.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/11 : Ngày mất CCS NT Lê Quang Tung AN31 [+1963], thân phụ các anh Lê Quang Phúc PX60, Lê Duy Lương PX61, Lê Duy Thiện HT63
-02/11 : Ngày mất Lm Phaolô Võ Văn Thới [+1932]
-03/11 : Ngày mất Lm Giuse Trần Phan [+1948]
-04/11 : Ngày mất CCSHuế G.B. Đoàn Trọng Lượng HT74 [+2014]
-05/11 : Ngày mất Lm Giuse Nguyễn Văn Thọ [+1988]
-05/11 : Ngày mất CCS G.B. Bùi Công Ngọc AN51 [+2007]
-05/11 : Ngày mất Ông Giacôbê Nguyễn Khương [+2010], thân phụ của anh Nguyễn Ngọc Đoàn HT72
-05/11 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Thiệt [+2010], thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66
-06/11 : Ngày mất Ông Đôminicô Hồ Châu [+2003], thân phụ anh Hồ Việt Hùng HT69
-06/11 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Luyến [+2010], thân mẫu của anh Nguyễn Văn Nghĩa HT71
-08/11 : Ngày mất CCSHuế Nguyễn Đoàn HT72 [+2012]
-08/11 : Ngày mất Ông Philipphê Hoàng Đức Ân [+2013], thân phụ anh Hoàng Đức Cần HT71
-10/11 : Ngày mất Bà Rosa Đào Thị Chén [+2013], nhạc mẫu anh Nguyễn Công Hoàng HT71
-11/11 : Ngày mất Ông Phaolô Lê Trọng [+1998], thân phụ các anh Lê Văn Vĩnh AN51, Lê Thiện PX61, Lê Chính HT65, Lê Tiên HT68
-11/11 : Ngày mất Bà Maria Trần Thị Quý [+2009], thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Đoàn HT72
-12/11 : Ngày mất CCS Gioakim Lê Ngà AN47 [+2004]
-12/11 : Ngày mất Bà Anna Trần Thị Kiềm [+2009], thân mẫu của các anh Trần Văn Quý HT65, Trần Văn Trung HT71 và Trần Văn Dũng HT74
-14/11 : Ngày mất Lm F.X. Nguyễn Văn Thành AN49 [+2008], nguyên GS TCV Hoan Thiện
-14/11 : Ngày mất Ông Phêrô Lê Văn Khiêm [+2016], thân phụ anh Lê Văn Hùng HT69
-17/11 : Ngày mất Lm Giuse Nguyễn Văn Hội AN49 [+2006], chú ruột của các anh Nguyễn Úy HT67, Nguyễn Anh HT69 và Nguyễn Ấn HT72
-18/11 : Ngày mất Ông Lôrensô Lê Đình Đính [+2008], thân phụ anh Lê Đình Tường PX59 và anh Lê Đình Ấn HT62
-18/11 : Ngày mất Lm Phaolô Nguyễn Kim Bính [+1996]
-18/11 : Ngày mất Bà Anê Hoàng Thị Tích [+2007], thân mẫu của anh Hoàng Đức Tuấn PX61
-24/11 : Giáp năm ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Khôi [+2017], phu nhân NT Lê Quang Tung AN31, thân mẫu của các anh Lê Quang Phúc PX60, Lê Duy Lương PX61, Lê Duy Thiện HT63/64
-25/11 : Ngày mất CCS Gregory Trần Văn Tý AN37 [+1984]
-26/11 : Ngày mất Lm Giacôbê M. Lê Đăng Quý HT62 [+2002]
-26/11 : Ngày mất Ông JB Lê Văn Đoan [+2011], thân phụ anh Lê Văn Long HT69
-27/11 : Ngày mất Lm Martinô Trần Văn Đoàn PX53 [+2012]
-29/11 : Ngày mất Ông Giuse Trương Ngủ [+2011], thân phụ anh Trương Nhuận HT74
-29/11 : Ngày mất Lm Antôn Nguyễn Văn Bình PX55 [+2009]
-30/11 : Ngày mất Ông Antôn Hoàng Nhơn [+2009], thân phụ của anh Hoàng Văn Quý HT66

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/11 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Cả PX61 và chị Phạm Thị Thanh Thủy [1970]
-07/11 : Kim Khánh Thành Hôn anh Nguyễn Văn Phẩm PX55 và chị Lê Thị Phước [1965]
-09/11 : Ngày thành hôn anh Phạm Văn Ngự AN51 và chị Nguyễn Thị Tơ [1967]
-09/11 : Ngày thành hôn anh Phan Thắng HT67 và chị Phan Thị Thanh Vi [1983]
-16/11 : Kỷ niệm 50 năm thành hôn anh Nguyễn Văn Phẩm PX55 và chị Lê Thị Phước [1965]
-17/11 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Hùng HT69 và chị Lê Thị Thanh Thủy [1991]
-17/11 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Phúc HT67 và chị Phạm Thị Mỹ [1995]
-21/11 : Ngày thành hôn anh Trương Minh Phương HT67 và chị Cao Thị Huyền Trân [1989]
-21/11 : Ngày thành hôn anh Lê Xuân Nhàn HT69 và chị Đặng Thị Hiền [2006]
-22/11 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Thế Cường HT69 và chị Trần Thị Bích Huệ [1987]
-22/11 : Ngày thành hôn anh Đỗ Hữu Thịnh HT72 và chị Julie Bùi [1987]
-22/11 : Ngày thành hôn anh Trần Phương HT63/64 và chị Nguyễn Thị Phượng [1978]
-25/11 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66 và chị Trương Thị Mỹ Linh [1977]
-30/11 : Ngày thụ phong Linh mục của Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa HT71 [1995]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/11 : Các Thánh Nam Nữ
-02/11 : Cầu cho các tín hữu đã qua đời
-03/11 : Thánh Martinô Pôret, tu sĩ; +Thánh François Néron Bắc, linh mục tử đạo
-04/11 : CHÚA NHẬT 31 TN B
-04/11 : [Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục]
-05/11 : Thánh Đaminh Hà Trọng Mậu, linh mục tử đạo
-07/11 : Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục tử đạo; +Thánh Giaxintô Castaneda Gia, linh mục tử đạo
-[08/11 : Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, thánh Phaolô Nguyễn Ngân, thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, thánh Martinô Thọ, thánh Gioan Baotixita Cỏn, tử đạo]
-09/11 : Cung hiến thánh đường Latêranô
-10/11 : Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ
-11/11 : CHÚA NHẬT 32 TN B
-11/11 : [Thánh Martinô, giám mục]
-12/11 : Thánh Josaphat, giám mục tử đạo
-14/11 : Thánh Têphanô Théodore Cuénot Thể, giám mục tử đạo
-15/11 : Thánh Albertô Cả, giám mục tiến sĩ
-16/11 : Thánh nữ Margarita Scotland; thánh Gertruđê, trinh nữ
-17/11 : Thánh nữ Elisabeth Hungary
-18/11 : CHÚA NHẬT 33 TN B. KÍNH TRỌNG THỂ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
-18/11 : [Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô]
-20/11 : Thánh Phanxicô Nguyễn Cần, thầy giảng tử đạo]
-21/11 : Đức Mẹ Dâng mình trong Đền thờ
-22/11 : Thánh Cêcilia trinh nữ tử đạo
-23/11 : Thánh Clêmentê I, giáo hoàng tử đạo; thánh Côlumbanô, viện phụ
-24/11 : Lễ Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Bổn mạng Hội thánh Việt Nam. Lễ trọng
-24/11 : Thánh Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục; thánh Borie Cao, giám mục; thánh Phêrô Vũ Đăng Khoa, linh mục, tử đạo
-25/11 : CHÚA NHẬT 34 TN B. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
-25/11 : [Thánh Catarina Alexandria, trinh nữ tử đạo]
-26/11 : Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo
-28/11 : Thánh Anrê Trần Văn Trông, quân nhân tử đạo
-30/11 : Kính Thánh Anrê Tông đồ; thánh Marchand Du, linh mục tử đạo