.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-02/2 : Ngày mất ĐÔ Philipphê Trần Văn Hoài AN43 [+2010], nguyên GS TCV Phú Xuân và Hoan Thiện
-03/2 : Ngày mất Ông Đôminicô Trương Văn Thục [+2015], thân phụ của anh Trương Văn Bạch HT66, Trương Văn Đằng HT69(+)
-04/2 : Ngày mất Ông Phêrô Nguyễn Thức [+2011], thân phụ của anh Nguyễn Thành PX57
-04/2 : Ngày mất CCS Huế Giacôbê Trương Văn Đằng HT69 [+2004]
-06/2 : Ngày mất Lm Antôn Nguyễn Văn Trông [+2009], anh của NT Nguyễn Văn Gioang AN45
-07/2 : Ngày mất Bà Catarina Hồ Thị Nghiêm [+2009], thân mẫu của anh Trần Ngọc Thạch PX61
-07/2 : Ngày mất Ông Alexis Nguyễn Thọ, nhạc phụ anh Võ Viết Hoàng HT66
-09/2 : Giáp năm ngày mất Ông Giuse Lê Quang Đình [+2017], thân phụ anh Lê Như Tuấn HT65
-10/2 : Ngày mất Lm Antôn Nguyễn Trọng Quý [+2009] (thi sĩ Thanh Quân), nguyên GS TCV Hoan Thiện
-10/2 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Liễu [+2012], thân mẫu các anh Đỗ Hiệu HT62, Đỗ Triều HT66
-11/2 : Ngày mất Cụ Bà Catarina Trần Thị Tin [+2014], nhạc mẫu thầy phó tế Nguyễn Lộc HT62
-11/2 : Ngày mất Bà Matta Nguyễn Thị Mỹ Hảo [+2013], nhạc mẫu anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66
-11/2 : Ngày mất Bà Catarina Trần Thị Tin [+2014], nhạc mẫu Phó tế FX Nguyễn Lộc HT62
-12/2 : Ngày mất Chị Matta Nguyễn Thị Nga [+2016], phu nhân anh Hoàng Đức Tuấn PX61
-12/2 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Giuse Đoàn Phúc PX57 [+2017]
-13/2 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Kim Thu [+2004], phu nhân anh Nguyễn Hữu Quang PX57
-13/2 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Phụng [+2014], nhạc mẫu anh Đoàn Duy Hinh AN51
-13/2 : Ngày mất Ông Phaolô Huỳnh Văn Lang [+2012], thân phụ các anh Huỳnh Văn Dũng HT67, Huỳnh Văn Liên HT67, Huỳnh Văn Lâm HT71
-13/2 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Phụng [+2014], thân mẫu anh Đoàn Duy Hinh AN51 và Đoàn Quang Hiền HT63
-14/2 : Ngày mất Ông Phêrô Trần Gia Đỉnh [+2014], nhạc phụ anh Nguyễn Phúc Huệ HT68
-14/2 : Ngày mất Sr. Cécilia Dương Ngọc Anh [+2014], chị ruột anh Dương Văn Dung PX55
-14/2 : Ngày mất Ông FX. Đoàn Công Quyền [+2016], nhạc phụ anh Nguyễn Đăng Trúc PX59
-17/2 : Ngày mất Lm Giuse Dương Đức Toại AN51 [+2010]
-17/2 : Ngày mất Ông cố Phaolô Trần Miên [+2010], thân phụ Lm Michael Trần Xuân HT65
-17/2 : Ngày mất Bà Madalêna Lê Thị Lý [+2006], thân mẫu của anh Nguyễn Như Quỳnh PX61
-17/2 : Ngày mất Bà cố Ysave Nguyễn Thị Lan [+2011], thân mẫu của Lm Phạm Ngọc Hoa HT69 và Lm Phạm Ngọc Hải GP Huế
-17/2 : Ngày mất Bà Cố Anna Nguyễn Thị Thiên [+2015], thân mẫu Lm FX. Nguyễn Văn Cần HT65
-18/2 : Ngày mất Lm Đoàn Quang Hàm [+1996], nguyên GS TCV Phú Xuân và Hoan Thiện
-18/2 : Ngày mất CCS Huế Gioan Nguyễn Văn Thành PX55 [+2012]
-19/2 : Ngày mất Ông Inhaxiô Lương Dương [+2005], thân phụ anh Lương Huân PX57
-20/2 : (05/1 ÂL) Ngày mất Ông FX Nguyễn Văn Huỳnh, thân phụ của anh Nguyễn Văn Diệu HT69, Lm Nguyễn Văn Hiệu HT72, nhạc phụ anh Hoàng Văn Chính HT69
-20/2 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Uyên, thân mẫu của anh Nguyễn Văn Diệu HT69, Lm Nguyễn văn Hiệu HT72, nhạc mẫu anh Hoàng Văn Chính HT69
-21/2 : Ngày mất Ông Cố Giuse [+2001], thân phụ Lm Lê Văn Sỹ PX60
-21/2 : Ngày mất Bà Maria Hoàng Thị Ước [+2011], thân mẫu anh Nguyễn Văn Hòa PX61
-21/2 : Ngày mất Chị Anna Nguyễn Thị Như Sương [+2012], phu nhân anh Trần Nguyện HT67
-21/2 : Ngày mất Bà Cố Lucia Lê Thị Đơn [+2016], thân mẫu Lm Giuse Phan Miên HT72 [RIP]
-22/2 : Ngày mất Lm Phaolô Trần Sanh [+1963]
