60 [1975], GP Nha Trang
-07/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Cả PX61 và chị Phạm Thị Thanh Thủy [1970]
-11/5 : Ngày thành hôn anh chị NT Đỗ Tân Hưng AN49 [1962]
-12/5 : Ngày thành hôn anh Phùng Thức PX60 và chị Elizabeth Nguyễn Xuân Lan [1973]
-15/5 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Vĩnh AN51 và chị Lê Thị Hương Lài[1962]
-15/5 : Ngày thành hôn anh Lê Đình Ấn HT62 và chị Nguyễn Thị Linh [1981]
-19/5 : Ngày thành hôn anh Đỗ Bá Tinh Thần HT67 và chị Lê Thị Hòa [1979]
-21/5 : Ngày thành hôn NT Lê Văn Ba AN41 và bà Kim Quy [1960]
-21/5 : Ngày thụ phong Lm Anrê Ngô Văn Nhơn PX55 [1970]
-21/5 : Ngày thành hôn anh Phêrô Phan Ngọc Thanh HT66 và chị Cêcilia Lê Thị Huệ [1976]
-22/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Phú HT63/64 và chị Võ Thị Kim Tuyến [1984]
-23/5 : Ngày thụ phong linh mục Giuse Hoàng Cẩn PX58, FX. Ngô Phục PX58, Gioakim Nguyễn Văn Hùng PX58, Phêrô Trần Văn Quí PX58 [1973]
-23/5 : Ngày thành hôn anh Võ Văn Hùng Anh HT63-64 và chị Đào Thị Kiều [1981]
-24/5 : Ngày thành hôn anh Trần Minh Phước HT67 và chị Denise Lư Anh Thơ [1986]
-25/5 : Ngày thành hôn anh Lê Sáu Vũ HT67 và chị Joanna Trần [1980]
-26/5 : Ngày thụ phong Lm G.B. Trần Trọn [1967]
-26/5 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Đình Tường HT74 và chị Phan Thị Tuyết Sa [1984]
-27/5 : Ngày thụ phong Lm Batôlômêô Nguyễn Quang Anh AN49, Lm Phaolô Nguyễn Văn Hiển [1964]
-28/5 : Ngày thụ phong Lm Giacôbê Đỗ Bá Công, Lm Phêrô Lê Viết Hoàng, Lm Giacôbê Bùi Chung [1961], và Lm Alfonso Nguyễn Ngọc Thạch [1989]
-30/5 : Ngày thụ phong Lm Giuse Nguyễn Ngọc Quốc Huy [2014], con của anh Nguyễn Ngọc Diệp HT62 [+]
-31/5 : Ngày thụ phong Lm Giuse Phêrô Hoàng Linh Sơn [2003], con của anh Hoàng Văn Vinh PX55
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/5 : Kính thánh Giuse Thợ; +thánh Augustinô Schoeffler Đông, thánh Gioan Louis Bonnard Hương, linh mục tử đạo
-02/5 : Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ; +Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, trùm họ tử đạo
-03/5 : Kính Thánh Philipphê và Giacôbê Tông Đồ
-06/5 : CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH
-09/5 : Thánh Giuse Hiển, linh mục tử đạo
-09/5 : Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, thương gia tử đạo
-12/5 : Thánh Nêrêô, thánh Achilêô, thánh Paneratio, tử đạo
-13/5 : CHÚA NHẬT 7 PHỤC SINH. CHÚA THĂNG THIÊN
-13/5 : [Đức Mẹ Fatima]
-14/5 : Kính Thánh Matthia Tông Đồ
-18/5 : Thánh Gioan 1, giáo hoàng tử đạo
-20/5 : CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
-20/5 : [Thánh Bernarđinô Siêna, linh mục]
-21/5 : Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục, và các bạn tử đạo
-22/5 : Thánh Rita Cascia, nữ tu; +Thánh Micae Hồ Đình Hy, thánh Lorensô Ngôn, tử đạo
-25/5 : Thánh Bêđa Khả Kính, linh mục tiến sĩ, Thánh Grêgôriô VII Giáo hoàng, Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ; +Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng tử đạo
-26/5 : Thánh Philipphê Nêri, linh mục; +Thánh Gioan Đoạn Trinh Hoan, linh mục tử đạo, bổn mạng Gia đình CCS Huế, Thánh Matthêu Nguyễn Văn Phượng, tử đạo
-27/5 : CHÚA NHẬT 8 TN B. LỄ CHÚA BA NGÔI
-27/5 : [Thánh Augustinô Cantuariô]
-28/5 : Thánh Phaolô Hạnh, tử đạo
-31/5 : Lễ kính Đức Maria thăm viếng Bà Elizabeth