.:: BÌNH AN TRONG CHÚA ::.
-01/01 : Ngày mất Ông Cố Giacôbê Phan Văn Danh [+2016], thân phụ Lm Phan Văn Anh HT71
-02/01 : Ngày mất Ông Phêrô Lê Thướng [+2015], thân phụ anh Lê Huy HT67
-03/01 : Ngày mất Bà Anê Trần Thị Song [+2013], thân mẫu của anh Lê Sáu Vũ HT67, Lê Văn Duyệt HT69
-04/01 : Ngày mất NT Giacôbê Hồ Đắc Trọng AN37 [+2014]
-05/01 : Ngày mất Bà cố Phanxica Nguyễn Thị Duyên [+2008], thân mẫu của Lm Phan Văn Lợi HT62
-06/01 : Ngày mất Chị Maria Lê Thị Hồng [+2014], phu nhân anh Hoàng Đức Tuấn PX61
-07/01 : Ngày mất Bà Maria Lê Thị Lý [+2013], nhạc mẫu các anh Lê Hoan PX61 và Lê Tiếp HT65
-10/01 : Ngày mất Lm Anrê Bùi Quang Tịch [+1979], nguyên Giám Đốc TCV Phú Xuân
-10/01 : Ngày mất Bà Maria Nguyễn Thị Duyên [+2014], nhạc mẫu anh Đặng Văn Tạo HT69
-12/01 : Ngày mất Ông Phaolô Nguyễn Đại [+2005], thân phụ của các anh Nguyễn Úy HT67, Nguyễn Anh HT69 và Nguyễn Ấn HT72
-12/01 : Ngày mất Ông Antôn Hồ Luyên [+2014], chú ruột Lm Hồ Khanh HT72
-13/01 : Ngày mất Bà Lucia Dương Thị Ba [+2010], thân mẫu của anh Nguyễn Anh Dũng HT68
-13/01 : Ngày mất CCS Huế F.X. Nguyễn Đức Long HT74 [+2011]
-14/01 : Ngày mất Ông Gioakim Phạm Tấn Xứng [+1995], nhạc phụ anh Nguyễn Cả PX61
-14/01 : Giáp năm ngày mất Ông Phaolô Lê Ngọc Danh [+2018], thân phụ anh Lê Ngọc Chiếu HT67
-15/01 : Ngày mất ĐGM Jean Baptiste Urrutia Thi [+1979], nguyên GM GP Huế
-15/01 : Ngày mất CCS Huế Phạm Văn Quý PX60 [+2014]
-15/01 : Ngày mất chị Maria [+1993], phu nhân anh Nguyễn Sơn Hải PX61
-16/01 : Ngày mất CCS Huế Giuse Trương Văn Cả HT63 [+2012]
-16/01 : Ngày mất Bà Cố Maria Hồ Thị Lựu [+2016] thân mẫu Lm Phạm Thọ HT74
-17/01 : Ngày mất Ông Phêrô Trần Hữu Sự [+1959], thân phụ anh Trần Hữu Thuần PX53
-17/01 : Ngày mất CCS Huế Phêrô Huỳnh Văn Liên HT67 [+2008]
-18/01 : Ngày mất CCS Huế Tôma Hoàng Minh Tuấn HT67 [+2013]
-22/01 : Ngày mất Ông Đaminh Trịnh Văn Uyển [+2012], nhạc phụ anh Trương Công Nhờ HT72
-22/01 : Ngày mất Bà Cố Matta Hoàng Thị Yên [+2016], thân mẫu Lm Nguyễn Vinh HT69
-22/01 : Giáp năm ngày mất Bà Maria Trần Thị Thơm [+2018], nhạc mẫu của anh Đỗ Chương HT63
-23/01 : Ngày mất Lm Phaolô Ngô Văn Triệu [+1991], nguyên GS TCV Phú Xuân
-23/01 : Ngày mất Chị Têrêxa Phan Thị Kim Vui [+2013], phu nhân anh Đỗ Tấn Sỹ HT66
-23/01 : Giáp năm ngày mất Ông Simon Nguyễn Văn Đức [+2018], thân phụ anh Nguyễn Văn Phong HT67
-24/01 : Ngày mất Ông Phêrô Trần Trọng Loan [+2011], thân phụ của anh Trần Trọng Hảo HT74
-24/01 : Ngày mất CCS Huế Phêrô Lê Văn Mộ PX53 [+2017]
-25/01 : Ngày mất Ông Phaolô Đặng Truyền, thân phụ anh Đặng Trung HT62
-25/01 : Giáp năm ngày mất Bà Anna Hồ Thị Ái [+2018], nhạc mẫu anh Phan Xuân Long HT69
-27/01 : Ngày mất Ông Giuse Nguyễn Lộc [+1979], thân phụ Nguyễn Hồng Anh PX61
-27/01 : Ngày mất Bà Cố Isave Ngô Đình Thị Hiệp [+2005], thân mẫu TTC ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận
-27/01 : Ngày mất Ông cố Phaolô Phan Văn Danh [+2008], thân phụ của Lm Phan Văn Lợi HT62
-27/01 : Ngày mất Ông Giuse Nguyễn Công Khánh [+2017], thân phụ của Nguyễn Công Xuân HT71 [RIP], bác ruột của anh Nguyễn Anh Quân HT71
-27/01 : Giáp năm ngày mất CCS Huế Giuse Trương Văn Thành AN41 [+2018]
-28/01 : Ngày mất Ông G.B. Nguyễn Văn Vệ [+2011], thân phụ của các anh Nguyễn Hùng Sơn HT67 và Nguyễn Hùng Lâm HT69
-28/01 : Giáp năm ngày mất Bà Inê Trần Thị Hồng [+2018], nhạc mẫu anh Nguyễn Đình Túy (Nguyễn Trọng Quý) HT71
-31/01 : Ngày mất Ông Phêrô Lê Văn Chức [+1988], thân phụ của NT Lê Văn Huề AN51, anh Lê Văn Hiếu PX59, Lê Văn Hồng HT67
-31/01 : Ngày mất Bà Cố Catarina Nguyễn Thị Nghi [+2016], thân mẫu anh Nguyễn Ngọc Hường HT72
...và rất nhiều linh hồn thân nhân trong Đại Gia Đình CCS chúng con đã yên nghỉ.