-23/2 : Ngày mất Ông Đôminicô Nguyễn Đình Hạnh [+2004], nhạc phụ anh Nguyễn Ngọc Dũng HT69
-23/2 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Hiển [+2015], nhạc mẫu anh Hồ Hiền HT69
-24/2 : Ngày mất Lm G.B. Lê Văn Hiệp PX53 [+2001]
-24/2 : Ngày mất Niên trưởng Giuse Lê Xích Quế AN41 [+2010]
-24/2 : Ngày mất Bà Luxia Nguyễn Thị Sinh [+2002], thân mẫu anh Lê Quyền PX61
-26/2 : Ngày mất Bà Cêcilia Nguyễn Thị Phúc [+2013], thân mẫu anh Hoàng Văn Quý HT66 [RIP], nhạc mẫu anh Bùi Bá Danh PX59
-29/2 : Ngày mất Ông Cố Simon Nguyễn Đình Cẩn [+2012], thân phụ Lm Nguyễn Đình Cẩm
-Tháng 2/1968 : Giỗ Lm Giuse Lê Văn Hộ, Lm George M. Cressonier Báu, Lm Pierre Poncet, Lm GB. Bữu Đồng, Lm Micae Hoàng Ngọc Bang, NT Nguyễn Văn Giao AN37, CCS Nguyễn Văn Thứ, CCS Phạm Văn Vụ, CCS Nguyễn Lương
...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Hưởng HT66 và chị Nguyễn Thị Ty [1980]
-02/2 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Phaolô Trần Khôi HT65, Lm FX Trần Phương HT68, Lm Antôn Nguyễn Ngọc Hà HT68, Lm Phaolô Phạm Tá, Lm Phaolô Trần Thắng Thế [1996], GP Huế
-02/2 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Đaminh Nguyễn Tưởng HT68 [1996], GP Huế
-02/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần Văn Hòa HT67 và chị Nguyễn Thị Thành [1980]
-04/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Hồng Sơn HT69 và chị Nguyễn Bích Liên [1983]
-07/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Hạnh HT65 và chị Võ Thị Quyền [1977]
-09/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần Đình Hào HT72 và chị Nguyễn Thị Huệ [1987]
-11/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Võ Minh Trung PX61 và chị Vũ Thị Thanh Thúy [1977]
-23/2 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Giuse Võ Văn Phúc
-24/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Ngô Văn Trung HT67 và chị Nguyễn Thị Viễn [1979]
-25/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trương Đình Quyến HT68 và chị Hoàng Thị Thu [1984]
-25/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Như Tuấn HT65 và chị Michelle Phạm [1995]
-26/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Ấn HT72 và chị Hoàng Đông Phương [2000]
-28/2 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Hồ Viết Tuấn PX61 và chị Đặng Thị Thanh Tuyền [1975]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-02/2 : Kính Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh [Lễ Nến]
-03/2 : Thánh Blasiô, giám mục tử đạo; thánh Ansgariô giám mục
-04/2 : CHÚA NHẬT 5 TN B
-05/2 : Thánh Agatha, trinh nữ tử đạo
-06/2 : Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo
-08/2 : Thánh Giêrônimô Êmilianô, thánh Jôsêphina Bakhita (trinh nữ)
-10/2 : Thánh Scholastica (trinh nữ)
-11/2 : CHÚA NHẬT 6 TN B
-11/2 : [Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày Quốc tế Bệnh nhân]
-13/2 : Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, linh mục tử đạo; thánh Lôrensô Nguyễn Văn Hưởng, linh mục tử đạo
-14/2 : THỨ TƯ: LỄ TRO
-14/2 : [Thánh Cyrillô đan sĩ và Mêthôđiô giám mục]
-16/2 : MỒNG MỘT TẾT MẬU TUẤT: CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
-17/2 : MỒNG HAI TẾT: KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
-17/2 : Bảy thánh lập dòng Tôi tớ Đức Trinh Nữ Maria
-18/2 : CHÚA NHẬT 1 MÙA CHAY. MỒNG BA TẾT: THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM
-21/2 : Thánh Phêrô Đamianô giám mục tiến sĩ
-22/2 : Lập Tông Tòa Thánh Phêrô. Lễ kính
-23/2 : Thánh Pôlycarpô, giám mục
-25/2 : CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY