.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/3 : Ngày mất Lm Bartôlômêô Nguyễn Phùng Tuệ [+2008], nguyên GS TCV PX & HT
-01/3 : Ngày mất Bà Maria Trương Thị Tý [+2012], thân mẫu anh Bùi Duy Bình HT71
-02/3 : Ngày mất Ông Cố Giuse Trần Ánh [+2014], thân phụ linh mục Trần Thiên Thu HT71
-02/3 : Ngày mất Ông Simon Bùi Thiện Thiên [+2013], thân phụ anh Bùi Tấn Quốc HT72
-02/3 : Ngày mất CCS Huế GB. Trần Thanh Long HT69 [+2016]
-05/3 : Ngày mất Ông Tađêô Nguyễn Ngọc Khôi [+2014], anh ruột Đức Ông Nguyễn Ngọc Hàm, NT Nguyễn Ngọc Hạp AN45
-05/3 : Ngày mất Bà Martha Phan Thị Bài [+2015], nhạc mẫu anh Nguyễn Đăng Dũng HT69
-06/3 : Ngày mất Ông Phêrô Đặng Lợi [+2015], thân phụ anh Đặng Thừa HT69
-07/3 : Ngày mất CCSHuế J.B. Nguyễn Công Thành AN41 [+2011], thân phụ anh Nguyễn Anh Quân HT71
-08/3 : Ngày mất CCSHuế Micae Nguyễn Ánh AN43 [+2014]
-11/3 : Ngày mất Lm Đỗ Bá Đăng [+1976]
-11/3 : Ngày mất Ông Giuse Nguyễn Ngọc Thịnh [+2013], thân phụ anh Nguyễn Khắc Hiếu HT62
-13/3 : Ngày mất Ông Simon Lê Lý [+2010], thân phụ anh Lê Văn Thái PX56
-13/3 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Ký [+2011], nhạc mẫu anh Phạm Văn Phụng HT69
-13/3 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Thay [+2016], thân mẫu các anh Nguyễn Văn Thi PX57, Nguyễn Văn Tiên HT62, Nguyễn Văn Vinh HT63/64
-13/3 : Ngày mất Lm Giuse Nguyễn Văn Giáo AN41 [+2016]
-14/3 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Bình [+2014], nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Mầu AN51
-15/3 : Ngày mất Bà Cố Anna Hoàng Thị Phong [+2014], thân mẫu linh mục Trương Văn Tập HT68 (RIP) và anh Trương Văn Lừng HT74
-15/3 : Ngày mất Ông Phêrô Nguyễn Thơ [+2011], thân phụ anh Nguyễn Thái HT65
-15/3 : Ngày mất Ông Simon Lê Văn Tài [+2011], thân phụ anh Lê Văn Lượng HT67 và anh Lê Trình HT69
-15/3 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Hoa [+2013], phu nhân cố NT Giacôbê Nguyễn Thế Như AN33
-15/3 : Ngày mất Bà Agatha Huỳnh Thị Màng [+2015], nhạc mẫu anh Đỗ Bá Cả HT66
-16/3 : Ngày mất Ông Cố Gioakim Đỗ Văn Để [+2005], thân phụ LM Simon Đỗ Văn Viên HT63
-16/3 : Ngày mất Chị Maria Trần Thị Huyền [+2014], phu nhân anh Trần Xuân Tin PX61
-17/3 : Ngày mất Bà Madalêna Phan Thị Vĩnh [+2015], thân mẫu anh Trần Văn Đề HT66 [RIP]
-18/3 : Ngày mất Ông Phaolô Phan Văn Ký [+2010], nhạc phụ anh Lê Huy HT67
-18/3 : Giáp năm ngày mất Ông Anrê Lê Văn Chính [+2017], nhạc phụ anh Nguyễn Văn Đăng (Tân) HT66
-21/3 : Ngày mất Lm Giuse Trần Thế Hưng [+1981]
-23/3 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Được, thân mẫu anh Lê Huy HT67 [+1993]
-25/3 : Ngày mất Bà Anna Đoàn Thị Sáng [+2013], thân mẫu anh Lê Khanh HT63
-25/3 : Ngày mất Bà Catarina Lê Thị Nuôi [+2015], thân mẫu anh Lê Quang Tin HT63
-26/3 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Hiền [+2006], thân mẫu anh Nguyễn Văn Điểm HT66
