.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/10 : Ngày mất Bà Têrêxa Lâm Thị Tươi [+2011], nhạc mẫu anh Lê Chính HT65
-02/10 : Ngày mất Ông Phêrô Lê Văn Đức, nhạc phụ anh Trần Công Dương HT67
-04/10 : Ngày mất Ông Phaolô Trần Thông, thân phụ các anh Trần Công Dương HT67 và Trần Công Trường HT71
-06/10 : Ngày mất Bà Anna Lê Thị Mai [+2010], thân mẫu của anh Lê Xuân Hảo HT67 và anh Lê Xuân Nhàn HT69
-06/10 : Ngày mất Bà Maria Trương Thị Tin [+2011], thân mẫu anh Hồ Đình Bính HT66
-07/10 : Ngày mất Ông cố Giuse Bùi Luyện [+2002], thân phụ của Lm Bùi Quang Trung HT71
-08/10 : Ngày mất Ông cố Gioakim Hồ Nghĩa [+2009], thân phụ của Lm Hồ Khanh HT72
-08/10 : Ngày mất Lm Maria Đaminh Lê Đăng Ảnh PX61 [+2012]
-09/10 : Ngày mất Bà Maria Phạm Thị Xuân Tùng [+2009], thân mẫu của anh Nguyễn Ngọc Phước HT66
-09/10 : Ngày mất LM Phêrô Nguyễn Văn Linh HT68 [+2011]
-09/10 : Ngày mất Thầy Giuse Trần Văn Mỹ [+2013], thân phụ anh Trần Văn Tý HT74, cậu Lm Trần Thiên Thu HT71
-10/10 : Ngày mất Bà Anna Nguyễn Thị Ngọc Anh [+1999], phu nhân của anh Trần Hữu Thuần PX53
-11/10 : Ngày mất CCS FX Nguyễn Thanh Châu PX61 [+2011]
-12/10 : Ngày mất CCS Alexis Đặng Minh Khâm HT71 [+2015]
-13/10 : Ngày mất Ông G.B. Lê Thanh Bảo [+1976], thân phụ anh Lê Thanh Minh PX61, nhạc phụ anh Lê Văn Thường PX53
-13/10 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Bảy [+1978], thân mẫu các anh Nguyễn Duy Sinh, Nguyễn Vinh Sơn, Nguyễn Bảo Lộc, Nguyễn An Phong, Nguyễn Gioan Ninh
-13/10 : Ngày mất Bà Cố Catarina Phan Thị Trị [+2015], thân mẫu Lm Trần Kim Phán HT65 và anh Trần Kim Quốc HT68
-14/10 : Ngày mất Ông Matthêu Lê Văn Tin [+2009], thân phụ anh Lê Kim Anh HT68
-16/10 : Ngày mất Ông Giuse Trần Văn Thìn [+1996], thân phụ anh Trần Văn Mỹ PX57
-17/10 : Ngày mất Ông Giuse Lê Xuân Kỳ [+2007], thân phụ của anh Lê Xuân Hảo HT67 và anh Lê Xuân Nhàn HT69
-17/10 : Ngày mất Bà Anê Nguyễn Thị Bình [+2006], nhạc mẫu anh Nguyễn Ngọc Dũng HT69
-19/10 : Ngày mất CCS Batôlômêô Nguyễn Hữu Lộc AN45 [+2009]
-19/10 : Ngày mất Lm Gioan Baotixita Nguyễn Cao Lộc AN31 [+2015]
-20/10 : Ngày mất CCS Giacôbê Nguyễn Thế Như AN43 [+1998]
-22/10 : Ngày mất Lm Phêrô Phan Xuân Thanh PX58 [+2015]
-23/10 : Ngày mất Bà Madalêna Phạm Thị Hạnh [+2010], thân mẫu của anh Phạm Văn Danh HT72
-23/10 : Ngày mất Bà Anê Bùi Thị Diệu [+2010], nhạc mẫu của anh Đặng Văn Anh HT66
-23/10 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Thành [+2010], nhạc mẫu của anh Nguyễn Hưởng HT66
-24/10 : Ngày mất CCS Anrê Nguyễn Văn Hoàng HT67 [+2007]
-25/10 : Ngày mất CCS NT Giuse Nguyễn Văn Ân AN31 [+2011]
