.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/4 : Ngày mất Bà cố Matta Trần Thị Liệu [+1994], thân mẫu Lm Hồ Khanh HT72
-01/4 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Dương [+2017], thân mẫu anh Trần Thu HT69
-04/4 : Ngày mất NT Phaolô Lê Văn Cần AN17, nhạc phụ NT Hoàng Xuân Tịnh AN41
-05/4 : Ngày mất Bà Luxia Phạm Thị Uyển [+2013], thân mẫu anh Lê Ngọc Hường PX57
-05/4 : Ngày mất CCS Huế Micae Võ Đình Hùng HT68 [+2015]
-08/4 : Ngày mất CCS Huế Giuse Nguyễn Ngọc Bộ AN49 [+2015]
-08/4 : Ngày mất Ông Matthêu Nguyễn Văn Soạn [+2015], thân phụ anh Nguyễn Đình Tha HT72
-10/4 : Ngày mất Bà Matta Nguyễn Thị Cả [+2010], thân mẫu anh Hồ Viết Tuấn PX61
-11/4 : Ngày mất Bà Cecilia Nguyễn Thị Nhỏ [+2008], thân mẫu anh Văn Công Quang HT72
-12/4 : Ngày mất Chị Maria Têrêxa Nguyễn Thị Kim Anh [+2013], phu nhân anh Đỗ Tân Hưng AN49
-12/4 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Hương [+2008], thân mẫu anh Trương Quang Tuyến HT68
-13/4 : Ngày mất CCS Phaolô Nguyễn Cao Hiến HT68 [+2010]
-16/4 : Ngày mất Bà Matta Lê Thị Sự [+2010], thân mẫu anh Lê Văn Thái PX56
-18/4 : Ngày mất Chị Maria Goretti Lương Thị Bích Ngọc [+2012], phu nhân anh Lê Văn Hoài HT69
-18/4 : Ngày mất CCS Huế Tađêô Nguyễn Văn Thảo AN45 [+2015]
-19/4 : Ngày mất Lm Phaolô Lê Văn Đẩu [+1996], nguyên Giám Đốc TCV Hoan Thiện
-19/4 : Ngày mất CCS Huế Tôma Bùi Văn Giải AN47 [+2015]
-20/4 : Ngày mất Bà Maria Mađalêna Nguyễn Thị Duyệt [+2015], thân mẫu anh Hoàng Ngọc Thương (Trưởng) HT66
-20/4 : Giáp năm ngày mất Ông Phêrô Hoàng Lục [+2017], thân phụ anh Hoàng Thanh Cẩm HT72
-21/4 : Ngày mất Bà Lucia Hoàng Thị Diệp [+2010], chị ruột NT Hoàng Xuân Tịnh AN41
-22/4 : Ngày mất NT Batôlômêô Nguyễn Văn Dung AN39 [+2014]
-24/4 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Thái [+2012], thân mẫu anh Nguyễn Phước HT66
-26/4 : Ngày mất Lm Giuse Đặng Thanh Minh PX59 [+2009], anh ruột các anh Đặng Ngọc Tuấn HT68, Đặng Ngọc Hùng HT69, Đặng Xuân Phong HT71
-26/4 : Ngày mất CCS Phaolô Nguyễn Nghiệm PX57 [+2011]
-26/4 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Đôminicô Hoàng Hiểu PX55 [+2017]
-27/4 : Ngày mất Bà Cố Matta Nguyễn Thị Hồng [+2009], thân mẫu Lm Phan Xuân Thanh PX58, nhạc mẫu anh Nguyễn Bá Tùng HT62
-27/4 : Ngày mất Lm Martinô Trần Văn Đoàn PX53 [+2012]
-28/4 : Ngày mất Ông Cố Đôminicô Phùng Hàm [+2011], thân phụ Lm Phùng Chí HT65
-28/4 : Ngày mất CCS Antôn Võ Ngọc Tòng AN43 [+2011]
-28/4 : Ngày mất Bà Anê Nguyễn Thị Huyền [+2016], nhạc mẫu anh Đoàn Văn Tiến HT63/64
-29/4 : Ngày mất Bà Matta Nguyễn Thị Thu Thanh [+2011], thân mẫu anh Nguyễn Tiến Dũng HT71
-?/4 : NT Nguyễn Hữu Thông PX53... Anrê Bùi Trầm (Hoàng) HT63-64
...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Phaolô Tống Thanh Trọng PX58 [1975]
-04/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ PX60, Lm GB. Lê Quang Quý PX60 [1975]
-07/4 : Kỷ niệm ngày tấn phong Giám mục của Đức TGM FX. Lê Văn Hồng [2005]
-11/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Đaminh Võ Văn Thông HT69 [2002]
-14/4 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Bùi Bá Danh PX59 và chị Nguyễn Thị Hậu [1969]
-14/4 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Hữu Phúc HT63-64 và chị Nguyễn Thị Duân [1982]
-15/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Tôma Trần Văn Hiệu PX57, Lm FX. Nguyễn Văn Huy PX59 [1975]
-16/4 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trương Văn Lộc PX61 và chị Lê Thị Diệm [1972]
-19/4 : Kỷ niệm ngày Đức Bênêđictô 16 được bầu Giáo Hoàng [2005]
-24/4 : Kỷ niệm ngày Đức Bênêđictô 16 nhậm chức Giáo Hoàng [2005]
-27/4 : Kỷ niệm thành hôn anh Trương Khoa HT69 và chị Phương Huỳnh Thị Thân [1983]
-28/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm FX. Lê Văn Cao AN43, Lm Giuse Trần Văn Lộc AN47 [1962]
-28/4 : Kỷ niệm thành hôn anh Lê Thanh Dương HT63-64 và chị Giang Ngọc Cúc [1980]
-29/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Giuse Nguyễn Văn Chánh PX60, Lm GB. Phạm Ngọc Hiệp PX60 [1975]
-30/4 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý PX59, Lm FX. Nguyễn Hoàng Hải PX59, Lm Đôminicô Phan Phước PX59, Lm Giuse Cái Hồng Phượng PX60 [1974]; Lm Antôn Dương Quỳnh PX60 [1975]
-30/4 : Kỷ niệm thành hôn anh Trần Công Trường HT71 và chị Tràng [1984]; anh Trương Văn Gioang HT74 và chị Hoàng Thị Diễm Thư [1994]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/4 : CHÚA NHẬT PHỤC SINH. MỪNG CHÚA SỐNG LẠI
-02-08/4 : TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
-04/4 : [Thánh Isiđôrô, giám mục, tiến sĩ]
-05/4 : [Thánh Vinh Sơn Ferrê, linh mục]
-06/4 : [Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh, linh mục, tử đạo]
-07/4 : [Thánh Gioan Lasan, linh mục; +thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu, linh mục, tử đạo]
-08/4 : CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH
-09/4 : Lễ Truyền tin. Lễ trọng
-11/4 : Thánh Stanislaô, giám mục tử đạo
-13/4 : Thánh Martinô I, giáo hoàng tử đạo
-15/4 : CHÚA NHẬT 3 PHỤC SINH
-21/4 : Thánh Anselmô, giám mục tiến sĩ
-22/4 : CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH
-23/4 : Thánh Giorgiô, tử đạo; thánh Ađalbertô, giám mục tử đạo. Bổn mạng Đức Thánh Cha Phanxicô
-24/4 : Thánh Fiđêlê Sigmaringen. linh mục tử đạo
-25/4 : Lễ kính thánh Marcô, tác giả sách Tin Mừng
-28/4 : Thánh Phêrô Chanel, linh mục, tử đạo; thánh Luy Grignion Montfort, linh mục; +Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan, linh mục tử đạo; Thánh Phêrô Nguyễn Văn Hiếu và thánh GB. Đinh Văn Thành, thầy giảng tử đạo
-29/4 : CHÚA NHẬT 5 PHỤC SINH
-29/4 : [Thánh Catarina Siêna, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh]
-30/4 : Thánh Piô V, giáo hoàng; +Thánh Giuse Tuân, linh mục tử đạo