.:: CẢM TẠ HỒNG ÂN ::.
-01/01 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiệu HT72 [2007]
-01/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Văn Thông PX57 và chị Trương Thị Chà [1975]
-01/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Văn Tình PX60 và chị Lê Thị Huyền [1982]
-01/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Phạm Thanh Cương HT67 và chị Hoàng Thị Lành [1979]
-01/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Đức Hinh HT67 và chị Hồ Xuân Kiều Phương [1987]
-03/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Huỳnh Đình Đăng HT68 và chị Đỗ Thị Lệ Thúy [1987]
-04/01 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Antôn Nguyễn Văn Tuyến PX58, FX. Lê Văn Nghiêm PX61, Phaolô Nguyễn Trọng PX61 [1976]
-05/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần văn Mỹ PX57 và chị Nguyễn Thị Thêm [1970]
-05/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trương Văn Hậu HT74 và chị Nguyễn Thị Phương Mai [1987]
-06/01 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục của Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể [1962], nguyên TGM Huế
-07/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần Văn Dũng AN51 và chị Trương Tuyết Mai [1967]
-07/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Trần Dũng HT67 và chị Nguyễn Thị Nhuần [1987]
-07/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Hữu Hùng HT63-64 và chị Phạm Thị Cảnh [1979]
-07/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Võ Đức Thành HT71 và chị ... [1979]
-07/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Dương Quang Thịnh HT74 và chị Trương Thị Lý [2000]
-08/01 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Matthêu Nguyễn Quang Tuấn HT71 [1998]
-08/01 : Kim Khánh thành hôn anh Trần Văn Nông PX55 và Chị Nguyễn Thanh Vân [1966]
-15/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Nguyễn Ngọc Thanh HT67 và chị Lê Thị Linh Chi [1994]
-17/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Đặng Hòa HT67 và chị Hồ Thị Ánh [1987]
-19/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Lê Huy HT67 và chị Phan Thị Bạch Tuyết [1980]
-20/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Hoàng Hội HT63-64 và chị ... [1981]
-25/01 : Kỷ niệm ngày thụ phong linh mục Phaolô Trần Kim Phán HT65, Bênêđictô Nguyễn Phi Hành HT65, Nguyễn Huệ HT69 [2000]
-29/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Hoàng Hoa Triều PX53 [1973]
-30/01 : Kỷ niệm ngày thành hôn anh Hoàng Hữu Chương HT63-64 và chị Mai Thị Thương [1977]
.:: LỊCH PHỤNG VỤ ::.
-01/01 : Kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ trọng. Tết Dương lịch, cầu cho hòa bình thế giới
-02/01 : Thánh Basiliô Cả và thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục tiến sĩ
-03/01 : Lễ Danh Thánh Chúa Giêsu
-05/01 : Thánh Gioan Neumann, giám mục. Chiều: Lễ Vọng Chúa Hiền Linh
-06/01 : CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH
-07/01 : Thánh Raymônđô Penyafort, linh mục
-13/01 : CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
-13/01 : [Thánh Hilariô Giám mục, tiến sĩ; +Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, Thánh Luca Phạm Trọng Thìn, tử đạo]
-17/01 : Thánh Antôn viện phụ
-18-24/01 : Tuần cầu cho Hiệp Nhất các kitô hữu
-20/01 : CHÚA NHẬT 2 TN C
-20/01 : [Thánh Fabianô Giáo hoàng, thánh Sêbastianô, tử đạo]
-21/01 : Thánh Anê, trinh nữ tử đạo
-24/01 : Thánh Vinh Sơn, phó tế tử đạo; +Thánh Matthêu Alonzo Leciniana Đậu, linh mục tử đạo, Thánh Phanxicô Feđerich Tế (Tây Ban Nha), linh mục tử đạo
-24/01 : Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục tiến sĩ
-25/01 : Kính thánh Phaolô Tông Đồ Trở Lại
-26/01 : Thánh Timôthêô và Titô, giám mục
-27/01 : CHÚA NHẬT 3 TN C
-27/01 : [Thánh Angêla Mêrici, trinh nữ]
-28/01 : Thánh Tôma Aquinô, linh mục tiến sĩ
-30/01 : Thánh Tôma Khuôn, linh mục tử đạo
-31/01 : Thánh Gioan Boscô, linh mục