-26/10 : Ngày mất CCS Huế Tađêô Nguyễn Tin [+2012]
-27/10 : Ngày mất Lm Anrê Nguyễn Quang Kiêm [+1993]
-27/10 : Ngày mất CCS Phaolô Bùi Sanh HT67 [+2015]
-27/10 : Ngày mất Ông Cố PX. Lê Văn Thưởng [+2002], thân phụ Lm Lê Văn Hải HT68
-27/10 : Giáp năm ngày mất Bà cố Maria Madalena Phan Thị Kiểu, thân mẫu Lm Phaolô Tống Thanh Trọng
-28/10 : Ngày mất Bà Matta Phan Thị Kín [+2007], thân mẫu của anh Trần Ngọc Khánh HT68
-*?/10 : Ngày mất CCS Trần Đình Thái AN43 [+2009]

...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-13/10 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Phú HT67 và chị Võ Thị Nhẫn
-13/10 : Ngày thành hôn anh Hồ Hiền HT69 và chị Lê Thị Hằng [1990]
-17/10 : Ngày thành hôn anh Nguyễn Hồng Lạc PX61 và chị Nguyễn Thị Tường Vy [1970]
-18/10 : Ngày thành hôn anh Lê Văn Du HT63/64 và chị Lê Thị Sự [1971]
-19/10 : Ngày thụ phong linh mục Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm HT67 [1971]
-20/10 : Ngày thành hôn anh Huỳnh Văn Dũng HT67 và chị Trương Thị Hoa [1977]
-22/10 : Ngày Tòa Thánh mở án phong Chân Phước cho TTC ĐHY FX Nguyễn Văn Thuận [2010]
-27/10 : Ngày thành hôn anh Lê Xuân Hảo HT67 và chị Huỳnh Thị Tuyết [1977]
-28/10 : Ngày thành hôn anh Lê Quyền PX61 và chị Lê Thị Hồng [1970]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/10 : Kính Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT
-02/10 : Các Thiên thần Hộ thủ
-04/10 : Thánh Phanxicô Assisi
-06/10 : Thánh Brunô, linh mục
-07/10 : CHÚA NHẬT 27 TN B
-07/10 : Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi
-09/10 : Thánh Đyônisiô, giám mục và các bạn, tử đạo; +Thánh Gioan Lêônarđô, linh mục
-11/10 : Thánh Gioan XXIII giáo hoàng; Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo
-14/10 : CHÚA NHẬT 28 TN B
-14/10 : [Thánh Calistô I, giáo hoàng, tử đạo]
-15/10 : Thánh Têrêxa Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ HT
-16/10 : Thánh Hedviges, nữ tu; +Thánh Margarita Alacoque, trinh nữ
-17/10 : Thánh Inhaxiô Antiôkia, giám mục, tử đạo; +Thánh Phanxicô Isiđôrô Gagelin Kính, linh mục, tử đạo
-18/10 : Kính Thánh Luca, tác giả sách Tin Mừng
-19/10 : Thánh Gioan Brébeuf, linh mục; thánh Isaac Jogues, linh mục, và các bạn tử đạo; thánh Phaolô Thánh Giá, linh mục
-21/10 : CHÚA NHẬT 29 TN B
-22/10 : Thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô II
-23/10 : Thánh Gioan Capestranô, linh mục; +Thánh Phaolô Tống Viết Bường, tử đạo
-24/10 : Thánh Antôn Maria Claret, giám mục; +Thánh Giuse Lê Đăng Thị, tử đạo
-28/10 : CHÚA NHẬT 30 TN A
-28/10 : [Kính Thánh Simon và Giuđa, tông đồ; +Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo]