.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-02/12 : Giáp năm ngày mất NT Giuse Lê Trung Tha AN49 [+2017]
-04/12 : Ngày mất Bà Catarina Trần Thị Nguyệt [+2010], nhạc mẫu anh Lê Văn Vĩnh AN51
-06/12 : Giáp năm ngày mất Ông Louis Trần Khắc Nam [+2017], nhạc phụ anh Trương Văn Minh HT71
-07/12 : Ngày mất Bà Cố Anna Hoàng Thị Thành [+2015], thân mẫu Lm Phaolô Nguyễn Luận HT67
-08/12 : Ngày mất ĐGQ Giacôbê Lê Văn Mẫn [+2001], nguyên GS TCV Phú Xuân và Hoan Thiện
-08/12 : Ngày mất Lm Phanxicô Trương Văn Đông [+1944]
-10/12 : Ngày mất Lm Giuse Maria Nguyễn Văn Thích [+1979]
-10/12 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Huột, thân mẫu anh Lê Hưởng HT65
-11/12 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Lành [+2012], thân mẫu anh Lê Văn Văn AN51
-11/12 : Ngày mất Bà Maria Hoàng Thị Luy, thân mẫu anh Nguyễn Hạnh HT65
-12/12 : Ngày mất NT Jean Baptiste Lê Đình Hoa AN17 [+1978], nhạc phụ NT Lê Văn Vĩnh AN51
-12/12 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Phỉ [+2008], thân mẫu anh Nguyễn Hưởng HT66, nhạc mẫu anh Võ Viết Hoàng HT66
-12/12 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Lan [+1997], nhạc mẫu NT Hoàng Xuân Tịnh AN41
-12/12 : Ngày mất Ông Phêrô Lê Ý [+2010], nhạc phụ anh Lê Văn Hùng HT69
-13/12 : Ngày mất ĐTGM Phêrô Martinô Ngô Đình Thục [+1984], nguyên TGM Huế
-13/12 : Ngày mất Ông Phêrô Võ Tuế, nhạc phụ anh Nguyễn Văn Phú HT67
-14/12 : Ngày mất CCS Huế Giuse Nguyễn Lạc [+2016]
-15/12 : Ngày mất Bà Lucia Lê Thị Sanh [+2011], thân mẫu của anh Đoàn Hiển HT72
-16/12 : Ngày mất Ông Antôn Phùng Phận [+2015], thân phụ anh Phùng Đệ HT72
-17/12 : Ngày mất Chị Maria Goretti Lê Thị Phước [+2012], Phu nhân anh Hồ Ngọc Dung PX60
-17/12 : Ngày mất Ông GB Nguyễn Luyến, thân phụ anh Nguyễn Hạnh HT65
-17/12 : Ngày mất Bà cố Catarina Phan Thị Lài [+2011], thân mẫu Lm Phan Chiếm HT69
-17/12 : Ngày mất Chị Maria Goretti Lê Thị Phước [+2012], phu nhân anh Hồ Ngọc Dung PX61
-18/12 : Ngày mất Lm F.X. Trần Thanh Giản [+2010]
-18/12 : Ngày mất Ông cố Giuse Nguyễn Đông [+2007], thân phụ Lm Nguyễn Huệ HT69
-18/12 : Ngày mất Ông Ông Giuse Trần Dưỡng [+2016], thân phụ anh Trần Minh Long HT71
-19/12 : Ngày mất ĐÔ Simon Nguyễn Văn Lập [+2001], nguyên Viện Trưởng Viện Đại Học Huế
-19/12 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Lan, phu nhân NT Phaolô Nguyễn Văn Thành AN41, thân mẫu anh Nguyễn Anh Quân HT71 [+2011]
-19/12 : Ngày mất Ông J.B. Nguyễn Văn Thanh [+2013], nhạc phụ anh Đăng Văn Anh HT66
-20/12 : Ngày mất Thầy Phêrô Trần Xuân Đức, thân phụ anh Trần Xuân Tin PX61
-20/12 : Ngày mất CCS Huế Giuse Trần Văn Trí AN43 [+2016]
-22/12 : Ngày mất Ông Giuse Võ Hữu Thanh [+2010], thân phụ anh Võ Hữu Thịnh HT69
-22/12 : Ngày mất CCS Huế FX Trịnh Quang Dũng HT65
-22/12 : Ngày mất Chị Phanxica Trần Thị Tin [+2013], phu nhân anh Nguyễn Thanh Châu PX61 (RIP)
-23/12 : Ngày mất của NT Giacôbê Trần Văn Hảo AN45 (+1982), thân phụ anh Trần Thanh Hiền HT66
-23/12 : Ngày mất Chị Lucia Nguyễn Thị Kiệm [+2008], phu nhân anh Hoàng Mỹ Ái HT66
-24/12 : Ngày mất Bà Anna Đoàn Thị Châu, thân mẫu anh Nguyễn Văn Lộc HT67
-24/12 : Ngày mất Bà Matta Lê Thị Viên [+1983], nhạc mẫu anh Nguyễn Bảo Lộc HT65
-25/12 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Lan [+1997], nhạc mẫu NT Hoàng Xuân Tịnh AN41
-25/12 : Ngày mất Bà Luxia Nguyễn Thị Phú [+2016], thân mẫu anh Trần Thanh Long HT69 [+]
-26/12 : Ngày mất CCS Huế Gioakim Đỗ Bá Định HT74 [+2011]
-26/12 : Ngày mất Bà Anna Trần Thị Thanh [+2014], nhạc mẫu anh Lê Minh Công PX61 [RIP]
-28/12 : Ngày mất Ông Luca Lê Mến [+1948], thân phụ anh Lê Văn Thường PX53
-28/12 : Giáp năm ngày mất Bà Isave Bùi Thị Điểm [+2017], thân mẫu anh Trần Công Dương HT67, Trần Công Trường HT71
-30/12 : Ngày mất CCSHuế Giuse Đoàn Quang Hiền (Trưởng nhập) [+2013], em ruột anh Đoàn Duy Hinh AN51 [+1958]
-30/12 : Ngày mất Ông Anrê Nguyễn Ấm [+2015], thân phụ anh Nguyễn Vũ HT74
-31/12 : Ngày mất Lm Phaolô Phạm Ngọc Chiếu [+1958]
-??/12 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Được [+2014], nhạc mẫu anh Bùi Quang Trung PX61
-??/12 : Ngày mất ĐÔ Đôminicô Trần Văn Phát [+1975]
-??/12 : Ngày mất Bà Anê Đoàn Thị Sáu [+2002], thân mẫu anh Nguyễn Hồng Anh PX61

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-02/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm FX Phan Chiếm HT69 [2004]
-04/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lư Dưỡng HT74 và chị Phan Thị Kim Ngân [1985]
-13/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của Đức Thánh Cha Phanxicô
-17/12 : Sinh nhật thứ 81 Đức Thánh Cha Phanxicô
-18/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục Stanislas Nguyễn Đức Vệ PX55 [1971]
-19/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Hữu Huy HT63/64 và chị Tôn Nữ Ngọc Tựu
-20/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục Phêrô Phan Xuân Thanh (RIP) [1973]
-20/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Văn Trung HT74 và chị Nguyễn Thị Lý [1987]
-21/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Gioan Nguyễn Lợi AN51, Canada [1967]
-21/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Gioakim Lê Thanh Hoàng AN51 [1968]
-21/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Lm Đức TGM PX Lê Văn Hồng [1969]
-21/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục: Têphanô Lê Công Mỹ PX55, Phêrô Nguyễn Hữu Giải PX57, Anrê Nguyễn Văn Phúc PX57 [1972]
-21/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Dương Công Phước HT74 và chị Hồ Thị Bích Thu [1985]
-22/12 : Kỷ niệm ngày thụ phong Linh mục Simon Đỗ Văn Viên HT63 [1990]
-22/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Định PX61 và chị Phạm Thị Hồng [1969]
-23/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần Văn Dũng HT67 và chị Huỳnh Thị Thanh [1978]
-24/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Công HT67 và chị Trần Thị Hiệp Hoan [1979]
-25/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Úy HT67 và chị Nguyễn Thị Túy Vân [1981]
-25/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Văn Hoàng HT71 và chị Trần Thị Kim Cương [1983]
-26/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Lũy PX61 và chị Nguyễn Thị Hải [1976]
-26/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Hoàng Hòa HT69 và chị Trần Thị Bích [1983]
-27/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Văn Hồng HT67 và chị Võ Thị Nguyệt [1976]
-28/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Đức Hồng HT69 và chị Nguyễn Thị Báu [1984]
-30/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Thanh Gioan HT67 và chị Trần Thị Thắng [1990]
-30/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Ngọc Dũng HT69 và chị Nguyễn Thị Ánh Hồng [1982]
-31/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Thế Hộ HT67 và chị Nguyễn Thị Hồng [1982]
-31/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Đức Long HT67 và chị Trần Thị Cúc [1984]
-31/12 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Đình Túy HT71 và chị Lê Thị Ánh Tuyết [1984]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-02/12 : CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C
-03/12 : Kính thánh Phanxicô Xavie, linh mục
-04/12 : Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ
-06/12 : Thánh Nicôla, giám mục; +Thánh Giuse Nguyễn Duy Khang, thầy giảng
-07/12 : Lễ nhớ thánh Ambrôsiô Giám mục, Tiến sĩ
-08/12 : Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Lễ Trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ)
-09/12 : CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C
-09/12 : [Thánh Gioan Điđacô]
-10/12 : Thánh Simon Phan Đắc Hòa, trùm họ
-11/12 : Thánh Đamasô I, giáo hoàng
-12/12 : Đức Mẹ Guađalupê
-13/12 : Lễ nhớ thánh Lucia, trinh nữ tử đạo
-14/12 : Lễ nhớ thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ
-16/12 : CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C
-18/12 : Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, Phêrô Trương Văn Đường, Phêrô Vũ Truật, thầy giảng
-19/12 : Các Thánh: FX Hà Trọng Mậu (thầy giảng), Đaminh Bùi Văn Úy (thầy giảng), Tôma Nguyễn Văn Đệ (thợ may), Augustinô Nguyễn Văn Mới (nông dân), Têphanô Nguyễn Văn Vinh (giáo dân)
-21/12 : Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ; +Phêrô Trương Văn Thi (linh mục), Anrê Trần An Dũng Lạc (linh mục)
-23/12 : CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG C
-23/12 : [Thánh Gioan Kêty, linh mục]
-24/12 : LỄ VỌNG GIÁNG SINH
-25/12 : MỪNG CHÚA GIÁNG SINH
-26/12 : Kính thánh Têphanô, tử đạo tiên khởi. Bổn mạng Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể
-27/12 : Kính thánh Gioan Tông đồ
-28/12 : Kính các thánh anh hài, tử đạo
-29/12 : Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo
-30/12 : CHÚA NHẬT TRONG TUẦN BÁT NHẬT GS. LỄ THÁNH GIA THẤT -31/12 : [Thánh Sylvester I, giáo hoàng]