-26/3 : Giáp năm ngày mất Ông Gioan Baotixita Trần Văn Bằng [+2017], nhạc phụ anh Lê Công Đồng PX58
-26/3 : Ngày mất CCS Huế Antôn Hồ Tề HT63 [+1975], anh ruột Lm Hồ Khanh HT72
-27/3 : Ngày mất Lm J.B. Lê Xuân Mừng [+2005]
-28/3 : Ngày mất CCSHuế Giuse Lê Minh Công PX61 [+2014], anh ruột linh mục Lê Minh Cao HT67
-28/3 : Ngày mất CCS Huế Giuse Ngô Dinh HT72 [+2016]
-28/3 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Đôminicô Nguyễn Văn Bình PX53 [+2017]
-29/3 : Ngày mất Chị Têrêxa Hoàng Thị Dung [+2013], chị các anh Hoàng Văn Hội HT63, Hoàng Văn Hiệp HT67, Hoàng Văn Hòa HT69, Hoàng Văn Phúc HT71
-29/3 : Giáp năm ngày mất Bà Matta Nguyễn Thị Lảy [+2017], nhạc mẫu của anh Lê Văn Hoàng HT71 và anh Phạm Danh HT72
-30/3 : Ngày mất Bà Maria Hoàng Thị Từ [+2013], thân mẫu anh Nguyễn Văn Công HT67
-31/3 : Ngày mất CCS Nguyễn Hữu Thông AN49 [+1975]
-31/3 : Ngày mất Bà Matta Phạm Thị Gảo [+2016], thân mẫu anh Hoàng Đình Thượng PX57
-31/3 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Hườn [+2016], thân mẫu anh Lê Xuân Quyền PX53
-31/3 : Ngày mất Ông Giuse Lê Cơ [+2016], thân phụ các anh Lê Cần PX61, Lê Thanh Liêm HT66
-31/3 : Ngày mất Bà Ursula Nguyễn Thị Luyện [+2016], thân mẫu anh Trương Văn Gioang HT74
...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/3 : Kỷ niệm ngày Thành Hôn anh Trần Văn Oanh HT71 [1987]
-03/3 : Kỷ niệm ngày Thành Hôn anh Lê Văn Lượng HT67 và chị Lê Thị Lành [1978]
-07/3 : Kỷ niệm ngày Thành Hôn anh Phạm Tấn Khoa HT74 và chị Lê Đình Phương Anh [2000]
-13/3 : Kỷ niệm ngày ĐHY Jorge Mario Bergogliô đắc cử Giáo Hoàng, hiệu Phanxicô [2013]
-13/3 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Giuse Nguyễn Điền PX59 [1998]
-14/3 : Kỷ niệm ngày Thành Hôn anh Đặng Trung HT62 và chị Lê Thị Tuấn [1977]
-16/3 : Kỷ niệm ngày Thành Hôn anh Đoàn Mạnh Hữu HT74 và chị Nguyễn Thị Bích Huệ [2002]
-26/3 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Giuse Võ Quý HT62 [1980]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/3 : Thứ Năm đầu tháng
-04/3 : [Lễ nhớ thánh Casimirô]
-04/3 : CHÚA NHẬT 3 MÙA CHAY
-07/3 : Thánh nữ Perpêtua và Fêlixita, tử đạo
-08/3 : Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ
-09/3 : Thánh Phanxica Roma, nữ tu
-11/3 : [Thánh Đaminh Cẩm, linh mục tử đạo]
-11/3 : CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
-13/3 : Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng [2013]
-17/3 : Thánh Patriciô, giám mục
-18/3 : [Thánh Xyrillô Giêrusalem, tiến sĩ]
-18/3 : CHÚA NHẬT 5 MÙA CHAY
-19/3 : Lễ trọng: Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Mẹ Maria
-23/3 : Thanh Turibiô, giám mục
-25/3 : CHÚA NHẬT LỄ LÁ
-26/3 : Thứ Hai Tuần Thánh -29/3 : Thứ Năm Tuần Thánh. THÁNH LỄ TIỆC LY
-30/3 : Thứ Sáu Tuần Thánh. TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA
-31/3 : Thứ Bảy Tuần Thánh. LỄ VỌNG PHỤC SINH